เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/6


รูปภาพของ kalayarat
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ข้อสอบ O - NET ปี 51 ข้อ 29 - 31

29. ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสินผิดพลาด นักกีฬาควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร
     1) ประท้วง
     2) แสดงกิริยาไม่พอใจ
     3) ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำตัดสิน
     4) ยอมรับการตัดสิน
ตอบ  ข้อ 4) ยอมรับการตัดสิน
ช้อย 1 , 2 , 3 เป็นการแสดงออกซึ่งความไม่มีนำใจนักกีฬา ไม่รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
นักกีฬาที่ดีควรยอมรับการตัดสินและเอาใจใส่กับการเล่นของตัวเอง เล่นให้ให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่

30. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือไม่
     1) ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
     2) ให้สังเกตน้ำหนักตนเองว่าเพิ่มขึ้นเร็วหรือไม่
     3) ให้สังเกตอาการตนเองว่าอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่ออกหรือไม่
     4) ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะบ่อยๆอ่อนเพลียเป็นประจำหรือไม่
ตอบ ข้อ 1) ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
ช้อยข้อ   2 , 3 , 4  ผิด เพราะ โรคไขมันในเลือดสูงไม่สามารถสังเกตจากอาการภายนอกร่างกายได้

31. เมื่อนักเรียนไปใช้บริการรักษาสิวในร้านเสริมสวยในฐานะที่เป็นผู้บริโภค นักเรียนมีวิธีการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไร
     1) เลือกร้านที่มีสำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้การรับรอง
     2) เลือกร้านที่มีชื่อเสียงและมีสาขาเปิดให้บริการมาก
     3) เลือกร้านที่มีแพทย์และพยาบาลที่มีใบอนุญาตทำการ
     4) เลือกร้านที่มีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีใบอนุญาตทำการ
ตอบ ข้อ 4) เลือกร้านที่มีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีใบอนุญาตทำการ
ใบอนุญาติทำการคือของร้าน แต่ใบประกอบโรคศิลป์เป็นของแพทย์  สิ่งสำคัญคือแพทย์ผู้รักษาต้องมีใบประกอบโรคศิลป์

จัดทำโดย นางสาวมะลิ   พินิจการณ์กุล ม.6/6  เลขที่ 42เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 25-27)

 

25. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
     1) คาร์บอน
     2) ออกซิเจน
     3) ไฮโดรเจน
     4) ไนโตรเจน

เฉลยข้อ 3) ไฮโดรเจน
เพราะกรดไขมันอิ่มตัว คือกรดไขมันที่ไม่มี ดับเบิลบอนด์ (double bond)
หรือ ฟังชั่นแนล กรุ๊ป (functional group) อื่นๆ ตามสายโซ่เลย
คำว่าอิ่มตัวหมายถึง ไฮโดรเจน ในที่ซึ่งคาร์บอน (ที่เป็นส่วนของคาร์บอกซิลิก แอซิด-COOHกรุ๊ป) มีไฮโดรเจน
เกาะอยู่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือที่ปลายโอเมก้าจะมี3 ไฮโดรเจน (CH3-)
และแต่ลัคาร์บอนในสายโซ่จะมี 2 ไฮโดรเจน(-CH2-)

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=62547

 

26. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด
     1) อาหารที่มีฝุ่นละออง
     2) อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
     3) อาหารที่มีสีและรสจัด
     4) อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง

เฉลยข้อ 2) อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
เพราะจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย

http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%94/

 

27. ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว
     1) น้ำมันหมู
     2) น้ำมัยรำข้าว
     3) น้ำมันถั่วลิสง
     4) น้ำมันข้าวโพด

เฉลยข้อ 1) น้ำมันหมู
กรดไขมันอิ่มตัว จะมีอยู่ในอาหารจำพวกที่ เราเห็นเป็นชั้นสีขาวติดอยู่ในเนื้อสัตว์
หรือหนังสัตว์ปีก ไข่แดง น้ำมันหมู เนย นม ผลิตภัณฑ์จากนม
รวมถึงน้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิดก็เป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวด้วย
http://guru.sanook.com/answer/question/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0_%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

สโรชา ขวัญพรหม ม.6/6 เลขที่ 9เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปี2550

20.การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป-กลับระยะทาง 5 เมตรเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกายทางด้านใด

1.ความแข็งแรง

2.ความทนทาน

3.ความคล่องแคล่วว่องไว

4.ความอ่อนตัว

เฉลย

ข้อ 3 ความคล่องแคล่วว่องไว

ความแข็งแรง หมายถึง ประสิทธิภาพในการหดตัวของกล้ามเนื้อในหนึ่งครั้ง รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การยืนกระโดดไกล การกระโดดลอยตัวขึ้นลงในแนวดิ่ง

ความทนทาน หมายถึง ความสามารถในการหดตัวช้าๆ ของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการคงสภาพของการหดตัวในหนึ่งครั้งในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้เช่น การทำลุก-นั่ง การดึงราวเดียว การงอแขนห้อยตัว

ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของ การวิ่งซิกแซก การวิ่งระยะทางสั้นๆ

ความอ่อนตัว หมายถึง สมรรถนะของมุมของร่างกายในการเคลื่อนไหวสูงสุด โดยเน้นที่กลุ่มของข้อมูลต่างๆ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การงอตัวไปข้างหน้าหรือการยืนพับตัว

21.การออกกำลังกายแบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

1.การเต้นแอโรบิก

2.การฝึกยิมนาสติก

3.การวิ่งอยู่กับที่

4.การฝึกวิดพื้น

เฉลย

ข้อ 4 การฝึกวิดพื้น

การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยไม่เคลื่อนที่ไปจากจุดนั้นเลย เช่น การก้มตัว การเหวี่ยงแขนขา การเหยียดตัว การบิดตัว การดึง การสั่น การโยกตัว การเอียงตัว

22.กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

1.กล้ามเนื้อคอ

2.กล้ามเนื้อหลัง

3.กล้ามเนื้อต้นขา

4.กล้ามเนื้อหน้าท้อง

เฉลย

ข้อ 3 กล้ามเนื้อต้นขา เพราะเป็นกล้ามเนื้อที่หนา กว้าง ใหญ่ และยังเป็นกล้ามเนื้อลาย ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุด

นางสาว ศศิธร  เสมสมัย  ม.6/6  เลขที่ 23เฉลยข้อสอบ O-net ปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 32-34)

..

32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

  1.ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น

  2.ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้น

  3.ช่วยส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  4.ช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

ตอบข้อ 2  ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้น

เพราะประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ

  1) ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ  ช่วยให้สุขภาพกายและสุภาพจิตดีขึ้น

  2) ประโยชน์ทางด้านมนุษยสัมพันธ์  ส่งเสริมความรักใคร่อบอุ่น ทำให้ทัศนคติต่อมนุษยสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดี มีการร่วมมือกันดีขึ้น

  3) ประโยชน์ด้านการพัฒนาพลเมืองที่ดี มีส่วนเสริมสร้างในการพัฒนาชุมชนคือทำให้ชุมชนเกิดความเป็นปึกแผ่น

  4) ประโยชน์ด้านการพัฒนาตนเอง ช่วยพัฒนาความสามารถของบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ

  จะเห็นได้ว่าตัวเลือกที่ 1, 3, และ 4 เป็นประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ แต่ข้อที่ 2 ไม่ใช่

...

33. นักกีฬาที่ดี จะต้องไม่ปฏิบัติตนในข้อใด

  1.เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย

  2.แต่งกายในชุดวอร์มเพื่อให้อบอุ่นร่างกาย

  3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น

  4.ออกกำลังกายจากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก

ตอบข้อ 1  เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย

เพราะ เมื่อเราออกกำลังกายเสร็จแล้ว อุณหภูมิในร่างกายยังสูงอยู่ ไม่ควรอาบน้ำเลยเพราะจะทำให้เป็นไข้ ควร cool down เพื่อเตรียมร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติก่อน

...

34. การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร

  1.พูดกับตัวเองหรือผู้ร่วมทีม

  2.พูดตำหนิเพื่อนร่วมทีม

  3.เฉยๆ ต่างคนต่างเล่น

  4.พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม

ตอบข้อ 4 พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม

เพราะหากเกิดการผิดพลาดขึ้นในระหว่างเล่นเป็นคู่หรือเป็นทีม ไม่ควรตำหนิเพื่อนร่วมทีมหรือตำหนิตนเอง เพราะจะทำให้กดดันทั้งคู่ ควรพูดให้กำลังใจกันแล้วตั้งใจล่นต่อไป

นางสาว กมลวรรณ  ไชยศรีษะ  ม.6/6  เลขที่  27เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 37-39)

 37. ถ้าร่างกายมีคอเรสเตอรอลมากเกินไป ทำให้เป็นโรคใด
       1. เบาหวาน        2. มะเร็ง        3. เหน็บชา        4. เส้นเลือดอุดตัน

ตอบ ข้อ 4
เพราะปกติหลอดเลือดจะมีผิวเรียบสม่ำเสมอ แต่เมื่อมีคอเรสเตอรอลมาจับที่ผนังหลอดเลือดเป็นเวลานานจนกระทั่งพอกตัวหนาขึ้นๆ ก้อนไขมันที่สะสมที่ผนังหลอดเลือดนี้เรียกว่า พลัค  ซึ่งการก่อตัวของพลัคทำให้หลอดเลือดตีบลงและอุดตันได้

38. เจษฎาภรณ์ เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด
     1. ร้องเพลง        2. ดูภาพยนตร์        3. แข่งแรลลี่        4. เล่นหมากฮอส

ตอบ ข้อ 1
เพราะ เมื่อเกิดอาการเมื่อยล้าทางสมอง ไม่ควรทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สมอง

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
      1. ไต        2. ตับ        3. ม้าม        4. ลำไส้

ตอบ ข้อ 2
เพราะถ้าตับบกพร่องไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งมีบทบาทในการนำพาและทำละลายน้ำตาลกลูโคสเมื่อมีอินซูลินไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่แล้วร่างกาย ทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้น

 น.ส. นิภัสร   พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ   เลขที่ 13ข้อสอบ O - NET ปี2551 ข้อ 10-12

10. การกระทำในข้อใดไม่ใช่การแสดงการเอื้ออาทร

1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน

2. พาเพื่อนไปห้องพยาบาล

3. ให้เพื่อนขอยืมเงิน

4. จดการบ้านให้เพื่อน

เฉลย ข้อ1  พฤติกรรมการคบเพื่อนที่ดี ควรมีการร่วมกิจกรรมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีมากกว่าที่จะไม่มีประโยชน์ ดังนั้น การพาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน จึงเป็นการแสดงความเอื้ออาทรกับเพื่อนในทางที่ไม่ควรกระทำ

11. ข้อความใดไม่ถูกต้อง

1. หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชาย

2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ

3. การใส่สายเดี่ยวนุ่งกระโปรงสั้นอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้

4. ชายสามารถมีลูกได้จนอายุ 60 ปี

เฉลย ข้อ2  การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่บ่อยมากและต้องเหมาะสม ทั้งนี้เพราะถ้าหากปฏิบัติบ่อยๆ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้

12. เมื่ออยู่ในวัยเรียนหากนักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ วิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำคือข้อใด

1. ปรึกษาผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์  

2. หาทางแก้ปัญหากับคู่รัก

3. ลาออกจากโรงเรียน

4. ทำแท้ง                                                                          

เฉลย ข้อ1  การที่นักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ วิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำ คือ ปรึกษาผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นอย่างมาก และมีผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหญิงต่อไปนี้ในอนาคต ดั้งนั้น พ่อแม่ ผู้ใหญ่ หรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ช่วยแก้ไข

น.ส. อรณิช เพชรนิตย์ ม.6/6 เลขที่ 36

 

 

 ข้อสอบ O-NET ปี 2551 ข้อ 1- 3

1.ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วอาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น
   1)ตับอ่อน 
   2)ต่อมหมวกไตชั้นใน 
   3)ต่อมไทรอยด์ 
   4)ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ตอบ  4)  ต่อมใต้สมองส่วนหน้า เพราะเป็นต่อมไร้ท่อที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทั้งนี้เพราะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นและควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ คือ ต่อมไทรอยด์  ต่อมหมวกไต ต่อมสืบพันธุ์ ซึ่งต่อมเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและมีอิทธิพลต่ออัตราการเผาผลาญของเซลล์ต่างๆในร่างกาย หากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วอาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น

2.ต่อมใต้สมองเป็นต่อมหลักสำคัญที่ควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆยกเว้นข้อใด
   1)ต่อมไทรอยด์    
   2)ต่อมพาราไทรอยด์ 
   3)ต่อมหมวกไต  
   4)ต่อมเพศ
ตอบ 2)ต่อมพาราไทรอยด์ เพราะเป็นต่อมไร้ท่อที่ต่อมใต้สมองไม่ได้ควบคุม เพราะต่อมพาราไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อควบคุมเมตาบอลิซึมของระดับแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกาย ทำให้การทำงานของกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ไต ระบบประสาททำหน้าที่ได้ตามปกติ

3.ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว
   1)ลำต้น : ขั้วปอด 
   2)ลำต้น : หลอดลม 
   3)กิ่งก้าน : ท่อลมเล็กๆ 
   4)แขนงกิ่ง : ถุงลม
ตอบ 2)ลำต้น : หลอดลม เพราะเมื่อเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว ลำต้นของต้นไม้เปรียบได้กับหลอดลม เนื่องจากลำต้นของต้นไม้มีท่อน้ำ  ท่ออาหารที่จะลำเลียงไปยังกิ่งก้านสาขาซึ่งเหมือนกับหลอดลมที่นำแก๊สออกซิเจนไปสู่ปอดเพื่อช่วยในการฟอกเลือดหรือนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย

                                                          น.ส.ทิพย์วรรณ  บุตรละคร  ม.6/6  เลขที่ 33

                                          ข้อสอบ O-NET ปี 2551 ข้อ 7 - 9
7.  สื่อชนิดใดมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด
     1)  หนังสือ
     2)  โทรทัศน์
     3)  อินเทอร์เน็ต
     4)  วีดิทัศน์
     ตอบ  ข้อ 3) อินเทอร์เน็ต เพราะ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น
                      จึงทำให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  
                      อินเทอร์เน็ตก็มีกิจกรรมต่างๆ ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้มากขึ้น 
                      เช่น  Chat   MSN  Hi5  เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทาง
                      ให้มีการสื่อสาร การนัดหมายกันได้อย่างรวดเร็ว
                      ส่งผลถึงพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์
                      ของวัยรุ่นที่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

8.  ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยก
     1)  ทรัพย์สินเงินทอง
     2)  การศึกษา
     3)  หน้าที่การงาน
     4)  ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
     ตอบ  ข้อ 4) ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะ ทักษะชีวิตที่เป็นทักษะที่สำคัญ
                      ในการดำรงชีวิตคือ ทักษะการสื่อสาร และ ทักษะการมีสัมพันธภาพ
                      หากครอบครัวขาดการนำทักษะการสื่อสาร มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
                      จะทำให้ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกแยก
                      ในครอบครัวตามมาด้วย

9.  โรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ 
     1)  ตาบอดสี
     2)  โรคหัวใจ
     3)  ทาลาสซีเมีย
     4)  เฮโมฟิเลีย
     ตอบ  ข้อ 2) โรคหัวใจ เพราะ โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
                      ขององค์ประกอบของยีนและโครโมโซม จะเกิดการถ่ายทอดทางยีนจากบรรพบุรุษ 
                      พ่อแม่ที่เป็นโรคเหล่านี้  ลูกก็มีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้ได้
                      เช่น โรคตาบอดสี  โรคทาลาสซีเมีย  โรคฮีโมฟีเลีย
                      ส่วนโรคหัวใจ เป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ
                      ไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ 

                                                                  น.ส.อานิสา  สอนพงษ์  ม.6/6 เลขที่ 35  ข้อสอบ O-net ปี 2549

43. ความเชื่อด้านสุขภาพอะไรมีผลที่สำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยน และความคงอยู่ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
     1) ความรู้ การกระตุ้น กดดัน
     2) ความเป็นอยู่ การเกิดโรค การรักษา
     3) ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน
     4) ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ
ตอบ ข้อ3) ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน
จิตใจและฮอร์โมนเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการควบคุมร่างกาย และ พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล

44. ข้อใดไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังที่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกันทีมีส่วนร่วมต่อแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ
     1) การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค
     2) การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
     3) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
     4) ศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธูกรรมเพิ่มขึ้น
ตอบ ข้อ3) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance)
เป็นการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค โดยผู้รวบรวมข้อมูลจะเข้าไปติดตามค้นหาปัญหาที่ทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เมื่อพบก็ทำการบันทึกทันที วิธีนี้จะทำให้ทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งมักจะได้ผลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และมีพื้นที่ไม่กว้างนัก โดยทั่วไปมักใช้กับโรคที่หายาก (rare disease) แต่มีความสำคํญและต้องการความครบถ้วนสูง หรืออาจใช้การเฝ้าระวังโรคแบบนี้กับโรคที่เป็นปัญหาใหม่ เช่น กาฬโรค วัวบ้า เอดส์ เป็นต้น

45. หลักในการออกกำลังกาย เพื่อให้หัวใจแข็งแรง ใช้อักษรย่อตามข้อใด
     1) FITT
     2) FITG
     3) FIIT
     4) FITI

ตอบ ข้อ  1) FITT
โปรแกรมการออกกำลังกาย หลักของการสั่งการรักษาด้วยการออกกำลังกายประกอบด้วย FITT คือ
F = frequency หรือ ความถี่ การออกกำลังกาย 3–5 วันต่อสัปดาห์จะมีผลดีต่อการลดระดับความดันโลหิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะมีผลลดความดันโลหิตได้นานหลายชั่วโมง ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวัน 5
•I = intensity หรือ ความหนัก-เบา แนะนำให้ออกกำลังกายในระดับปานกลาง (moderate intensity exercise) คือ ที่ระดับประมาณ 40-60% VO2R หรือที่ Rate of Perceived Exertion Scale ที่คะแนน 12-13 (คะแนน 6-20) ตามตารางที่ 3 และ 4 ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่มี HT ต้องการออกกำลังกายแบบหนักมาก (vigorous exercise) ก็สามารถทำได้แต่ควรพิจารณาเป็นรายๆ และควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
T = time หรือ ระยะเวลา การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้การออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (continuous exercise) โดยมีระยะเวลา 30–60 นาที ระยะเวลาช่วงนี้จะไม่พบความแตกต่างต่อการลดความดันโลหิต อย่างไรก็ตาม อาจแบ่งการออกกำลังกายเป็นช่วงได้ (intermittent exercise) โดยแบ่งเป็นระยะเวลาช่วงละอย่างน้อย 10 นาที สะสมให้ได้ระยะเวลาทั้งหมด 30-60 นาทีต่อวัน
T = type หรือ ประเภทของการออกกำลังกาย ควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นหลัก และประกอบด้วยการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเป็นส่วนเสริม

46. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
     1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละ   และสนใจงาน
     2) อั้มยึดวัฒนธรรมประเพณีจากต่างประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า
     3) ติ๊กมีมนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเฉพาะชาวบ้านที่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย
     4) ผู้ใหญ่บ้านพอล เรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปสร้างป้อมยาม
ตอบ ข้อ 1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละ และสนใจงาน
การมีผู้นำชุมชนที่ดีจะสามารถทำให้ชุมชนพัฒนาไปในด้านต่าง ๆ ได้ดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  การรักษาความปลอดภัยในแก่สมาชิกในชุมชน

 น.ส. วิชุตา  ธรรมยุทธสกุล   ม. 6/6   เลขที่  15ข้อสอบ O-Net ปี 2551 ข้อ 35-37 

35. การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด
     1) การขับรถด้วยความเร็ว 100 กม. ต่อชั่วโมง
     2) การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ
     3) การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า
     4)  สูบบุหรี่ขณะขับรถ
ตอบ  2  การขับรถในขณะพูดโทรศัพท์มือถือ จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตได้        ถ้าหากผู้ขับไม่ใช้อุปกรณ์เสริมในการพูดโทรศัพท์ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

36. กิจกรรมใดที่จัดเป็นการใช้กระบวนการทางประชาสังคม เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข้มแข็ง
     1) การแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว
     2) การจัดหน่วยแพทย์อาสาไปตามชนบท
     3) การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
     4) การจัดทำประชาพิจารณ์
ตอบ  3  ประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีเป้าหมายในเชิงพัฒนาและทำประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุด ดังนั้น การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้านจึงเป็นกระบสนการทางประชาสังคม ที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข้มแข็ง

37. กลวิธีการป้องงกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถทำได้โดยวิธีใด
     1) ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้โดยสม่ำเสมอ
     2) ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน”
     3) หาความรู้ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย
     4) ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ตอบ  2  การปฏิบัติตนโดยยึดหลัก "ปลอดภัยไว้ก่อน" ถือว่าเป็นกลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บ       จากอุบัติเหตุที่สามารถทำได้

น.ส. ดวงกมล ลิมโกมุท ชั้น ม. 6/6 เลขที่ 44ข้อสอบ ONET ปี 2549 

 ข้อ 13-15

ข้อ13. กลูโคสที่เหลือใช้ภายในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อใด
     1) ไขมัน
     2) โปรตีน
     3) วิตามิน
     4) คาร์โบไฮเดรต

ตอบ 1) ไขมัน
เพราะ  น้ำตาลกลูโคสที่เหลือใช้ ร่างกายจะเก็บสำรองไว้ ในรูปไกลโคเจนและไขมัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการดังนี้

     1. อาหาร ( แป้ง น้ำตาล ไขมัน) เปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส เข้าสู่กระแสเลือด ส่งต่อไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายเพื่อสลายเป็นพลังงานต่อไป
     2. เมื่อน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์/ระดับปกติ (ระดับที่มากกว่า 80-100 มิลลิแกรมต่อเดซิลิตร) จะเกิดสภาวะไม่สมดุลย์ ฮอร์โมนอินซูลินจะหลั่งออกมาจากตับอ่อน ช่วยให้น้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์มากขึ้น แต่ถ้าร่างกายไม่ต้องการพลังงานมากนักหรือเมื่อในเลือดมีน้ำตาลกลูโคสมากเกินไป อินซูลินที่หลั่งออกมามากจะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสส่วนที่เหลือใช้ให้เป็นไกลโคเจน แล้วนำไปเก็บระยะสั้นไว้ที่ตับและตามกล้ามเนื้อในรูปละลายในน้ำ และเมื่อล้นจากส่วนนี้ จะนำเก็บในรูปไขมัน

ที่มา http://www.sc.mahidol.ac.th/scpn/QL_SCKM/nananaroo/nananaroo1.html

 

ข้อ14. ปัจจัยใดทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์มากที่สุด
     1) การมีสุขภาพจิตดี
     2) การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
     3) การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
     4) การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ตอบ 4) การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
เพราะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและะพัฒนาการของมนุษย์ได้แก่

     1.   เพศ   ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
     2.   ต่อมต่าง ๆ  ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่าง ๆ  อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
     3.   อาหาร  การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน  การเจริญเติบโตจะช้า
     4.   อากาศและแสงแดด  ถ้ามีอากาศดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรง  เจริญเติบโตตามปกติ
     5.   การบาดเจ็บและโรคภัยที่เป็นมาแต่เดิม  ถ้าป่วยมาแต่เล็กก็จะทำให้เจริญเติบโตช้า
     6.   การเรียนรู้ที่จะฝึกหัดหรือฝึกฝน  โดยเฉพาะการเล่นกีฬา  และทำกิจกรรมต่าง ๆ  จะทำให้พัฒนากล้ามเนื้อดี  จะทำให้เจริญเติบโตเร็วขึ้นการออกกำลังกายและการพักผ่อน 

และในปัจจุบันก็ยอมรับกันแล้วว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตมากกว่ากรรมพันธ์ุ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด คือ อาหาร การออกกำลังกายและการพักผ่อน 

ที่มา http://www.sc.mahidol.ac.th/scpn/QL_SCKM/nananaroo/nananaroo1.html
http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/pdf/014/0014_35.pdf

 

ข้อ15. ข้อใดควรปฏิบัติมิให้ร่างกายขาดวิตามินเอ
     1) รับประทานน้ำมันตับปลา
     2) ออกกำลังกายกลางแจ้ง
     3) รับประทานอาหารเสริมที่มีวิตามินเอ
     4) รับประทานผักใบสีเขียว และผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ

ตอบ 4) รับประทานผักใบสีเขียว และผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ
เพราะ แหล่งอาหารของวิตามินเอสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ 

     1.จากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตับ น้ำมันตับปลา ไข่แดง น้ำนม เนย ปลาขนาดเล็ก
     2.จากผักและผลไม้ ได้แก่ ผักใบเขียวจัด ผักสีเหลืองหรือสีส้ม (เช่น แครอท, มันหวาน, มันเทศ) ผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือสีส้ม (เช่น มะละกอ มะม่วง) น้ำมันปาล์มแดง 

ที่มา http://www.uniteforsight.org/course/thai/vitamina.php 

 

นส. ชรินรัตน์ ไทยปะดิษฐ์ ม.6/6 เลขที่ 5 ข้อสอบ O-NET ปี 2549

ข้อ 31-33

31. นันทนาการหมายถึงข้อใด
     1) การพักผ่อน
     2) การนอนหลับ
     3) การออกกำลังกาย
     4) การทำกิจกรรมยามว่าง

ตอบข้อ 4
เพราะ  นันทนาการ เป็นกิจกรรมที่กระทำในเวลาว่าง โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ สมัครใจ โดยไม่มีการบังคับและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้นำได้จัดขึ้น
ที่มา :
http://www.pe.cmru.ac.th/learning/PE0101/content/Less5/pt1.html

32. การจัดนิทรรศการ จัดเป็นนันทนาการประเภทใด
     1) กิจกรรมศิลปะ
     2) กิจกรรมอนุรักษ์
     3) กิจกรรมงานสังคม
     4) กิจกรรมอาสาสมัคร

ตอบข้อ 1
เพราะ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ ความละเอียด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ของประสาทอวัยวะร่างกาย และพัฒนาความคิดความสามารถในการทำงาน จนสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะเป็นงานอาชีพได้
ที่มา :
http://www.pe.cmru.ac.th/learning/PE0101/content/Less5/pt6.html

33. ในช่วงฤดูหนาว ร่างกายต้องการความอบอุ่น ควรรับประทานอาหารในข้อใด
     1) ส้มตำ
     2) ข้าวมันไก่
     3) กุ้งอบวุ้นเส้น
     4) น้ำพริก ผักสด

ตอบข้อ 2
เพราะ ในช่วงฤดูหนาวร่างกายต้องการความอบอุ่น คาร์โบไฮเดรตจากข้าวที่เรารับประทานหากใช้ไม่หมดจะสะสมไว้ในรูปของไขมัน ซึ่งไขมันนั้นช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น

นางสาวระพีพร  เรืองสุรเชษฐ  ม.6/6  เลขที่ 11


เฉลยข้อสอบ ONET ปี 2551ข้อ 32-34
 32.สาเหตุใดที่ทำให้เกิดโรคอ้วน
1. รับประทานยาคุมกำเนิด           2. รับประทานหรือฉีดฮอร์โมน
3. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ      4. ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร
ตอบ ข้อ3 โรคและความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยจะทำให้มีน้ำหนักเิกิน เนื่องจากร่างกายเผาผลาญอาหารน้อยลง ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนได้
 33.จงเรีียงลำดับอาการ 3 ระยะของไข้มาลาเรียให้ถูกต้อง 
1. ร้อน - เหงื่่อออก - หนาวสั่น      2. เหงื่อออก - ร้อน - หนาวสั่น
3. หนาวสั่น - เหงื่อออก - ร้อน      4. หนาวสั่น - ร้อน - เหงื่อออก
ตอบ ข้อ4 ไข้มาลาเรียหรือไข้จับสั่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปรสิต
ชื่อ พลาสโมเดียม มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน อาการของโรคแบ่งออกเป็นระยะดังนี้
    - ระยะหนาวสั่น เป็นเวลา 15-60 นาที ผู้ป่วยจะรู้สึกหนาวมาก มีอาการสั่นเกร็ง อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเลือดเพิ่มขึ้น อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
    - ระยะร้อน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นประมาณ 39-40 องศาเซลเซียส ชีพจรเต้นแรง ปวดกระบอกตา หน้าแดง ผิวหนังแดงและแห้ง กระหายน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่ายและเพ้อ บางคนไม่รู้สติ
    - ระยะเหงื่อออก ระยะนี้เป็นเวลาราว 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยเริ่มมีเหงื่อออกตามหน้า บริเวณขมับ ผิวหนังและลำตัว ต่อจากนั้นอุณหภูมิร่างกายจะลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจะรุ้สึกอ่อนเพลีีีีย หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะพัก คือ ระยะที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ   จับไข้ รู้สึกสบายดี เป็นเวลาประมาณ 1-2วัน แล้วแต่ชนิดของเชื้อโรค แล้วจึงจะจับไข้อีก
 34. คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว  2. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนี่ยวช้า
3. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า  4. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยเร็ว
ตอบ ข้อ 1 ผู้ที่มีสมรรถภาพดีจะเป็นผู้ที่มีค่าความจุปอดสูง อัตราการหายใจคงที่ สามารถรับเอาแก็สออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้มากกว่าคนปกติ  ทำให้มีความ  อดทนของหัวใจและปอดสูง ดังนั้น ในการออกกำลังกายผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็วกว่าคนปกติ
 
 
 นางสาว อดิสา  แสงสว่าง   ม.6/6  เลขที่   43


เฉลยข้อสอบ O-net ปี 50

41. นางดวงพรมีน้ำหนักตัว 58.5 กิโลกรัม สูง 50 เซนติเมตร อยากทราบว่านางดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไร
     1) 22.0
     2) 24.0
     3) 26.0
     4) 28.0

เฉลย   ข้อ 3   เพราะ สูตรดัชนีมวลกาย     =          น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)


                                                                  ส่วนสูง2 (เมตร)

                                                    =                 58.5

                                                                       (1.5)2

                                                                     =               26.0 กิโลกรัม

                  เกณฑ์มาตรฐาน     น้อยกว่า 18.4      คือ     ผอมบาง

                                          18.4 - 24.9        คือ     พอเหมาะ

                                          25.0 - 29.9        คือ     ตัวหนา

                                          30.0 ขึ้นไป         คือ     อ้วน

 ที่มา :  หนังสือเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด
     1) กำจัดไข่และตัวเหา
     2) ลดอาการไอ
     3) รักษาอาการท้องเสีย
     4) ใช้ขับพยาธิตัวตืด

เฉลย ข้อ  1    เพราะว่าเมล็ดน้อยหน่ามีน้ำมันอยู่ประมาณ 45% มีฤทธิ์ฆ่าเหาได้ ในการใช้ควรระวังมิ 

                   ให้ถูกนัยตา ริมฝีปาก และรูจมูก เพราะจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน

                   ใบน้อยหน่ามีกลิ่นเหม็นเขียว ใช้โขลกผสมกับน้ำมะพร้าวใช้ในการกำจักเหาได้เช่น

                    เดียวกัน

ที่มา : http://dek-d.com/board/view.php?id=927206

 

43. บุคคลใดทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด
     1) นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม
     2) นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก
     3) นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์
     4) นายดำทำงานในโรงงานเย็บเสื้อยืด

ฉลย  ข้อ 3  เพราะว่าผู้ที่ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์จะต้องเจอกับมลพิษทางอากาศทุกวัน ซึ่งเกิดจาก

                ท่อไอเสียของยานพาหนะต่าง ๆ  และส่งผลถึงระบบทางเดินหายใจของผู้ที่ได้รับมลพิษ

ที่มา  : http://www.nigwe.com/component/content/article/46-air-effects.html

น.ส. ธันญพร   ไกรแสงศรี   ม. 6/6   เลขที่   30เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 34-36)

34. อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด
1) ฟักทอง
2) ข้าวโพด
3) ผักคะน้า
4) เผือก มัน
ตอบข้อ 3. เพราะทั้งฟักทอง ข้าวโพด เผือกและมันต่างก็มีสารอาหารโปรตีนยกเว้นผักคะน้าซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเบต้า–แคโรทีน วิตามินซีและแคลเซียม

35. คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด
1) ไข่แดง
2) ตับไก่
3) เนื้อปลา
4) ผักใบเขียว
ตอบข้อ 1. เพราะไข่ฟองใหญ่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลโดยเฉลี่ย 212 มิลลิกรัม
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารประเภทอื่นเช่นตับ กุ้ง และเนื้อเป็ดแล้วมันมีคอเลสเตอรอลในปริมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้น

36. ข้อใดไม่ใช่ธาตุหลักของโปรตีน
1) คาร์บอน
2) ไขมัน
3) ไนโตรเจน
4) ไฮโดรเจน
ตอบข้อ 2. เพราะโปรตีนประกอบไปด้วยคาร์บอน(c) ไฮโดรเจน(H) ออกซิเจน(O) ไนโตรเจน(N) และอาจมีกำมะถัน(S) และฟอสฟอรัส(P)ก็ได้

*นางสาวฐปนีย์ ไวสุวิชานันท์ เลขที่ 12 ม.6/6เฉลยข้อสอบสุขศึกษา ปี 2551   (ข้อ16 - 18)


16 . คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจ  คือข้อใด
     1. ลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย              
     2. มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย
     3. ทำงานใต้อำนาจจิตใจ
     4. ทำงานนอกอำนาจจิตใจ
เฉลย ข้อ 4 กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ แต่เป็นกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่    พบเฉพาะในหัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่บีบตัวให้หัวใจเต้น


17. นักเรียนฝึกออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ  จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
     1. กล้ามเนื้อต้นขา   
     2. กล้ามเนื้อหลัง
     3. กล้ามเนื้อหน้าท้อง   
     4. กล้ามเนื้อแขน
เฉลย ข้อ 4 การวิดพื้นเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในลักษณะ Compound คือมีกล้ามเนื้อหลายส่วนทำงานพร้อม ๆ กัน ในส่วนของการวิดพื้นจะได้กล้ามเนื้อหน้าอก หลังแขน และหัวไหล่ แต่จะเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนไหน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการวางมือ เช่นถ้าวางมือชิดกันมาก ๆ จะได้ส่วนหลังแขนมากกว่าหน้าอก แต่วางมือห่างกันเกินช่วงไหล่ก็จะเน้นในส่วนของหัวไหล่และหน้าอกครับ อย่างไรก็ตามแต่การวิดพื้นโดยใช้แค่น้ำหนักตัวของตัวเอง ไม่สามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่โตได้มากนัก(แทบจะเรียกว่าไม่มีผลกับเรื่องของขนาด นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเท่านั้น) การที่จะพัฒนาให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องใช้แรงต้านที่สูงและมีการพัฒนาเพิ่มแรงต้านไปเรื่อย ๆ


18. นักวิ่งระยะสั้นซ้อมการวิ่ง  100  เมตร  ติดต่อกัน  10   เที่ยว   ทำให้ล้า  เนื่องจากเกิดของเสียในร่างกาย
     1. กรดแลกติก   
     2. กรดยูริก
     3. กรดเกลือ   
     4. กรดอะมิโน
เฉลย  ข้อ 1 ในร่างกายมนุษย์ สามารถหดตัวได้รวดเร็วกว่าและแรงมากกว่ากล้ามเนื้อที่หายใจแบบใช้ออกซิเจน (oxidative muscle) แต่หดตัวได้ไม่นาน มีการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนอย่างรวดเร็ว (anaerobic burst) ก่อนที่กล้ามเนื้อจะหดตัว ซึ่งทำให้เกิดความเมื่อยล้าจากการเกิดกรดแลกติก (lactic acid)

น.ส.ภัคพร     เกียรติจินดารัตน์     ม.6/6     เลขที่ 38 เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2549

22. น้ำดีมีหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
1.ไขมัน      2. โปรตีน        3.วิตามิน        4.คารโบไฮเดรต


ตอบข้อ 1ไขมันเพราะ น้ำดีช่วยให้ไขมันแตกตัว ทำให้น้ำย่อยไขมันสามารถย่อยไขมันได้ดีในลำไส้เล็ก

23.เพราะเหตุใดเมื่อหิว จะตาลาย รู้สึกวิงเวียน จะเป็นลม
        1.ร่างกายขาดโปรตีน               2. ขาดพลังงานจากไขมัน

        3.ร่างกายขาดเกลือแร่              4.มีปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ

ตอบข้อ 4 มีปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ


24.ข้อใดคือสารอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุด
1. ไขมัน          2. โปรตีน        3. วิตามิน         4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ ข้อ 1 ไขมัน
ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน ประกอบตัวจากกรดไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุดในสารอาหารทั้งหมดคือ 9 กิโลแคลอรีต่อกรัมไขมันช่วยเป็นพลังงานสะสมเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต แต่ให้มากกว่า

                                                                จุฑานันท์ ฟักเขียว เลขที่ 8 ม.6/6


รูปภาพของ sss27113

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2549 (ข้อ 19 - 21)

 

19. สารอาหารใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

1. ไขมัน          2. โปรตีน          3. วิตามิน          4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ   ข้อ 2.  เพราะโปรตีนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สร้างเซลล์แต่ละเซลล์ขึ้นมา

ร่างกายเราจะมีการผลัดเซลล์เก่าและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อซ่อมแซมตัวเองอยู่

ตลอดเวลา โปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเจริญเติบโต

 

20. สารอาหารใดที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

1. ไขมัน          2. โปรตีน          3. วิตามิน          4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ   ข้อ 1.  เพราะไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานประมาณ 9 แคลอรี่ ซึ่งนับว่ามากที่สุดใน

บรรดาสารอาหารทั้งหลายและยังช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะไขมันที่อยู่ใต้ผิว

หนังจะช่วยป้องกันมิให้ความร้อนออกจากร่าง กายและช่วยบรรเทาความหนาวเย็น

จากภายนอก

21. สารอาหารใดที่ให้พลังาน

1. ไขมัน          2. โปรตีน          3. วิตามิน          4. คาร์โฮเดรต

ตอบ   ข้อ 4.  เพราะคาร์โฮเดรตเป็นพลังงานที่จะถูกร่างกายนำมาใช้ก่อนสารอาหาร

ไขมันและโปรตีน   ช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่   

กล่าวคือ ถ้าร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายจะนำเอา

โปรตีนมาสลายให้เกิดพลังงานแทน    นอกจากนี้ยังใช้เป็นพลังงานสำรองของร่างกาย

อีกด้วย

นางสาวกัญจน์วรรณ  เที่ยวแสวง  ม.6/6  เลขที่ 7 เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา O-net 2549

16. ข้อใดคืออาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด

1) ข้าวเหนียว ส้มตำ

2) ข้าวเหนียว หมูย่าง

3) ข้าวเหนียว สังขยา

 4) ข้าวเหนียว หน้ากุ้ง

ตอบ 2) โปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งหมูย่าง คือ โปรตีน

 

17. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัว

1) จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวง่าย

2) จุดหลอดเหลวต่ำ แข็งตัวง่าย

3) จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวยาก

4) จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวยาก

ตอบ 4) จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนหรือเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอน ส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำกว่าของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากัน

ที่มา : http://www.promma.ac.th/chemistry/boonrawd_site/fatty_acid_prop.htm

18. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว

1) จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวง่าย

2) จุดหลอดเหลวต่ำ แข็งตัวง่าย

3) จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวยาก

4) จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวยาก

ตอบ 1) จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนหรือเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอน ส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำกว่าของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากัน

ที่มา : http://www.promma.ac.th/chemistry/boonrawd_site/fatty_acid_prop.htm

น.ส. จินดาพร สุวรรณธิการ ม.6/6 เลขที่ 6เฉลยข้อสอบ O-NET 2550

17. การออกกำลังกายวิธีใด ทำให้หัวใจแข็งแรงดีขึ้นที่สุด

1. วิ่ง 100 เมตร                    2. ยกน้ำหนัก 

3. เดินเร็ว                             4.กระโดดสูง

เฉลย ข้อ3. เดินเร็ว

              เพราะ การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจแข็งแรง

ฝึกจากระยะทางน้อยๆ วันละไม่เกิน 1 กิโลเมตรต่อ 9 นาที

และฝึกเดินเร็วโดยใช้เวลาต่อโลเมตรเป็นตัวกำหนดให้เร็วขึ้น

18. เมื่อมนุษย์ออกกำลังการด้วยการวิ่งเหยาะๆทุกวันๆละ 30 นาทีร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด

1. สีขาว          2. สีแดง          3. สีชมพู          4. สีดำ

เฉลย ข้อ2.

             การวิ่งเหยาะๆทุกวัน วันละ 30 นาที ร่างการจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดง

เกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่หดตัวช้า จะทำให้มีฮีโมโกลบินดีขึ้นอย่างหนาแน่นมากขึ้น

ต่อหน่วยพื้นที่ แล้วแต่เราจะกำหนด

19. อาการเหนื่อยล้าที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใดในร่างกาย

1. กรดแลกติก          2. กรดกำมะถัน          3. กรดเกลือ          4. กรดอะมิโน

เฉลย ข้อ1. กรดแลกติก

               การออกกำลังกายอย่างหนักจะทำให้เกิดกรดแลกติกที่สลายตัวไม่ทัน

เกิดการสะสมในกล้ามเนื้อ เมื่อมีมากทำให้กล้ามเนื้อขาดอาหารและขาดออกซิเจน

และยังไม่สามารถส่งของเสียออกจากกล้ามเนื้อได้ทำให้กล้ามเนื้อขาดพลังงาน

เกิดอาการเมื่อยล้าตามมา

เกษร   งามผล  ม.6/6   เลขที่  22


รูปภาพของ sss27164

เฉลยข้อสอบ O-Net 50 ข้อ 29-31

29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
     1) การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ – ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร
     2) นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3
     3) นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร
     4) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

ตอบ ข้อ 4 ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักกีฬาวิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1
และไม้ 3 ลักษณะของการวิ่งทางโค้ง คือ การซับแขน แขนขวาจะต้องซับแขนสูงกว่า แขนซ้าย เพื่อให้
สมดุลกับทางโค้งกับร่างกาย การก้าวเท้าเหมือนกับเข่าซ้ายจะยกต่ำกว่าเข่าขวา เพื่อทำมุมกับพื้นที่ทาง
โค้งเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่ง และนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแข่งในระยะทาง
90เมตร
30. รายการแข่งขันใด ไม่มีในการแข่งขันทศกรีฑา
     1) วิ่ง 400 เมตร
     2) วิ่ง 200 เมตร
     3) วิ่งกระโดดไกล
     4) พุ่งแหลน

ตอบ ข้อ 2  ในการแข่งขันทศกรีฑา มีการแข่งขัน 10 ชนิด คือ
               วันที่ 1
               1. วิ่ง 100 เมตร
               2. กระโดดไกล
               3. ทุ่มน้ำหนัก
               4. กระโดสูง
               5. วิ่ง 400 เมตร
               วันที่ 2
               1. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
               2. ขว้างจักร
               3. กระโดดค้ำ
               4. พุ่งแหลน
               5. วิ่ง 1,500 เมตร
31. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
     1) ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง
     2) ปี่ชวา กลองแขก ระนาด
     3) ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด
     4) กลองแขก ระนาด ฉิ่ง
ตอบ ข้อ 1  การแสดงกระบี่กระบองนั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 2
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดปรานกระบี่กระบองมาก ถึงกับโปรดให้
สมเด็จลูกยาเธอหลายพระองค์ทรงหัดกระบี่กระบองจนครบวง ในปี 2409 รัชกาลที่ 5
ทรงผนวชเป็นสามเณรตามพระราชประเพณี และทรงให้มีการเล่นกระบี่กระบองที่
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การบรรเลงดนตรี แบ่งได้ 3 ตอน
 1. พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีไทยก่อนการแสดงจะต้องแสดง
     ความเคารพต่อครุบาอาจารย์ ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง จะบรรเลงเพลง “ชมสมุทร”
 2. โหมโรง เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการแสดง เช่น
     แขกโอด แขกไตร เยี่ยมวิมาน เป็นต้น
 3. การต่อสู้ การบรรเลงดนตรีจะต้องเลือกเพลงให้เมาะสมกับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ 
 การมีดนตรีประกอบสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และชวา โดยการใช้ปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเพลง

นางสาวนิภา เพชรพัด ม.6/6 เลขที่ 26


รูปภาพของ sss27186

19. การอบอุ่นร่างกายในข้อใด เหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นฟุตบอล
     1) หมุนคอ วิ่งรอบสนาม สะพานโค้ง วิดพื้น
     2) วิ่งรอบสนาม หมุนคอ ลุก-นั่ง สะพานโค้ง
     3) วิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้า เหยียดขา
     4) ลุก-นั่ง วิดพื้น หมุนคอ เหยียดขา
ตอบข้อ 3
อธิบาย การเล่นกีฬาฟุตบอล นักกีฬาส่วนใหญ่จะต้องวิ่งมาก  เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อขา  
         รวมทั้งให้ร่างกายยืดหยุ่นเกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหว  จึงควรวิ่งรอบสนาม  
         หมุนคอ  หมุนข้อเท้า  และเหยียดขา


20. อัตราการเต้นของหัวใจคนปกติ คือข้อใด
     1) 50 – 60 ครั้งต่อนาที
     2) 60 – 70 ครั้งต่อนาที
     3) 70 – 80 ครั้งต่อนาที
     4) 80 – 90 ครั้งต่อนาที

ตอบข้อ 3
อธิบาย  อัตราการเต้นของหัวใจคนปกติเฉลี่ย 70-80 ครั้งต่อนาที


21. กีฬาชนิดใดที่มีการตัดสินลูกออกแตกต่างจากกีฬาอื่น
     1) บาสเกตบอล
     2) วอลเลย์บอล
     3) ตะกร้อ
     4) ฟุตบอล

ตอบข้อ 4
อธิบาย กีฬาฟุตบอลมีการตัดสินลูกออกไม่เหมือนกับกีฬาประเภทอื่น  กล่าวคือ  กีฬาฟุตบอลการตัดสิน
          ลูกออกนั้น ลูกบอลจะต้องผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปนอกสนามทั้งลูก  ไม่ว่าจะกลิ้งไป
          บนพื้นสนามหรือลอยไปในอากาศ  ส่วนกีฬาบาสเก็ตบอล  วอลเล่ย์บอล  และตะกร้อ การตัดสิน
          ลูกออก  ลูกบอลจะต้องผ่านเส้นสนามด้านข้างหรือด้านหลังออกไปนอกสนามหมดทั้งลูก 
          หากลูกยังไม่ตกพื้นยังไม่ตัดสินว่าเป็นลูกออกต้องให้ลูกตกพื้นก่อนจึงตัดสินว่าเป็นลูกออกได้

