กลุ่มบริหารงานบุคคล


รูปภาพของ webmaster

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

     

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