สัญลักษณ์ศาสนาซิกข์


รูปภาพของ sss30412

ที่มาของภาพ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Khanda.svg/150p...


สัญลักษณ์ศาสนาซิกข์ 

เป็นสัญลักษณ์ที่ แสดงถึง "มีรีและปีรี" หมายถึง ปรัชญาทางโลกและทางธรรมคู่กัน 

 

 

ที่มาของภาพ http://www.thaigoodview.com/files/u40192/43.jpg

สัญลัษณ์ของศาสนาหพราหมณ์ 

คือ อักษรเทวนาครี อ่านว่าโอม ซึ่งย่อมาจาก อะ อุ มะ  หมายถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม

อักษร อะ แทนพระศิวะ

อักษร อุ แทนพระวิษณุ

อักษร มะ แทน พระพรหม 

 

ที่มารูปภาพ http://www.poosawan.org/picture/rerig_pic/12-05.jpeg

สัญลักษณ์ ศาสนายุดาห์

เป็นเครื่องหมายประจำกษัตริย์ดาวิด และเป็นเครื่องหมายในธงชาติของอิสราเอลแล้ว

 

 

ที่มารูปภาพ  http://rattiya8161.files.wordpress.com/2012/12/imagesca2mv43a.jpg?w=640

สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์

เป็นสัญลักษณ์องธาตุหลักทั้ง 4 ของโลก หรืออีกความหมายหนึ่งคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเทพที่เป็นแกนตั้งและโลกคือแกนนอน

 

 

 


จัดทำโดย นส.เธียนวรรณ   นิยมธรรม   ม 6/6


รูปภาพของ poonsak

เอาไป 5 คะแนนก่อนนะ พร้อมช่อกล้วยไม้จ้ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน