14 พย 2553 วันครอบครัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เหนื่อยไหมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันจนประสบความสำเร็จ ขอให้เก็บความทรงจำในวันนื้ไปตลอดกาลนาน

จงภูมิใจเถิดที่เรามีความสุขกับการใหั โอกาสหน้าพบกันใหม่ถูกใจ