นวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์-อาหารหลัก 5 หมู่คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารหลัก 5หมู่ ได้แก่  pork  coconut  milk  etc.

สร้างโดย: 
นางสาวราตรี ศรีเอม