บ่อดักไขมัน Grease Trapบ่อดักไขมันของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

           อาจจะมีน้อยคนนักที่รู้ว่า เอ! ที่โรงเรียนเรามีบ่อดักไขมันด้วยหรอ แล้วบ่อนี้มันหน้าตาเป็นยังไง อยู่ตรงไหน แล้วเอาไว้ทำอะไร? ทำไมไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยเห็นเลย บล็อกนี้จึงจะมาพูดถึงบ่อดักไขมันกัน ว่ามันเอาไว้ทำอะไร แล้วโรงเรียนเรามีด้วยหรือ?!

 

http://www.watermarklearning.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Question_Mark_000007651615XSmall.jpg