VTR งานเกษียณ ศ.ท. 2554


รูปภาพของ webmaster

VTR งานเกษียณฉบับเกือบเต็ม + MV เพลงด้วยรักและผูกพัน ที่ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันทำเพื่อมอบให้แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน และนักการ 1 ท่าน