กิจกรรมบนเวทีชั้นล่างวันที่ 16 พ.ย. 2555


รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมบนเวทีชั้นล่างวันที่ 16 พ.ย. 2555

  • การแสดงของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น