สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


รูปภาพของ waraporn

  
  
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความยิ่งใหญ่ทรงคุณค่า ในทางปติมากรรม  สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งเหลือเชื่อ หรือไม่น่าที่มนุษย์จะมีความสามารถที่จะสร้างขึ้นใหญ่โตหรือวิจิตรพิสดารมากขนาดนี้

Antiquity  ยุคโบราณ

1.พีระมิดแห่งเมืองกิซา

    Great Pyramid of Giza มหาพีระมิด แห่ง กิซ่า   หรือที่เรียกว่า พีระมิดคูฟู(Pyramid of Khufu )  เป็นพีระมิดที่เก่าที่สุด    และใหญ่ที่สุดในสามพีระมิดในบริเวณ มหาสุสานกิซ่า ( Giza Necropolis ) เป็นที่ฝังพระศพ ของราชาคูฟู อยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อสร้างด้วยหินปูนมากว่า 2.5 ล้านก้อนโดยแต่ละก้อนมีน้ำหนัก 2 ถึง 70 ตัน และด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ พีระมิดกิซ่า เป็นเพียงหนึ่ง  เดียว ของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ ที่ยังตั้งตระหง่านอยู่ถึงปัจจุบันที่ยากจะหา สิ่งก่อสร้างอื่นใดมาเทียบเคียงได้
                            ในพีระมิดมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย

            1.ทางเข้าที่แท้จริง (แต่ถูกซ่อนไว้)
            2.ทางเข้ามหาพีระมิด (ที่ถูกขุดเจาะโดยคณะสำรวจของ สุลต่าน แอล มามูน)

             3. อุโมงค์ทางเดินของ แอล มามูน   
             4. อุโมงค์ทางเดินแบบลาดลง

             5. หินแกรนิตปิดปากทาง  
             6. อุโมงค์ทางเดินแบบชันขึ้น 

             7. ทางแยกที่จะนำไปสู่ แกรนด์ แกลเลอรี่ เพื่อนำไป สู่ห้องโถงแห่ง ราชาและราชินี  

             8.แกรนด์ แกลเลอรี่ เป็นบริเวณที่ อุโมงค์ทางเดินแบบชันขึ้น

             9.แกรนด์สเต็ป เป็นส่วนปลายสุดของ แกรนด์ แกลเลอรี่ มีลักษณะ  เป็นแท่งหินใหญ่

             10.ห้องโถงแห่งกษัตริย์

              11.อุโมงค์ทางเดิน สู่ห้องโถงราชินี

              12.ห้องโถงราชินี

              13. ช่องทางเดินสู่ห้องโถงลับใต้ดิน

             14.ห้องโถงลับใต้ดิน

             15. อุโมงค์ทางเดินตัน ในห้องโถงลับใต้ดิน

             16. ช่องแนวดิ่ง บริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่าง อุโมงค์ทางเดินแบบชัน ขึ้นกับแกรนด์แกลเลอรี่


อักษรเฮียโรกลิฟิค (Hieroglyphic)

  
 

 

  

สร้างโดย: 
นางวราภรณ์ สุขสายชล