เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/7


รูปภาพของ kalayarat
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ข้อสอบ O-NET ปี 2549

 

ข้อที่ 33.ในช่วงฤดูหนาวร่างกายต้องการความอบอุ่น ควรรับประทานอาหารในข้อใด

1. ส้มตำ

2. ข้าวมันไก่

3. กุ้งอบวุ่นเส้น

4. น้ำพริก ผักสด

 

ตอบข้อ 2.ข้าวมันไก่ เพราะ ในฤดูหนาวร่างกายคนเราต้งการความอบอุ่น ข้าวมันไก่ เป็นอาหารที่ให้พลังงานมาก จะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่น ข้าวมันไก่ให้พลังงานที่สูง
ที่มา : http://kikteender.blogspot.com/2010/01/blog-post_8298.html

 

 

ข้อที่ 34. อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด

1. ฟักทอง

2. ข้าวโพด

3. ผักคะน้า

4. เผือกมัน

 

ตอบข้อ 3.คะน้า เพราะ ฟังทอง ข้าวโพด และ เผือกมัน เป็นอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีน ส่วนผักคะน้า จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและแคลเซียมสูงรวมไปยังไฟเบอด้วย แต่ไม่มรสารอาหารประเภทโปรตีน
ที่มา : http://www.ranthong.com/smf/index.php?topic=2165.0;wap2


 

ข้อที่ 35. คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด

1. ไข่แดง

2. ตับไก่

3. เนื้อปลา

4. ผักใบเขียว

 

ตอบข้อ 1. ไข่แดง เพราะ ไข่ไก่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ โดยไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักมาตรฐาน 50 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 71 แคลอรี มีสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ โปรตีน 6.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.6 กรัม ไขมันรวม 4.9 กรัม โอเมก้า-6 0.67 กรัม โอเมก้า-3 0.07 กรัม ไขมันอิ่มตัว 1.53 กรัม คอเลสเตอรอล 213 มิลลิกรัม โดยในส่วนของไข่แดงนั้นมีคอเลสเตอรอลมากเป็น 2 ใน 3 ของข้อกำหนดในการรับประทานไขมันต่อวัน แต่คอเลสเตอรอลในไข่แดงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย

ที่มา : http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_food/a_fd_4_00t.asp?info_id=181

 

 

 

น.ส. ชาลิสา    ภัทรวณิชกุล ม.6/7  เลขที่ 1020. อัตราการเต้นของหัวใจปกติคือข้อใด

  1.  50-60 ครั้ง / นาที

  2.  60-70 ครั้ง / นาที

  3.  70-80 ครั้ง / นาที

  4.  80-90 ครั้ง / นาที

ตอบ ข้อ 3 เพราะว่าวัดได้จากการเต้นของชีพจร

21. กีฬาชนิดใดที่มีการตัดสินลูกออกแตกต่างจากกีฬาอื่น

  1.  บาสเกตบอล

  2.  วอลเลย์บอล

  3.  ตะกร้อ

  4.  ฟุตบอล

ตอบ ข้อ 4 เพราะกีฬาฟุตบอลเมื่อลูกโดนเส้นของสนามแล้วกรรมการจะถือว่าลูกออกนอกสนามทันทีแตกต่างจากข้ออื่นเพราะกีฬาประเภทนั้นๆถ้าโดนเส้นจะถือว่าลงสนาม

น.ส.พิณพิไล วิเศษศิริ ม.6/7 เลขที่ 38


ข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาปี 2550 ข้อ 39-41

39. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากความเครียด
1. รับประทานอาหารมากกว่าปกติ 
2. ท้องเสีย 
3. นอนไม่หลับ
4. ถูกทุกข้อ
เฉลย 4 . ถูกทุกข้อ เพราะอาการของทุกข้อสามารถเกิดขึ้นได้หากร่างกายมีความเครียดสะสมมากเกินไป ซึ่งความเครียดสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งต่อร่างกายจิตใจและอารมณ์ บางครั้งก็แสดงออกทางพฤติกรรม ยกตัวอย่างที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้แก่  นอนหลับยาก หัวใจเต้นเร็ว หูอื้อ มือเย็น  อ่อนเพลีย ท้องร่วงท้องผูก   ท้องเสีย  คลื่นไส้อาเจียน ด้านจิตใจ  เช่น  วิตกกังวลตัดสินใจไม่ดี ขี้ลืม สมาธิสั้น ด้านอารมณ์  เช่น  โกรธง่ายวิตกกังวล ร้องไห้ ซึมเศร้า ท้อแท้ หงุดหงิด ซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย นอนไม่หลับและการแสดงออกทางพฤติกรรม  เช่น   รับประทานอาหารมากกว่าปกติ  ติดบุหรี่สุรา โผงผาง แยกตัว เป็นต้น


40.บุคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสุ่ร่างกาย
1. นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่ 
2. เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมปั๊มน้ำมัน
3. นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ  
4. นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
เฉลย ข้อ 1 เพราะอันที่จริงเหตุการณ์ทุกข้อล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าเหตุการณ์ที่อาจจะได้รับสารเคมมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดคือ สารจำพวกตะกั่ว สารแมงกานีส สารแคดเมียม สารนิเกิล สารปรอท และสารเคมีที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา เช่น กรดซัลฟูริก เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแบตเตอรี่เป็นส่นใหญ่ ดังนั้นการมีที่อยู่อาศัยใกล้โรงงานที่มีสารพิษได้รับความเสี่ยงมากที่สุด ดังนั้นจึงตอบข้อ 1.
 

41. นางดวงพรมีน้ำหนักตัว 28.5 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร อยากทราบว่านางาสวดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไหร่
1. 22.0  
2. 24.0 
3. 26.0 
4. 28.0
เฉลย  ข้อ 3 ซึ่งสามารถหาได้จากสูตรหาดัชนีมวลกาย  =  น้ำหนัก/ส่วนสูงทั้งหมดยกกำลังสอง
                                                                   =  28.5/2.25
                                                                   =  26

 
จัดทำโดย น.ส. วรลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ ม.6/7 เลขทีี่่ 28 


เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2549 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อ 9 - 12

9. ลานนา มีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลเมตร ลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
    2) ผอม
    3) ได้สัดส่วน
    4) ควรเพิ่มน้ำหนัก
ตอบ  ข้อ 1. อ้วน คำนวณจาก
Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง
                                                     =   58/ (153) 2
                                                     =    24.78

                   23.5 - 28.4: น้ำหนักเกินแล้ว

10. ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ้วน - ความผอม
     1) อาหาร
     2) พันธูกรรม
     3) ฮอร์โมน
     4) การออกกำลังกาย
ตอบ  ข้อ 1. อาหาร  เพราะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน จะมีสารอาหารประกอบอยู่หลากหลาย การรับประทานอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานเข้าไปโดยจะมีพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแตกต่างกัน ขึ้นกับสิ่งที่รับประทาน ถ้ารับประทานมากแล้วค่าพลังงานมากอยู่แล้วก้อาจทำให้อ้วน แต่ถ้ารับประทานน้อยและค่าพลังงานที่รับประทานน้อยอยู่แล้วก็จำให้ร่างกายผอม


11. คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกายจะถูกสะสมไว้ในรูปของสารใด
     1) แป้ง
     2) ไขมัน
     3) ไกลโคเจน
     4) กลูโคส
ตอบ   ข้อ 2. ไขมัน >> คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกาย สามารถเปลี่ยนไปเป็นไขมัน และกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกายอาหารคาร์โบไฮเดรตที่เรารับประทานมักเป็นแป้งและน้ำตาลทรายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหลังจากการย่อย และดูดซึมจึงมีกลูโคสมากกว่าคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่น หรืออาจพูดได้ว่า น้ำตาลที่เข้าไปในเส้นเลือดเป็นน้ำตาลกลูโคสมากกว่าน้ำตาลประเภทอื่น น้ำตาลชั้นเดียวพวกที่มีคาร์บอน 6 อะตอม ที่ไม่ใช่กลูโคสนี้ จะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคส ก่อนที่จะนำไปใช้เผาผลาญให้เกิดพลังงาน หรือนำไปสร้างไกลโคเจนหรือเปลี่ยนเป็นสารอื่น เช่น ไขมัน และกรดอะมิโนที่ไม่ จำเป็นแก่ร่างกายสุดแต่ความต้องการของร่างกาย

12. สารอาหารคือข้อใด
     1) การโภชนาการ
     2) การบริโภคอาหาร
     3) กรดไขมันอิ่มตัว
      4) สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ตอบ ข้อ 4. สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
               เพราะ สารอาหารคือ สิ่งที่มีคุณค่าในอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย สารอาหารแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน

 

Smileน.ส.ศรินทิพย์ ชโลทรโรจน์ เลขที่ 3 ม.6/7Smileonet'49

27.ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว

1.น้ำมันหมู  

2.น้ำมันรำข้าว  

3.น้ำมันถั่วลิสง  

4.น้ำมันข้าวโพด

ตอบ ข้ิอ1.น้ำมันหมู เพราะ  กรดไขมันอิ่มตัวคือไขมันที่รางกายดูดซึมเข้าไปและใช้ประโยชน์ได้น้อย จึงทำให้เกิดการสะสมตัวเกาะติดกับผนังด้านในของเส้นโลหิต เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันและเปราะแตกได้ง่าย

