เจาะ...เพชรพระอุมา


รูปภาพของ sss27444

 เจาะ...เพชรพระอุมา

 

ที่มารูปภาพ : http://seedang.com/files/entries/2/23648/images/1_original.jpg 

ใน Blog "เจาะ...เพชรพระอุมา" จะประกอบด้วย

- แนะนำตัวละคร [หน้า ๑], รายละเอียดตัวละคร

- เนื้อเรื่องย่อ (สปอยล์เล็กน้อย)

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม