คำสั่งโลโก้


รูปภาพของ somchai

ลองสำเนาคำสั่งแล้วแทนค่าตัวเลขใหม่ลงไปแทนตัวอย่าง

 

setpensize[1 10]....ขนาดปากกา
setsc 0- 15         ....เปลี่ยนสีจอ
setfc 0-15 fill      .....เปลี่ยนสีพื้น
setlabelfont[[ชื่อfont]ความสูง  ความกว้าง] ......สร้างข้อความ
label "ข้อความ                                              ......ข้อความ
icon "commander                     ......ซ่อนคอมมานด์
ht                                                       ซ่อนเต่า
st                                                        แสดงเต่า
stsetpc 0-15          ....เปลี่ยนสีปากกา
ellipse           ............กว้าง ยาว  (วงรี )
arc               ...............มุม กว้าง  (ส่วนโค้ง)
---------------------------------
to dao :size        ......การทำดาว
repeat 5[fd :size rt 144]
end
---------------------------------
to petal :size    ...................การทำกลีบดอก
    pu fd :size pd
    arc (-90) :size
    pu bk :size rt 90
    fd :size rt 90 pd
    arc (-90) :size
    pu rt 90 fd :size rt 90 pd
end
------------------------------------
to stem :size       ...........การทำก้าน
    fd :size petal :size
    fd :size * 2
end
---------------------------------------
to flower :size      ...........การทำดอก
     repeat 6 -24[petal :size rt 360/6-24]
end
-----------------------------
to tree :size      ............การทำต้น
     stem :size
     flower :size
     bk :size * 3
end
---------------------------------------
ค่าสี
0 ดำ
1 น้ำเงิน
2 เขียว
3 ฟ้า
4 แดง
5 บานเย็น
6 เหลือง
7 ขาว
8 น้ำตาลอ่อน
9 น้ำตาลแก่
10 เขียวอ่อน
11 น้ำทะเล
12 ส้ม
13 ม่วงอ่อน
14 เหลืองหมากสุก
15 เทา

สร้างโดย: 
ลุงสมชาย