โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครพนักงานขับรถยนต์


รูปภาพของ webmaster

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2556 ตามรายละเอียดที่แนบ คลิกดาวน์โหลด