เจาะ...เพชรพระอุมา


รูปภาพของ sss27444

  

 

 

 ที่มารูปภาพ : http://www.petprauma.com/cover/wannakum45/03jit.jpg

พระเจ้ามหิทธิเดชะ กษัตริย์นิทรานคร มีน้องชื่อชัยสุริยา มีลูกสาวชื่อ จิตรางคนางค์ (นาคเทวี เล่ม ๔ หน้า ๕๓๓๔)

พระเจ้าชัยสุริยา กษัตริย์นิทรานคร สืบต่อจากมหิทธิเดชะ เป็นน้องมหิธิเดชะ เป็นอาของจิตรางคนางค์ เป็นพ่อพันธุมวดี ทรยศต่อพี่ สุดท้ายตายด้วยยาพิษของมันตรัย(นาคเทวีเล่ม ๑ หน้า๔๓๒๑) พร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรนิทรานคร (นาคเทวี เล่ม ๔ หน้า ๕๓๓๔)

จิตรางคนางค์ ลูกมหิทธิเดชะ รั้งตำแหน่งมกุฏราชกุมารี เป็นผู้จะสืบสันตติวงค์นิทรานคร เป็นพี่สาวพันธุมวดี อายุแก่กว่า ๑๐ ปี เป็นอดีตชาติของดาริน (นาคเทวี เล่ม ๔ หน้า ๕๓๓๔) กำพร้าแม่แต่แบเบาะ (แต่ปางบรรพ์ ๔ หน้า ๖๔๕๘)

ขุนพลวรมันต์ คนรักของพันธุมวดี ถูกสาบเป็นก็องกอย เข้าสิงวิญญาณแงซาย เป็นผู้ชักนำให้คณะรพินทร์(ในภาคแรก) มายังนิรานคร และคอยช่วยเหลือนำดารินออกจากพันธนาการของมันตรัย (นาคเทวี เล่ม ๔ หน้า ๕๓๓๔)

กษัตริย์สิงหลกะ เจ้าเมืองปัญจาล เป็นพ่ออัคนีรุทร์ (แต่ปางบรรพ์ เล่ม ๑ หน้า ๕๓๔๘)

อัคนีรุทร์ เจ้าเมืองปัญจาล อดีตชาติของรพินทร์ (นาคเทวี เล่ม ๔ หน้า ๕๓๓๔)

อราลี สตรีสูงอายุ พิทักษ์มหาเทวาลัย เป็นผู้รอบรู้เสมอด้วยปราชญ์ ราชบัณฑิต ผู้รอบรู้ทิศทางโคจรของดวงดาว สนิทกับจิตรางคนางค์ (แต่ปางบรรพ์ ๔ หน้า ๖๔๕๗-๖๔๕๘)
แต่มันตรัยเรียก แม่มด ผู้รักษาเทวาลัย(นาคเทวี เล่ม ๔ หน้า ๕๓๓๕)

ที่มาเนื้อหา : http://www.petprauma.com/actors/actors.html  

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวดวงพร  แซ่ลิ้ม