โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ


รูปภาพของ webmaster

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

1. เพศหญิง
2. มีความรู้ความสามารถด้านใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง 

ติดต่อ รองฯสุปราณี สัมฤทธิ์ โทร.0898940057