เจาะ...เพชรพระอุมา


รูปภาพของ sss27444

 

ที่มารูปภาพ : http://www.bookshoptrang.com/perfect5/data/1/pic/436-2.jpg


แนะนำตัวละคร

คณะเดินทาง ๑๒ คน (ภาคแรก)
- รพินทร์ ไพรวัลย์
- ม.ร.ว.เชษฐา วราฤทธิ์ (หัวหน้าคณะ)
- ม.ร.ว.ดาริน วราฤทธิ์
- พันตรีไชยยันต์   อนันตรัย
- บุญคำ, จัน, เกิด, เส่ย
- แงซาย
- คะหยิ่น, ส่างปา
- มาเรีย ฮอฟมัน

คณะเดินทาง ๒ ฝ่าย (ภาคจบสมบูรณ์)
ฝ่ายแรก
- รพินทร์ ไพรวัลย์
- บิลล์ สแตนลีย์ (หัวหน้าคณะ)
- พันเอกลาร์รี่ คิ๊ธ
- คริสติน่า กรูบิล
- อิสซาเบล มูร์
- พันตรีเชิดวุธ ไกรรณยุทธ
- บุญคำ, จัน, เกิด, เส่ย
- ลูกหาบ ๑๐ คน

ฝ่ายที่สอง
     - ม.ร.ว.ดาริน วราฤทธิ์
- ม.ร.ว.เชษฐา วราฤทธิ์ (หัวหน้าคณะ)
- พันตรีไชยยันต์ อนันตรัย
- คะหยิ่น, หนานอิน

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวดวงพร  แซ่ลิ้ม 

ที่มารูปภาพ : http://www.petprauma.com/cover/actors/rapin03.jpg

ที่มาเนื้อหา : http://www.petprauma.com/actors/actors.html