รำวงมาตรฐาน 

    ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน

สร้างโดย: 
ครูวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง