♪ ♫ สาระน่ารู้... ดนตรีสากล ♫ ♪


รูปภาพของ sss27458

วงชาโดว์ (Shadow)

          วงชาโดว์ เป็นวงเครื่องสายขนาดเล็ก ประสมวงด้วยกีตาร์ไฟฟ้า 3 ตัว คือ

          1) กีตาร์เมโลดีหรือกีตาร์ลีด ใช้เล่นทำนองและเล่นเดี่ยวอวดฝีมือในบางตอน ซึ่งมักเรียกว่า "โซโล"

          2) กีตาร์คอร์ด ใช้เล่นคอร์ดหรือเล่นประสานเสียงกับกีตาร์ลีดและเสียงของนักร้อง

          3) กีตาร์เบส ใช้เล่นจังหวะร่วมกับกลองชุดและเล่นประสานเสียงต่ำกับเสียงร้องและกลองชุด

          4) กลองชุด ใช้เล่นจังหวะหลักหรือจังหวะยืนคู่กับกีตาร์เบส กลองชุดหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่ กลองสแนร์ กลองเล็ก ฉาบคู่ และฉาบเดี่ยว

          วงดนตรีชนิดนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษที่เรียกว่า "วงชาโดว์" เพราะเรียกชื่อตามวงดนตรีชนิดนี้วงแรกที่เข้ามาเผยแพร่และได้รับความนิยมในประเทศไทย

 

วงคอมโบ (Combo band)

          วงคอมโบ เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก วงดนตรีประเภทนี้มีนักดนตรีไม่มากนัก จำนวนของนักดนตรีและเครื่องดนตรีก็ไม่แน่นอน ปัจจุบันวงคอมโบได้รับความนิยมทั่วไป บรรเลงได้ทุกงาน เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในวงคอมโบ ได้แก่ ทรัมเป็ต อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน ออร์แกนไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า สไลด์ทรอมโบน กลองชุด แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สพหรับวงคอมโบก็คือเครื่องกำกับจังหวะ เช่น กลองทอมบา บอกโกส์ กลองฉิ่งหรือแทมบูริน และลูกซัด เป็นต้น

 

วงสตริงคอมโบ (String Combo)

          วงสตริงคอมโบ เป็นวงดนตรีเกิดใหม่ มีขนาดของวงค่อนข้างเล็ก มีรูปแบบการแสดงเหมือนย่อส่วนการแสดงของวงออร์เคสตราลงนั่นเอง เมื่อย่อส่วนลง ค่าใช้จ่ายก็น้อยลง การขนย้ายก็สะดวกขึ้น แต่ประโยชน์ในทางดนตรไม่ได้ลดน้อยหรือยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบบรรเลง หรือบรรเลงประกอบการขับร้อง หรือบรรเลงประกอบการแสดง บรรเลงเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือนักดนตรี มีนักร้อง นักดนตรีรวมกันประมาณ 8 คน

          สำหรับวงสตริงคอมโบจะนิยมใช้บรรเลงในงานสังคมทั่วไป ประสมวงด้วย ทรัมเป็ต ทรอมโบน อัลโตแซกโซโฟน กตาร์ลีด กีตาร์คอร์ด กีตาร์เบส คีย์บอร์ดหรือออร์แกนไฟฟ้า และกลองชุด

 

วงแตรวง (Brass band)

          แตรวง เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่พบได้บ่อยๆ ในชนบทของไทย ใช้บรรเลงในงานเทศกาล งานรื่นเริงของท้องถิ่นฝนแบบนั่งบรรเลงและเดินบรรเลงในขบวนแห่ต่างๆ เช่น แห่นาค แห่กฐิน แห่ขันหมาก เป็นต้น

          แตรวงเป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช้เครื่องดนตรีตามสภาพของสังคม ประสมวงด้วยทรัมเป็ต ทรอมโบน บาริโทน ยูโฟเนียม แซกโซโฟน คลาริเน็ต กลองใหญ่ และฉาบ อย่างไรก็ตามเครื่องดนตรีที่กล่าวมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของท้องถิ่นนั้นๆ

 

วงแตรวง

ภาพจาก: http://www.ammart.ac.th/web/images_upload_answer/200811111127551.jpg

 ข้อมูลจาก: สุดใจ ทศพร และคณะ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี ม.4-ม.6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2550.


รูปภาพของ poonsak

ขอบคุณที่จัดทำข้อมูลดีดีมาให้อ่านครับ

ขอมอบดอกรักมาเป็นกำลังใจนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน