สุขศึกษา


รูปภาพของ sss27149

 

 

 

แบบฝึกหัดวิชาสุขศึกษา

25.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
1. คาร์บอน     2. ออกซิเจน   3. ไฮโดรเจน    4. ไนโตรเจน
คำตอบ ข้อ 4ไนโตรเจน ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนจับกันเป็นลูกโซ่ โดยที่แขนของคาร์บอนแต่ละตัวจะจับอะตอมของไฮโดรเจนเต็มไปหมด ไม่มีแขนว่างอยู่เลย จนทำให้เกิดไขมันอิ่มตัว

26.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด
1. อาหารที่มีฝุ่นละออง

2. อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
3. อาหารที่มีสีและรสจัด
4. อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง

คำตอบ ข้อ 2 อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก  การเน่าเสียของอาหารเร็วหรือช้าเป็นผลมาจากจำนวนจุลินทรีย์ที่ติดมากับอาหารตามธรรมชาติ พันธุ์พืชหรือสัตว์
      


27.ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว
1. น้ำมันหมู   2. น้ำมันรำข้าว   3.  นำมันถั่วลิสง    4. น้ำมันข้าวโพด

คำตอบ ข้อ1 น้ำมันหมู   ไขมันชนิดนี้จะมีอยู่ในอาหารจำพวกที่ เราเห็นเป็นชั้นสีขาวติดอยู่ในเนื้อสัตว์ หรือหนังสัตว์ปีก ไข่แดง น้ำมันหมู เนย นม ผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงน้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิดก็เป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวด้วย เช่น กรดไขมัน พาลมิติก (palmitic) ที่มีมากในน้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ในไขมันสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเนย

28.ข้อใดคือการพักผ่อนได้ดีที่สุด
1. การนอนหลับ
2. การไปทัศนศึกษา
3. การไปดูภาพยนตร์
4. ฟังเพลงและลีลาศ

คำตอบ ข้อ1 เพราะการนอนหลับเป็นการพักผ่อนทั้งร่างกาย และจิตใจ