ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ


รูปภาพของ webmaster

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา
    สนใจ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : supranee-sa@hotmail.com