คืนสู่เหย้า ชาวศ.ท. 90 ปี


รูปภาพของ webmaster

ภาพยนต์บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ศิษย์เก่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องราวที่ผ่านมา ลองเข้าไปชมสักครั้ง เพื่อความภาคภูมิใจของสถาบันแห่งนี้