ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ (ใหญ่ๆ)


รูปภาพของ aretitt

ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ (ใหญ่ๆ)

มนุษย์โลกเรา ได้รู้จักกับภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2438

โดยพี่น้องตระกูลลูมีแยร์ ชาวฝรั่งเศส  นำภาพยนตร์ที่เรียกกันว่า  “ซีเนียมาโตกราฟ”  มาออกฉายเก็บค่าชมที่กรุงปารีส ซึ่งคนให้ความสนใจกันมาก  

 และต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ซีเนียมาโตกราฟนี้ก็ได้นำเข้ามาฉายในประเทศไทยที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ กรุงเทพมหานคร

คนไทยเรียกมหรสพนี้ว่า  “หนังฝรั่ง”

สร้างโดย: 
ครูฝ้าย