28.ข้อใดคือการพักผ่อนได้ดีที่สุด

1.การนอนหลับ  

2.การไปทัศนศึกษา  

3.การไปดูภาพยนตร์

4.ฟังเพลงและลีลาส

ตอบ ข้อ1 การนอนหลับ เพราะการนอนหลับทุกให้ร่างการทุกส่วนในร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย

29.นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด

1.ด้่่านจิดใจ

2.ด้านสังคม

3.ด้านร่างกาย

4.ด้านครอบครัว

ตอบ ข้อ1 เพราะการนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เราคลายความตึงเครียดหรือความ เหนื่อยล้าจากการทำงานได้ จึงส่งผลต่อจิตใจทำให้จิตใจแจ่มใสไม่วิตกกังวลและเป็นการคลายความตึงเครียดด้วย

น.ส.ณัฐทิชา  ตังพานิชยานนท์  ม.6/7  เลขที่  8เฉลยข้อสอบ 0-net ปี 49

1. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด
      1) ขนาดของรอบเอว
      2) ความหนาของผิวหนัง
      3) ความกระฉับกระเฉง
      4) ปริมาณความหนาของไขมัน

ตอบ 4) ปริมาณความหนาของไขมัน เพราะ การแสดงความผอมและความอ้วน เราสามารถวัดจากดัชนีมวลกายหรือรอบเอวได้ ซึ่งคนที่มีปริมาณความหนาของไขมันมากนั้นจะมีปริมาณของไขมันสะสมอยู่ตามร่างกายได้ จึงแสดงถึงความอ้วนและความผอมได้ดีที่สุด

2. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
      1) พันธุกรรม
      2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
      3) ความผิดปกติของต่อมไฮโปทาลามัส
      4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย

ตอบ  4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย เพราะการรับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกายเป็นการจำกัดให้ร่างกายรับปริมาณอาหารเพียงน้อยนิด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ จึงทำให้ร่างกายซูบ ผอม

3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
     1) พันธุกรรม
     2) รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
     3) รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
     4) รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

ตอบ 4) รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย เพราะการที่รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญปริมาณของพลังงานที่รับประทานเข้าไปไม่ทัน ทำให้ร่างกายมีปริมาณของไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของความอ้วน

4. ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด
    1) ใช้ยาลดความอ้วน   
    2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด
    3) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    4) รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

ตอบ  3) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นการทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

 

ชื่อ น.ส. นภัสวรรณ ยอดทอง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 1เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2549 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อ 21-23

21.สารอาหารใดที่ให้พลังงาน
1. ไขมัน
2. โปรตีน
3. วิจามิน
4. คาร์โบไฮเดรต
ตอบ  ข้อ 1. ไขมัน เพราะ ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสารอาหารประเภทอื่นๆที่ให้พลังงานเช่นกัน แต่จะให้พลังงานในปริมาณที่น้อยกว่า

22.น้ำดีมีหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
1. ไขมัน
2. โปรตีน
3. วิตามิน
4. คาร์โบไฮเดรต
ตอบ  ข้อ 2. โปรตีน เพราะ น้ำดีจะทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลของโปรตีนให้เล็กลง แล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนจะย่อยต่อทำให้อนุภาคที่เล็กที่สุดที่สามารถแพร่เข้าสู่เซลล์

23.เพราะเหตุใดเมื่อหิว จะตาลาย รู้สึกวิงเวียน จะเป็นลม
1. ร่างกายขาดโปรตีน
2. ขาดพลังงานจากไขมัน
3. ร่ายกายขาดเกลือแร่
4. มีปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ
ตอบ ข้อ 4. มีปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ เพราะ เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดตำเกินกว่าจะให้พลังงานแก่ร่างกายจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้

น.ส.ศิริพร  เลิศสินทรัพย์ทวี   ชั้น ม.6/7  เลขที่ 6Laughing เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 50 Laughing


ข้อ 27-29

27. การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวิธีการเล่นเเตกต่างจากข้ออื่น

1. เทนนิส

2. เเบดมินตัน

3. เทเบิลเทนนิส

4. วอลเลย์บอลชายหาด

ตอบ  ข้อ 4.วอลเลย์บอลชายหาด เพราะเทนนิส เเบดมินตัน เทเบิลเทนนิสล้วนเเต่ใช้อุปกรณ์เหมือนๆกัน เช่น ไม้เทนนิส ไม้ปิงปอง ไม้เเบดมินตัน เเละก็มีลูกไว้สำหรับเล่น เเต่วอลเลย์บอลชายหาดมีเเต่ลูก โดยใช้มือตีกลับไปมา ไม่ได้ใช้ไม้ในการเล่น

28. การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อคู่เเข่งตีลูกทอปสปิน เขาควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูกกระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่เเข่งขัน

1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย

2. ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย

3. ตีกลับไปโดยตั้งหน้าไม้ตั้งฉากกับโต๊ะ

4. ตีกลับไปโดยเอียงหน้าไม้เล็กน้อย

ตอบ  ข้อ 1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย  ลูกทอปสปิน เป็นการตีแบบรุก(ท็อปสปิน)และการตีแบบรับ(แบ็คสปิน) ลูกที่ไม่มีสปินได้แก่ลูกตบ บล็อค และ ล็อป การรับลูกทอปสปิน จะต้องคว่ำหน้าไม้ลงเล็กน้อยเพื่อตีลูกกลับ เเละไม่ควรตีลูกตั้งฉากกับโต๊หรือเอียงหน้าไม้ เพราะจะทำให้ลูกเสียเเละก็เสียคะเเนน

29. ข้อความใดถูกต้องในการเเข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

1. การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ – ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร

2. นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3

3. นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร

4. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

ตอบ  ข้อ 4. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก เนื่องจากในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักกีฬาวิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1และไม้ 3 และนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแข่งในระยะทาง 90 เมตร  ข้อ1 ไม่ถูกเพราะการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระยะรับส่งคทาควรอยู่ ในระหว่าง 15-18 เมตร หลังจากเส้นเริ่มของเขตรับส่ง                                       

น.ส. สุพัตรา บุญพรม ม.6/7  เลขที่ 24

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 50

ข้อ 45.-47.

45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข็มแข็ง
1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง
2. เพราะเป็นรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน
3. เพราะทำให้หน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน
4. เพราะชาวบ้านไม่ต้องพึ่งรัฐอีกต่อไป
เฉลย
ข้อ 1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง   แนวความคิดของการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนที่ให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมการดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม รับประโยชน์ของคนในชุมชนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการร่วมกันทำงาน ในทุกภาคส่วนของสังคมส่งเสริม การทำงานเป็นลักษณะพหุภาคี


 

46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสมารถทำได้ดั่งนี้
1. ถูกคน  ถูกเวลา  ถูกทาง  ถูกขนาด  และถูกโรค
2. ถูกขนาน ถูกคน  ถูกสถานการณ์ และถูกปริมาณ
3. ถูกหลัก ถูกเวลา ถูกชนิด  และถูกคน
4.  ถูกฉลาก  ถูกวิธีการ  และถูกต้องกับอาการ
เฉลย
ข้อ 1. ถูกคน  ถูกเวลา  ถูกทาง  ถูกขนาด  และถูกโรค
ถูกโรค หมายถึง ต้องทราบก่อนว่า อาการที่เป็นนั้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใดเช่น ปวดท้อง ก็ต้องรู้ว่าเกิดจากท้องเสีย หรือปวดท้องเพราะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากยาที่ใช้รักษาจะไม่เหมือนกัน และต้องให้ยาให้ถูกกับอาการที่เป็นอยู่ด้วยการนำตัวอย่างยาหรือชื่อยามาซื้อยาเอาไปใช้เองนั้น ควรจะปรึกษาเภสัชกรก่อนที่จะซื้อยา

ถูกขนาด หมายถึง ปริมาณยาที่ใช้ในแต่ละคนจะแตกต่างกัน เช่น ทารก เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ จะมีขนาดยาที่ใช้ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ คนที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง คนที่มีโรคประจำตัว คนที่ต้องรับประทานยาหลายตัวรวมกัน อาจจะต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมในแต่ละราย บางคนลืมกินยาไปมื้อหนึ่ง แล้วไปกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในมื้อถัดไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยา หรือที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่ง

ถูกเวลา หมายถึง จำนวนครั้งของยาแต่ละชนิดที่ให้ในวันหนึ่งๆ จะไม่เท่ากัน
และยาบางชนิดต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง 5-7 วัน บางครั้งอาจถึง 10 วัน
เช่น ยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบ ตัวอย่างยาเช่น อะม็อกซีซิลลิน
ถ้าหากรับประทานยาไม่ครบตามเวลาที่กำหนด อาจจะทำให้เกิดการดื้อยาได้
เนื่องจากยาไม่สามารถฆ่าเชื้อได้หมดและเวลาที่รับประทาน เช่น ก่อนอาหาร, หลังอาหาร

