♪ ♫ สาระน่ารู้... ดนตรีสากล ♫ ♪


รูปภาพของ sss27458

อีกประเภทที่อยากจะแนะนำคือ เครื่องตีกระทบ - Percussion Instrument ค่ะ Yell

 

ภาพจาก: http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/Field-Corps-Bass-Drums.jpg

กลองใหญ่ (Bass Drum) คือเครื่องตีกระทบ มี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง กลองใหญ่ที่ใช้ในวงออร์เคสตร้าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดกว่า 32 นิ้ว ถ้าใช้ในวงโยธวาทิต จะมีขนาดตั้งแต่ 20-32 นิ้ว ตีด้วยไม้ ปลายไม้ข้างหนึ่งทำเป้นปมไว้สำหรับใช้ตีกระทบกับหนังกลอง ปมนั้นอาจหุ้มด้วยสักหลาดไม้ก๊อก ผ้านวมหรือฟองน้ำ  เสียงกลองตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อใหเกิดความหนักแน่น หรืออาจจะใช้รัวเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น รัวเพื่อสร้างจุดสนใจในบทเพลงเพิ่มขึ้นได้

 

ภาพจาก: http://cache.eb.com/eb/image?id=62344&rendTypeId=4

กลองเล็ก (Small Drum) คือเครื่องตีกระทบ มี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง ลักษณะเฉพาะคือ หนังกลองด้านล่างต้องคาดไว้ด้วยสายสแนร์เป็นแผง เพื่อให้เกิดเสียงซ่า เดิมสายสแนร์ทำด้วยเอ็นสัตว์ในปัจจุบันสายสแนร์มีทั้งที่ทำด้วยไนล่อนและทำด้วยเส้นลวดโลหะ  กลองเล็กมีหลายชื่อ เช่น Snare Drum มีขาตั้งรองรับตัวกลองใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลองชุด หรือนำมาใช้บรรเลงประกอบจังหวะสำหรับวงออร์เคสตร้าหรือวงอื่นๆที่นั่งบรรเลง สำหรับวงโยธวาทิตและแตรวง มีตัวยึดกลองทำด้วยโลหะคล้องยึดไว้กับลำตัวของผู้ตี กลองจะอยู่ด้านหน้าของผู้ตี Side Drum ใช้สำหรับเรียกกลองเล็กที่ผู้ตีต้องใช้สายสะพายคล้องกลองไว้ข้างลำตัว ตะขอที่อยู่ติดกับขอบกลอง ใช้คล้องเกี่ยวกับตัวกลองไว้กับสายสะพายขอบกลองดานบนอยู่ในระดับเดียวกับเอวของผู้ตี ตัวกลองอยู่ในลักษณะเฉียงกับลำตัวของผู้ตี

 

ภาพจาก: http://cache.eb.com/eb/image?id=21807&rendTypeId=4

กลองทิมปานี (Timpani) เป็นกลองที่มีลักษระเหมือนกระทะหรือกาต้มน้ำ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Kettle Drum ตัวกลองทำด้วยโลหะทองแดง ตั้งอยู่บนขาหยั่ง กลองทิมปานีมีระดับเสียงแน่นอน เทียบเท่ากับเสียงเบส มีกระเดื่องเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงตามต้องการในการบรรเลงต้องใช้อย่างน้อย 2 ใบ เสียงของกลองแสดงอำนาจ ทำให้ความยิ่งใหญ่ ตื่นเต้นเร้าใจ

 

 

ภาพจาก: http://www.thedctraveler.com/wp-content/uploads/2007/10/congas.jpg

คองกา (Conga)  มีรูปทรงต่างๆกันหลายลักษณะ โดยปกติมีความสูงประมาณ 30 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11 นิ้ว ตัวกลองทำด้วยท่อนไม้ นำมาขุดให้ภายในกลวง หรืออาจใช้แผ่นไม้ดัดให้เป็นรูปทรงตัวกลองคาดด้วยโลหะไว้รอบตัวกลอง แล้วยึดติดด้วยหมุดโลหะ คองกาเป็นกลองหน้าเดียว ขึงด้วยหนังสัตว์ กลองคองกามีหลายขนาดต่างระดับเสียงกัน จะใช้ 3, 4 หรือ 5 ใบ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ปกติใช้อย่างต่ำ 2 ใบ ตีสอดสลับกันตามลีลาจังหวะของบทเพลง ตีด้วยปลายนิ้วและฝ่ามือ

 

 ภาพจาก: http://www.promusicaustralia.com/drum/TocaImages/Assorted/SYN.RED.BONGO.jpg

บองโก (Bongo) เป็นกลองคู่ เล็ก 1 ใบ ใหญ่ 1 ใบ ระดับเสียงของกลอง 2 ใบ ตั้งให้ห่างกันในระดับคู่ 4 หรือคู่ 5 โดยประมาณ
หนังกลองบองโกต้องตั้งให้ตึงกว่ากลองคองกา ตัวกลองติดตั้งอุปกรณ์ ยึดติดให้อยู่คู่กัน ขณะที่ตีกลอง ผู้ตีจะต้องหนีบกลองทั้ง 2 ใบ
ให้อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างหนีบไว้ด้วยหัวเข่า หรือวางไว้บนขาตั้งโลหะก็ได้ กลองบองโกต้องตีด้วยปลายนิ้วมือและฝ่ามือ เช่นเดียวกับกลองคองโก

 

ภาพจาก: http://www.supertimbre.com/images/percussion/Tambourine%20Featherweight.jpg

แทมบูริน (Tambourine) เป็นเครื่องตีกระทบ ประกอบขึ้นด้วยขอบกลม เหมือนขอบกลองขนาดเล็กประมาณ 10 นิ้ว ขอบทำด้วยไม้ พลาสติก หรือโลหะ รอบๆ ขอบติดด้วยแผ่นโลหะประกบกัน 2 แผ่น หรือติดด้วยลูกกระพรวนเป็นระยะ ใช้การตีกระทบกับฝ่ามือหรือสั่นเขย่าให้เกิดเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง เพื่อประกอบจังหวะให้เกิดความสนุกสนานสดชื่น แทมบูรินบางชนิดจะขึงด้วยหนังเหมือนกลอง 1 ด้านใช้ฝ่ามือตีที่หนัง

 

ภาพจาก: http://store.drumbum.com/media/triangle-6-inch-quality.jpg

กิ่ง (Triangle) คือ เครื่องตีกระทบ ทำด้วยแท่งโลหะ ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แท่งโลหะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.
เพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน ต้องแขนกิ่งไว้กับเชือกแล้วตีกระทบด้วยแท่งโลหะ กิ๋งมีเสียงกังวาน แจ่มใส มีชีวิตชีวา

 

ภาพจาก: http://www.baldwincomusic.com/Maraca.jpg

มาราคา (Maraca) คือเครื่องตีกระทบ เดิมทำด้วยผลน้ำเต้าแก่จัดทำให้แห้ง ภายในบรรจุด้วยเมล็ดน้ำเต้า เม็ดถั่วต่างๆ หรือลูกปัดลูกเล็กๆ ต่อด้ามไว้สำหรับจับถือ เวลาเล่นใช้เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงซ่าๆ จะเขย่าด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ให้ดังสอดสลับกัน ปัจจุบันทำด้วยไม้

 

ภาพจาก: http://www.rhythmtech.com/images/products/hand_perc/rt_cabasa.jpg

คาบาซา (Cabasa) คือ เครื่องตีกระทบ เดิมทำด้วยผลน้ำเต้า หรือผลบวบแห้ง ภายนอกรอบๆห่อหุ้มด้วยลูกประคำร้อยเชือก จะมีด้ายมือถือหรือไม่มีก็ได้ เกิดเสียงโดยการหมุน สั่น เขย่า ถู เพื่อให้ลูกประคำเคลื่อนที่เสียดสีกับผิวของผลน้ำเต้า หรือผลบวบ
ทำให้เกิดเสียงดังขึ้น เสียงของคาบาซาจะฟังคล้ายกับเสียงของมาราคา ปัจจุบันคาบาซาทำด้วยไม้ประกอบโลหะเป็นทรงกระบอก
มีด้ามจับมือ ผิวของกระบอกห่อหุ้มด้วยแผ่นโลหะ ทำผิวให้ขรุขระ ลูกประคำนั้นจะทำด้วยโลหะร้อยติดกันล้อมรอบผิวโลหะ

 

ภาพจาก: http://cache.eb.com/eb/image?id=62336&rendTypeId=4

ระฆังราว (Tubular Bells) ทำด้วยท่อโลหะ แขวนเรียงตามลำดับเสียงจากสูงไปต่ำ แขวนกับโครงโลหะในแนวดิ่ง
ใช้ไม้ตีที่ปลายท่อด้านหัวจะเกิดเป็นเสียงเหมือนระฆัง

 

ภาพจาก: http://www.musicalinstrumenthaven.com/ProductImages/cowbell_percussion_M.jpg

คาวเบลล์ (Cowbell) คือ เครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ พัฒนามาจากกระดิ่งผูกคอวัว นำมาทั้งรูปร่างและชื่อ แต่รูปทรงจะคล้ายกับระฆังมากกว่ากระดิ่ง ตีด้วยไม้กลอง คาวเบลล์จะใช้มากในดนตรีละติน-อเมริกา และดนตรีประกอบการเต้นลีลาส คาวเบลล์ยังใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของกลองชุดอีกด้วย โดยเฉพาะกลองชุดสำหรับดนตรีร็อค

 

ภาพจาก: newdrumset.com/New%20Drum%20Set%20Photos/drum...

กลองชุด (Drum set) คือกลองที่ประกอบด้วยกลองใหญ่ กลองสแนร์ ฉาบ 1 หรือ 2 ฝา กลองทอม 2 หรือ 3 ลูก
ไฮแฮท (ฉาบ 2 ฝาประกบติดกัน กระทบกันด้วยขาเหยียบ) พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องกระทบจังหวะอื่นๆ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นพิเศษอีกด้วย เช่น คาวเบลล์ เป็นต้น

 

ฉาบ (Cymbal) คือ เครื่องกระทบ มีหลายลักษณะ บางชนิดใช้ตีคู่ให้เกิดเสียง ผู้ตีต้องสอดมือเข้าไปที่หูร้อยฉาบซึ่งทำสายหนัง
แบฝ่ามือให้ประกบแนบกับฝาฉาบตรงส่วนนูนกลางฉาบ แล้วตีกระทบฝาฉาบด้วยมือทั้งสองข้าง ฉาบบางชนิดจะใช้เพียงข้างเดียว ตีด้วยไม้ตีฉาบประเภทนี้ต้องติดตั้งบนขาตั้ง เช่น ฉาบที่ใช้สำหรับกลองชุด เป็นต้น ฉาบมีหลายขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางมากจะทำให้เกิดเสียงดังและความก้องกังวานมากขึ้น

 

ภาพจาก: http://www.adams-music.com/products/marimbas/marimba_1_b.jpg

มาริมบา (Marimba) คือ เครื่องตีกระทบ ที่มีระดับเสียงแน่นอน ลักษณะทั่วๆไป จะเหมือนกับไซโลโฟน หรือไวบราโฟน 
เป็นระนาดไม้ขนาดใหญ่ของดนตรีตะวันตก ลูกระนาดทำด้วยไม้พิเศษที่มีชื่อว่า "Rosewood" ใต้ลูกระนาดมีท่อโลหะติดอยู่เพื่อเป็นตัวขยายเสียงเพิ่มความกังวาน

 

ภาพจาก: www.yamaha.ca/.../highres/Xylophone%20350-2.jpg

ไซโลโฟน (Xylophone) คือ เครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอน เป็นระนาดไม้ขนาดเล็กของดนตรีตะวันตก ลักษณะทั่วไปจะคล้ายกับมาริมบาหรือไวบราโฟน แต่มีขนาดเล็กกว่า ลูกระนาดทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ใต้ลูกระนาดมีท่อโลหะติดอยู่ เพื่อเป็นตัวขยายเสียง

 

ภาพจาก: http://www.musicwithease.com/vibraphone.gif

ไวบราโฟน (Vibraphone) คือ เครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอน เป็นระนาดโลหะของดนตรีตะวันตก ลักษณะทั่วไปคล้ายกับมาริมบา หรือไซโลโฟน เป็นระนาดขนาดใหญ่ลูกระนาดทำด้วยโลหะ ใต้ลูกระนาดมีท่อโลหะเพื่อเป็นตัวขยายเสียง มีแกนบพัดเล็กๆประจำอยู่แต่ละท่อ ใช้ระบบมอเตอร์หมุนใบพัด ทำให้เกิดเสียงสั่นรัวได้

 

 ข้อมูลจาก: http://thaigoodview.com/node/18268


รูปภาพของ poonsak

ขอบคุณที่จัดทำข้อมูลดีดีมาให้อ่านครับ

ขอมอบดอกรักมาเป็นกำลังใจนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน