การออกแบบโฮมเพจ 

ข้อแนะนำ 10 ประการในการออกแบบโฮมเพจ
 เทคนิคที่จะทำให้โฮมเพจ (Home page) หรือหน้าตาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสัมผัสได้เมื่อแวะเข้ามาในเว็บไซต์ของเราดูดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลธุรกิจของบริษัท เอเชียแอคเซส จำกัด แนะนำว่าพึงปฏิบัติ 10 ประการด้วยกันได้แก่
1. ทำหน้าโฮมเพจแต่ละหน้าหลักให้เล็ก สามารถโหลดได้ภายในเวลาไม่เกิน 20 วินาที
2. การเลือกแบ็คกราวนด์ควรเลือกสีอ่อนเพื่อให้อ่านง่าย หรือ ไม่มีเลยก็ได้
3. การเลือกแบบตัวอักษรควรคำนึงถึงฟอนต์ที่มีการใช้ทั่วไปมิฉะนั้นผู้รับอาจมีปัญหากับเครื่องเราได้ คือรับฟอนต์นั้นไม่ได้
4. การใช้รูปภาพ มีให้เลือกใช้ 2 ฟอร์แมต คือ JPEG เหมาะกับรูปถ่ายที่มีสีสันมากๆ และ GIF เหมาะกับภาพลายเส้น มีสีน้อย
5. ใช้ความสามารถพิเศษ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆ เช่น ตัวอักษรวิ่งสำหรับข่าวด่วนสดๆ ร้อน
6. จัดหมวดหมู่ของ Navigator หรือ Link ของข้อมูลให้มีลำดับถูกต้อง ไม่สับสน และกลับมา
ที่เดิมได้ถูก
7. เว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ หรือซับซ้อน ต้องทำ Site Map ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อทราบว่าข้อมูลใด
อยู่ตรงไหน
8. ถ้ามีแบบฟอร์มที่ต้องการให้ผู้เขียนชมตอบกลับไป จะต้องเลือกวิธีการที่ปฏิบัติได้ง่ายๆ และสะดวก
9. ทดสอบกับระบบของฮาร์ดแวร์ให้มากชนิดที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะเป็นฮาร์ดแวร์แบบไหน ความสามารถแค่ไหนก็สามารถเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้
10. ถ้า Site ที่เปิดยังไม่สำเร็จในส่วนไหนต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบว่ายังไม่สำเร็จ จะเสร็จเมื่อไร ผู้ใช้
จะได้ไม่ตกใจ เมื่อเข้าไปเยี่ยมชมหรือเกิดความรู้สึกในด้านลบกับเว็บไซต์นั้น

ที่มา: ผศ.ดร.อรชร  มณีสงฆ์. การตลาดทางตรง. เชียงใหม่. The Knowledge Center, 2546. 248 หน้า
ISBN  974-90924-7-3

สร้างโดย: 
ครูอรศิริ เลิศกิตติสุขhttp://www.suriyothai.ac.th/node/2510