- รับประทานยาก่อนอาหาร หมายถึง กินยาก่อนอาหาร บางคนกินยาเสร็จแล้ว
กินอาหารตามทันที ซึ่งไม่ถูกต้อง กลายเป็นกินยาพร้อมอาหารไป
- กินยาก่อนอาหารที่ถูกต้อง คือ กินก่อนอาหาร ½ - 1 ชั่วโมงเพราะยาพวกนี้ดูดซึมได้ดีขณะท้องว่าง ไม่ถูกขัดขวางโดยอาหาร หรือถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร
- รับประทานยาหลังอาหาร หมายถึง กินยาหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาถูกดูดซึมได้ดี อาหารไม่รบกวนการดูดซึมยา หรือเป็นยาที่ถึงแม้จะถูกดูดซึมได้ดีในขณะท้องว่าง แต่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารมาก
- รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที เป็นยาที่มีฤทธิ์ระคายเคือง
ต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร เช่น ยาแอสไพริน ยาแก้ปวดข้อกระดูก ยาสเตียรอยด์
หากรับประทานขณะท้องว่าง จะทำให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนได้
ดังนั้นจึงต้องกินหลังอาหารทันที หรือดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อช่วยให้ยาเจือจางลง
- มียาบางอย่างที่ไม่เจาะจงเวลา ว่าจะกินก่อนหรือหลังอาหาร เช่น อะม็อกซีซิลลิน ท่านจะเลือกกินเวลาใดก็ได้ เพราะ อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมของยา
แต่ควรกินตามเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 8 ชั่วโมง เป็นต้น
- รับประทานหลังอาหาร 1 และ 3 ชั่วโมง เช่น ยาลดกรด จะทำให้ได้ผลดีที่สุด
รับประทานยาก่อนนอน หมายถึง ให้รับประทานก่อนนอน ตอนกลางคืน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่าจะนอนวันละกี่ครั้งก็ตาม


ถูกทาง หมายถึงยามีรูปแบบแตกต่างกัน แต่ละชนิดมีวิธีการใช้ยาที่แตกต่างกัน
จึงจำเป็นต้องรู้วิธีและใช้ให้ถูกต้อง
- ยาเม็ดหรือแคปซูล ต้องกลืนยาทั้งเม็ดหรือทั้งแคปซูลพร้อมน้ำ ไม่ควรเคี้ยวเม็ดยาหรือแกะยาออกจากแคปซูล แต่สำหรับยาที่เขียนว่า “เคี้ยวก่อนกลืน” เช่น ยาลดกรดหรือยาขับลมชนิดเม็ด ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนพร้อมกับน้ำ เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีรวดเร็ว
- ยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน รับประทานวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่จะห้ามหักแบ่งครึ่งยา เพราะจะทำให้ยาเสียคุณสมบัติในการออกฤทธิ์เนิ่นนาน
และอาจทำให้ยาถูกดูดซึมเร็วจนทำให้ได้รับยาเกินขนาด มีบางชนิดเท่านั้นที่สามารถหักแบ่งครึ่งได้ แต่ทุกชนิดห้ามเคี้ยว หรือบดยาโดยเด็ดขาด
- ยาผงชนิดรับประทาน ถ้าเป็นชนิดที่ต้องละลายน้ำก่อน ต้องละลายน้ำก่อนห้ามรับประทานผงแห้งแล้วดื่มน้ำตาม จะทำให้ได้ยาไม่ครบขนาด ยาบางอย่างจะพองตัวเมื่อถูกน้ำ ทำให้เกิดการอุดตันที่หลอดอาหารได้
- ยาครีมหรือเจล เป็นยาทาที่ผิวหนัง ควรทางบางๆ ไม่ต้องถูนวด เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ ยาแก้ปวดข้อ กล้ามเนื้ออักเสบชนิดครีมหรือเจล ไม่ต้องถูกนวด เพราะการถูนวดจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น สำหรับยาที่ระบุให้ถูนวด
เช่น ยาหม่อง เคาเตอร์เพน ควรถูนวดเพื่อเร่งการดูดซึมยาให้ออกฤทธิ์ดีขึ้น
- ยาอม หมายถึง ยาที่ให้อมไว้เฉยๆ ไม่ต้องเคี้ยว ส่วนยาเม็ดสำหรับอมใต้ลิ้น
รักษาอาการปวดเค้นหน้าอก ไม่ควรเคี้ยวยา กลืนยา หรือกลืนน้ำลายขณะอมยา

ถูกคน หมายถึง รักษาให้ถูกคนที่ป่วย


 

47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร
1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร
2.ปฏิเสธบอกปัดไปว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป
3. ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี
4.ปฏิเสธโดยขอเลื่อนการทดลองสูบบุหรี่ไปก่อน
เฉลย
ข้อ 1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร เพราะ ถ้าปฏิเสธด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวอาจจะทำให้เสียเพื่อนได้ แต่ถ้าปฏิเสธด้วยท่าทีที่ไม่เฉียบขาด ก็จะทำให้เพื่อนชวนสูบบุหรี่โดยไม่เกรงใจ

 

จัดทำโดย
น.ส.วรรณนิภา ว่องวิชชกร
ม.6/7 เลขที่ 30 

                                           เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2550 (ข้อ 33-35)

 33.นักกีฬาที่ดี จะต้องไม่ปฏิบัติตนในข้อใด 

1. เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย

2. แต่งกายในชุดวอร์ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

3. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น                                                                                               4. ออกกำลังกายจากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก

เฉลย ตอบ 1 เพราะหลังออกกำลังกาย อุณหภูมิในร่างกายจะสูง ควรพักให้ร่างกายปรับตัวก่อน หากอาบน้ำเลยจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน และอาจทำให้ไม่สบายได้

34. การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร   

1. พูดกับตัวเองหรือผู้ร่วม                           2. พูดตำหนิเพื่อนร่วมทีม         

3. เฉย ๆ ต่างคนต่างเล่น                            4. พุดให้กำลังใจเพื่อร่วมทีม                                                                          เฉลย ตอบ 4 เพราะ  เพื่อไม่ให้เพื่อนเสียกำลังใจ หากผู้เล่นเสียกำลังใจจะทำให้มีสมาธิในการเล่นลดลง และอาจทำให้เล่นต่อได้ไม่ดี 

35.หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูง

1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต   

2. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีหน้ามืด หรือเป็นลมบ่อยหรือไม่

3. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อย ๆ หรือไม่                                

4. ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่

เฉลย ตอบ 1 เพราะ การสังเกตอาการหน้ามืด เลือดกำเดาออกบ่อย ๆ หรือ ปวดศีรษะเป็นประจำ ถึงจะเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นกับคนความดันสูงแต่อาการเหล่านี้ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความดันสูงก็ได้ หากต้องการรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่  ควรไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต ถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140 /90 มม.ปรอทถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง                                                                 น.ส. จินตนา     ฝ่งใจเจริญ   ม.6/เลขที่ 26 ข้อสอบ O-NET ปี 2550 (ข้อที่ 36-38)

36. เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภค
     1) เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมาก ไม่เลือกตามโฆษณา
     2) ตรวจสอบสินค้าให้ถ้วนถี่ เก็บใบรับประกันสินค้า
     3) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย
     4) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าที่คุ้นเคย

ตอบ  ข้อ 2  ผู้บริโภคควรตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วน และเก็บใบรับประกันสินค้า
                เพื่อเป้นการรักษาสิทธิของผู้บริโภค

 สิทธิของผู้บริโภคมีดังนี้                                                          
                  1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

                  2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

                  3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

                  4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

                  5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย


37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
     1) มีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำ
     2) มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิสูง
     3) มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ
     4) มีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง

ตอบ  ข้อ 3 เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายได้อย่างเร็วในอากาศที่มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ
               เกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 อุณหภูมิอยู่ประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส

38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
     1) การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
     2) การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
     3) การประกวดเต้นรำ
     4) การชนไก่
ตอบ ข้อ 4 การชนไก่ เพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นอบายมุข ทำเพราะหวังผลตอบแทน

                ซึ่งกิจกรรมนันทนาการนั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของมนุษย์
        เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระกิจในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
        แก่ผู้ปฎิบัติ มีหลายรูปแบบด้วยกัน แล้วแต่ผู้ปฎิบัติจะเลือกปฎิบัติ

โดย...นางสาวศิรินทร์    ปัชชา    ม.6/7    เลขที่ 27 

O-net ปี 2550


18. เมื่อมนุษย์ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะๆทุกวัน วันละ 30 นาที ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1) สีขาว
2) สีแดง
3) สีชมพู
4) สีดำ

ตอบ  คนเราทุกคนจะมีเส้นใยกล้ามเนื้ออยู่สองแบบ
1.เส้นใยกล้ามเนื้อสีแดง
ซึ่งก็คือเส้นใยกล้ามเนื้อสำหรับการทำแอโรบิคต่างๆ
มีไว้สำหรับการเคลื่อนไหวที่ต้องทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น วิ่ง,
พายเรือ, เล่นบาส, ว่ายน้ำ, ตีเทนนิส เส้นใยแบบนี้อาศัยพลังงานจากออกซิเจน
เรียกเส้นใยนี้ว่า Slow-Twitch Fibers
ซึ่งลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงจะมีลักษณะแบน เหนียว
จึงทำให้ร่างกายที่มีเส้นใยกล้ามเนื้อแบบแดงมากๆมีลักษณะกล้ามเนื้อแห้ง
เกร็ง แต่ไม่ใหญ่
2.เส้นใยกล้ามเนื้อสีขาว
ซึ่งทำงานโดยอาศัยการแตกตัวของสารอาหารในร่างกาย เราเรียกเส้นใยนี้ว่า
Fast-Twitch Fibers ลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อสีขาวจะใหญ่
เหมาะสำหรับกีฬาที่ใช้พละกำลัง เช่น การเพาะกาย
โดยเมื่อเรายกลูกเหล็กก็จะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อสีขาวถูกบริหารไปด้วย
จึงเติบโตมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่สวยงาม

http://www.tuvayanon.net/7basf.html  


19. อาการเหนื่อยล้าที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใดในร่างกาย

1) กรดแลกติก
2) กรดกำมะถัน
3) กรดเกลือ
4) กรดอะมิโน

ตอบ   ในการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise)
จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อในระยะเวลารวดเร็ว
และหดตัวได้แรงจนเข้าใกล้ความสามารถในการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อนั้นๆ
ตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เช่น
การยกน้ำหนักหรือการวิ่งในระยะสั้นแบบเต็มฝีเท้า
การออกกำลังกายแบบนี้จะใช้ใยกล้ามเนื้อประเภท type II (หรือ fast-twitch)
อาศัยพลังงานจาก ATP หรือกลูโคส แต่ใช้ออกซิเจน ไขมัน
และโปรตีนในปริมาณน้อย ผลิตกรดแลกติกออกมาเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถออกกำลังกายได้นานเท่าการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน


20. การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป – กลับ ระยะทาง 5 เมตร เป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด

1) ความแข็งแรง
2) ความทนทาน
3) ความคล่องแคล่ว ว่องไว
4) ความอ่อนตัว

ตอบ    สมรรถภาพทางกลไก มีองค์ประกอบของความสามารถอยู่ 6 ด้าน คือ
1) ความคล่องแคล่ว หมายถึง
ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้
รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก
2) การทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุลร่างกายในขณะอยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่รูป
แบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ เช่น การทดสอบยืนเท้าเดียว
การเดินโดยมีสิ่งกีดขวางไว้บนศีรษะ
3) การประสานสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างราบรื่น กลมกลืน
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการทำงานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา-มือ-เท้า
รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ เช่น การขว้างลูกบอล
การรับส่งลูกบอลกระทบผนัง
4) พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดในเวลาสิ้นสุด รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ เช่น การยืนกระโดดไกล การทุ่มน้ำหนัก
5) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ
รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น
การเคลื่อนไหวหรือหยุดเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงหรือมองเห็นแสง
6) ความเร็ว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว
รูปแบบที่นิยมมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเร็วในระยะไม่เกิน 50 เมตร

http://www.radompon.com/resourcecenter/?q=node/44


 

 นางสาว ชิดขนก  รักษ์ถาวรวงศ์  เลขที่ 21  ม. 6/7   
 

ข้อสอบ o-net ปี 2549

36.  ข้อใดไม่ใช่ธาตุหลักของโปรตีน

1. คาร์บอน                                                              2. ไขมัน

3. ไนโตรเจน                                                          4. ไฮโดรเจน

ตอบ         ข้อ 2

                โปรตีน คือ สารชีวโมเลกุลประเภทสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ C, H, O, N เป็นองค์ประกอบสำคัญนอกจากนั้นยังมีธาตุอื่น ๆ เช่น S, P, Fe, Zn ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีน

 

37. ถ้าร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินไป จะทำให้เป็นโรคใด

1. เบาเหวาน                                                           2. มะเร็ง

3. เหน็บชา                                                              4. เส้นเลือดอุดตัน

ตอบ       ข้อ 4

                คอเลสเตอรอลเป็นสารประเภทไขมันที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด ช่วยสร้างความแข็งแรงให้ผนังเซลล์และมีหน้าที่สำคัญในร่างกาย แต่ถ้ามีมากเกินไปอาจทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำให้หัวใจพิบัติ  

38. เจษฎาภรณ์เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด

                1. ร้องเพลง                                                             2. ดูภาพยนตร์

                3. แข่งแรลลี่                                                            4. เล่นหมากฮอส

ตอบ         ข้อ 1

                นันทนาการ หมายถึง การทำให้ชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสร้างพลังงานขึ้นใหม่ หลังจากที่ร่างกายใช้พลังงานแล้วเกิดเป็นความเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและทางสมอง เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะช่วยขจัด หรือผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจ นันทนาการจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทางกายและจิตใจของบุคคลได้อย่างแท้จริง

น.ส. กมลชนก  ศีลวัตรพงษ์ เลขที่ 11 ม.6/7 
ข้อสอบ O-net 2549 ข้อ 13-16

13. กลูโคสที่เหลือใช้ภายในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อใด
     1. ไขมัน
     2. โปรตีน
     3. วิตามิน
     4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ    1 

เพราะอาหารที่กินเข้าไป(แป้ง น้ำตาล ไขมัน) เปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส เข้าสู่กระแสเลือด ถ้าน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์ ฮอร์โมนอินซูลินจะหลั่งออกมาจากตับอ่อน ทำให้น้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์มากขึ้น และถ้าในเลือดมีน้ำตาลกลูโคสมากเกินไปอินซูลินจะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสส่วนที่เหลือใช้ให้เป็นไกลโคเจน นำไปเก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ และที่เหลือจากส่วนนี้จะนำมาเก็บไว้ในรูปของไขมัน

14. ปัจจัยใดทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์มากที่สุด
     1. การมีสุขภาพจิตดี
     2. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
     3. การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
     4. การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ตอบ    4

เพราะการรับประทานอาหาร หากได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ก็จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า และควรมีการออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดี

15. ข้อใดควรปฏิบัติมิให้ร่างกายขาดวิตามินเอ
     1. รับประทานน้ำมันตับปลา
     2. ออกกำลังกายกลางแจ้ง
     3. รับประทานอาหารเสริมที่มีวิตามินเอ
     4. รับประทานผักใบสีเขียว และผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ

ตอบ    4

วิตามินเอจากสัตว์และพืช ได้แก่ แครอท ผักใบเขียว ผลไม้สีเหลือง/ส้ม ไข่ นม และตับ

16. ข้อใดคืออาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด
     1. ข้าวเหนียว ส้มตำ
     2. ข้าวเหนียว หมูย่าง
     3. ข้าวเหนียว สังขยา
     4. ข้าวเหนียว หน้ากุ้ง

ตอบ    2

เพราะหมูย่างมีโปรตีน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย

น.ส. ชลธิชา มุณีกาญจน์ ม.6/7 เลขที่ 4เฉลยข้อสอบ o-net ปี 49 ข้อ 45-47

45.หลักในการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง ใช้อักษรย่อตามข้อใด 

1.FITT

2.FITG

3.FIIT

4.FITI 

ตอบ ข้อ 1 FITT

เพราะ F=frequency ความบ่ิอยในการออกกำลังกาย 

I=intensity ความหนะกหรือความเหนื่อยในการออกกำลังกาย

T=time ความนานในการออกกำลังกาน

T=type ชนิดหรือประเภทของการออกกำลังกาย

46.ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน

1.โฟร์และมดเป็นผู้นำชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมี

    ความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ เสียสละและสนใจงาน

2.อั้มยึดวัฒนธรรมประเพณีจากต่างประเทศเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า

3.ติ๊กมีมนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเฉพาะชาวบ้านที่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย

4.ผู้ใหญ่บ้านพอลเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปสร้างป้อมยาม

ตอบ ข้อ 1 เพราะ การที่ชุมชนจะปลอดภัยได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลในชุมชนทุกๆคน เมื่อผู้นำสามารถทำให้คนในชุมชนรักและสามัคคีกันได้คนในชุมชนทุกๆคนก็จะช่วยกันสอดส่อง ดูแลชุมชน 

47.ข้อใดเป็นสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 

1.หยอกล้อกันขณะทำงาน 

2.สวมแว่นกรองแสง

3.สวมใส่ที่อุดหูที่ครอบหู 

4.สวมถุงมือป้องกันการทำละลาย 

ตอบ ข้อ 1 เพราะ การทำงานใดๆก็ตามเราควรมีสติอยู๋กับงาน ยิ่งถ้างานนั้นเป็นงานที่อันตราย เรายิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงไม่ควรหยอกล้อกันเล่นขณะทำงาน เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุใด 

นางสาววรกานต์ ไมตรีรักษ์ เลขที่ 14 ม.6/7