รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 

 

 • รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 คลิกที่นี่!!!  
 • ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 2553
 • วารสาร "ศรีสัมพันธ์" ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 ปีการศึกษา 2553
 •  

  1. หน้าปก
  2. สารจากผู้บริหาร 
  3. เทียนทอแสง 
  4. แนะนำครูใหม่
  5. คณะกรรมการนักเรียน ปี 2553
  6. พ่อตัวอย่าง
  7. เวทีคนเก่ง
  8. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2553
  9. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NTET)
  10. ความเป็นเลิศทางศิลปะ 2553
  11. รวมภาพกิจกรรม 1
  12. รวมภาพกิจกรรม 2
  13. อำลา ม.3
  14. อำลา ม.6

   
   วารสาร "ศรีสัมพันธ์" ปีที่ 27 ฉบับที่ 52 ปีการศึกษา 2553  

  1. หน้าปก
  2. สารบัญ
  3.
  เทียนทอแสง
  3. อำลาเกษียณแสงเทียนทอง
  4. แนะนำครูใหม่
  5. คณะกรรมการนักเรียน ปี 2553
  6. เครือข่ายผู้ปกครอง