โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแจกน้ำ EM ขยาย และ EM Ball


รูปภาพของ webmaster

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแจกน้ำ EM ขยาย และ EM Ball

ผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พร้อมคณะครูและนักเรียน นำน้ำ EM ขยาย และ EM Ball ไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยนำไปแจกที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนสีตบุตรบำรุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศอำรุง ถนนสีลม  ชุมชนวัดสามง่าม หมู่บ้านสราญรมย์  หมู่บ้านศรีวลี หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแค  หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่บ้านธารารินทร์ บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลเลิศสิน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีประชาชนมาขอที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้แจก EM Ball ไปแล้วกว่า 60,000 ลูก และน้ำ EM ขยาย มากกว่า 30,000 ขวด

ดังนั้นหากท่านใดต้องการ น้ำ EM ขยาย และ EM Ball สามารถมาขอรับได้ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กทม.10120 โทรศัพท์ 02-2110383 โทรสาร 02-6759134

และจะเป็นพระคุณยิ่งหากท่านที่มีขวดพลาสติกเปล่าพร้อมฝา สามารถนำมาบริจาคได้ที่โรงเรียน เพื่อใช้บรรจุน้ำ EM ขยาย เพื่อแจกจ่ายต่อไป

  • แจกที่กระทรวงศึกษาธิการ

  • แจกที่อื่นๆ 

  • ขอขวดเปล่ามาใส่น้ำ