สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน


รูปภาพของ webmaster

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

พระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย

(พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระรัศมีรุ่งเรืองยิ่งประดุจแสงอาทิตย์)

  • ลักษณะพระพุทธรูป ปางลีลาประทานพร สูง 173 เซนติเมตร
  • สร้างเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
  • โดยคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547