การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมผู้ป่วยควรทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียม  เมื่อ…

     1. มีอาการปวดค่อนข้างมาก  จนไม่สามารถทำงานปกติในชีวิตประจำวันได้  เช่น  เดินได้ไม่ไกล , ขึ้น- ลงบันไดลำบาก, การลุกหรือนั่งจาก เก้าอี้ทำได้ลำบาก ,ในการเดินจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง

     2.มีอาการปวดตลอดเวลาแม้แต่ขณะพัก  หรือมีอาการปวดทั้งกลางวันและกลางคืน

     3.มีอาการปวดและบวมเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

     4.มีอาการผิดรูปของข้อเข่า เช่น  โกง หรือ คด

     5.มีการติดข้อเข่างอ-เหยียดได้ไม่สุด

     6.ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาระงับอาการปวดและการอักเสบหรือมีผลข้างเคียงากการใช้ยา ทำให้ไม่สามารถใช้ยาต่อไปได้

     7.ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น  เช่น  การฉีดยาเข้าข้อเข่า หรือ การผ่าตัดบางประเภท