เผยโฉม! จิตอาสาปั้น EM Ball


รูปภาพของ webmaster

หน้าตาจิตอาสาที่มาช่วยปั้น EM Ball ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2554