♪ ♫ สาระน่ารู้... ดนตรีสากล ♫ ♪


รูปภาพของ sss27458

วงเชมเบอร์มิวสิค (Chamber music)

          วงดุริยางค์เชมเบอร์ หรือ เชมเบอร์มิวสิค (Chamber Orchestra or Chamber Music) หมายถึง ดนตรีประเภทบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับแสดงภายในห้องโถงหรือสถานที่จุผู้ฟังได้จำนวนน้อย ในสมัยแรกๆ ของเชมเบอร์มิวสิคนั้นมักนิยมเล่นกันในห้องโถงตามราชสำนักต่างๆ และตามคฤหาสน์ของขุนนางในยุโรป ในเวลาต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นจนห้องโถงที่วงเชมเบอร์ใช้เป็นสถานที่บรรเลงไม่สามารถรองรับผู้ฟังที่มีจำนวนมากขึ้นได้ จนต้องย้ายเข้ามาเล่นในคอนเสิร์ตฮอลล์ หรือสังคีตสถานเช่นเดียวกับวงดุริยางค์ซิโฟนีดังที่เราเห็นกันทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม วงดนตรีเล็กๆ มีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่เข้ามาเล่นในคอนเสิร์ตฮอลล์ให้สาธารณะชนได้ฟังกัน ก็ยังคงเรียกว่าวงเชมเบอร์มิวสิค อยู่นั่นเอง

          โดยปกติการผสมวงเชมเบอร์มิวสิคจะกำหนดผู้บรรเลงตั้งแต่ 2 คนไปจนถึง 9 คนและจะกำหนดการเรียกชื่อของวงตามจำนวนของผู้บรรเลง ดังนี้

          ถ้ามีผู้บรรเลง 2 คน เรียก ดูโอ (duo)

                          3 คน เรียก ตริโอ (trio)

                          4 คน เรียก ควอเตท (quartet)

                          5 คน เรียก ควินเตท (quintet)

                          6 คน เรียก เซ้กซ์เตท (sextet)

                          7 คน เรียก เซ้พเตท (septet)

                          8 คน เรียก ออคเตท (octet)

                          9 คน เรียก โนเนท (nonet)

 

วงเชมเบอร์

ภาพจาก: http://www.artseverywhere.com/images/event/33419/IMG_4801.jpg

ข้อมูลจาก: http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/sunisa_r/music/band/sec01p03.html

 


รูปภาพของ poonsak

ขอบคุณที่จัดทำข้อมูลดีดีมาให้อ่านครับ

ขอมอบดอกรักมาเป็นกำลังใจนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน