ทฤษฎีบทพีทาโกรัส


รูปภาพของ putsadee

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ถ้าให้ด้าน  c  เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก

      ด้าน a,b เป็นด้านประกออบมุมฉาก

จะได้ว่า  c2  =  a2   +  b2

สร้างโดย: 
ครูผุสดี ผุดผาด