ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จะแจกน้ำ EM เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย สำหรับผู้ประสบอุทกภัย


รูปภาพของ webmaster

           ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จะแจกน้ำ EM เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย สำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2554 ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ที่ต้องการขอให้นำขวดพาสติกที่มีฝาปิดมาขอรับได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

           การคำนวนปริมาณที่จะใช้เพื่อเตรียมขวดมาให้พอดี

           น้ำ EM ปริมาณ 1 ลิตร (1,000 ซีซ๊) ใช้บำบัดน้ำเสียปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร

           สำหรับท่านที่มีขวดพลาสติก ไม่ใช้แล้ว โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอรับบริจาค จะเป็นขนาดเท่าไรก็ได้ ขอให้มีฝาจุกด้วย