แบบทดสอบเรื่อง ขุนช้างขุนแผน


รูปภาพของ poonsak

แบบทดสอบเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
โดยนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ และนางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 9 กันยายน 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no29/exam01/index.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no29/exam02/index.html

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด
ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร