การใช้ present simple tenseเราจะใช้ประโยคแบบนี้ เมื่อ
1. การกระทำนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นนิสัย
หรือทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ฯลฯ
ซึ่งมักจะมีคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ต่อไปนี้ร่วมอยู่ด้วย คือ
always (เสมอ)
sometimes (บางที)
every day (week, month, year …..) (ทุกวัน, สัปดาห์, เดือน, ปี …..)
เช่น
She comes to school every day.
(หล่อนมาโรงเรียนทุกวัน)
I sometimes go to the movies with John.
(บางทีผมก็ไปดูหนังกับ John)
2. เมื่อเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นความจริงเสมอไป
หรืออย่างน้อยก็เป็นความจริงขณะที่พูดประโยคนั้น เช่น
The earth moves round the sun.
(โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์)
We are students.
(พวกเราเป็นนักเรียน)

สร้างโดย: 
ครูสุรีย์ เครือประสิทธิ์


ง่ายๆๆๆๆๆ