นิอร ประจิมทิศ ม.6/6 เลขที่ 39ข้อสอบ O-net 2549 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อ 38-40


38. ถ้าเพื่อนของนักเรียนมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะดีที่สุด
     1) รีบเข้าไปขวางและบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆ
     2) บอกให้เพื่อนทั่งคู่ใจเย็นและบอกให้เพื่อนไปตามครู
     3) รีบดึงเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกไปให้ไกลๆ
     4) รีบเดินหนีไปให้เร็วที่สุดและไปแจ้งครู
ตอบ  ข้อ 2 เนื่องจากหากเรารีบขไปขว้างอาจเจอลูกหลงได้ เราควรไปบอกให้เพื่อนใจ 
เย็นแล้วให้เพื่อนคนอื่นเรียกอาจารย์เพราะอาจารย์สามารถแก้ไขปัญญาได้ดีกว่า

39. เมื่อนักเรียนพบคนจมน้ำที่หยุดหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการผายปอดควรต้องทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก
     1) ควรเอาน้ำออกจากปอด
     2) เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย
     3) จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนให้สบายที่สุด
     4) การปลดสิ่งที่รัดตรึงร่างกาย เช่น เข็มขัด

ตอบ  ข้อ 4 เนื่องจากเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเบื้องต้นเพราะยังมีสิ่งรัดกายอาจทำให้เราเปิดทาง
เดินหายใจไม่ได้และน้ำจะไม่สามารถออกจากปอดได้

40. ถ้านักเรียนพบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน และต้องการความช่วยเหลือนักเรียนจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
     1) ตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจ
     2) จับชีพจร และสำรวจสภาพร่างกาย
     3) วัดอุณหภูมิของร่างกาย สังเกตการณ์หายใจ
     4) สังเกตม่านตา การหายใจ ลักษณะของสี

ตอบ  ข้อ 2 เนื่องจากเราต้องสังเกตจากสภาพร่างกายว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับความบดเจ็บอย่างไรกระดูกหักหรือไม่เพราะจะได้ประคองได้อย่างถูกวิธี และจับชีพจรดูว่าหายใจอยู่หรือไปหากหยุดการ
หายใจจะได้ทำCPRได้อย่างรวดเร็ว

                                      ^_^!!! นางสาวพัชรีพร  จันทร์ส่อง เลขที่45 ม.6/6ข้อสอบ O-net 2549 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อ 7-9 

7. บุคคลทั่วไปมีน้ำหนักมาตรฐานขึ้นอยู่กับข้อใด
    1) อายุ ส่วนสูง โครงสร้างของร่างกาย
    2) เพศ ส่วนสูง โครงสร้างร่างกาย
    3) อายุ อาหารและการออกกำลังกาย
    4) พันธูกรรม อาหาร การออกกำลังกาย

ตอบ 3) อายุ อาหารและการออกกำลังกาย เนื่องจาก อายุที่มากขึ้นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงส่งผลต่อน้ำหนักมาตราฐาน อาหารก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ ซึ่งควรรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ และควรมีการออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ

8. สุรชัยมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร หนัก 68 กิโลกรัม สุรชัยมีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
    2) ผอม
    3) ได้สัดส่วน
    4) ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ 3) ได้สัดส่วน เนื่องจาก Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง ชายผู้นี้ มีค่า BMI คือ 22.2 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน

 ภาวะ

ค่าดัชนีความหนาที่คำนวณได้

 ผอม ระดับ 4

 < 16.0

 ผอม ระดับ 3

 16.0-16.9

 ผอม ระดับ 2

 17.0-18.4

 ผอม ระดับ 1

 18.5-19.9

 ปกติ

 20.0-24.9

 อ้วน ระดับ1

 25.0-29.9

 อ้วน ระดับ 2

 30.0-39.9

 อ้วน ระดับ 3

 > 40.0

9. ลานนา มีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลเมตร ลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
    2) ผอม
    3) ได้สัดส่วน
    4) ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ 1) อ้วน เนื่องจาก Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง หญิงผู้นี้ มีค่า BMI คือ 24.776 อยู่ในเกณฑ์อ้วน                                                    

ที่มา http://www.thailabonline.com/BMI.htm 

น.ส.ศิริลักษณ์ เกริกไกรสกุล ม.6/6 เลขที่ 3เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2550 (ข้อ 10 - 12)

 

10. จากคำกล่าวที่ว่า "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

1. การอบรมเลี้ยงดู          2. สติปัญญา          3. สิ่งแวดล้อม          4. กรรมพันธุ์

ตอบ   ข้อ 1.

เหตุผล   "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" หมายถึง พ่อแม่เป็นเช่นไร  ลูกย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่มาก

นัก  นั่นก็เพราะคนเราตั้งแต่เกิดมาจะได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวเป็นอันดับแรก 

การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว  ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และจดจำสิ่ง

ต่างๆจากครอบคร้วได้อย่างมากเลยทีเดียว

 

 

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน          2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

3. ยกตนข่มท่าน                  4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ   ข้อ 2.

เหตุผล   เอาใจเขามาใส่ใจเรา  เป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน   เพราะการที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกทางจิตใจของผู้อื่นได้  จะทำให้เราเข้าใจคนผู้นั้น

และสามารถที่จะสร้างความรู้สึกและความสัมพันธอันดีต่อกันได้ในเวลาต่อมา

 

 

12. วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

1. ออกกำลังกาย          2. อ่านหนังสือ          3. ฟังเพลง          4. ดูภาพยนตร์

 

ตอบ   ข้อ 1.

เหตุผล   วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศ  เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศของตนเองให้เหมาะ

สม  ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี  แต่การออกกำลังกายน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะนอกจากเราจะ

เปลี่ยนพลังงานทางเพศให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมแล้ว  เรายังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

 

 

                                                               นางสาวจิดาภา  ธนโรจน์  ม.6/6  เลขที่ 20 เฉลยข้อสอบ O NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ข้อ 26 - 28

26. การป้องกันตัวในข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
            1. ลงมือก่อน                2. หลีกเลี่ยง
            3. ใช้เครื่องทุ่นแรง         4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว

ตอบ  ข้อ 2
อธิบาย  วิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงและออกจากสถานการณ์นั้น  เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ
            เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เรื่องร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเรา เช่น การแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่ล่อแหลม 
            หลีกเลี่ยงการเดินในสถานที่เปลี่ยวและลับตาคน สถานที่ที่มีแสงสว่างไม่ทั่งถึง  แต่ถ้าหาก
            หลีกเลี่ยงแล้วยังเจอสถานการณ์ที่ต้องป้องกันตัว ก็เลือกใช้วิธีอื่นตามความเหมาะสมต่อไป


27. กิจกรรมนันทนาการในข้อใด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด
            1. ไปเล่นกีฬากับเพื่อน      2. ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
            3. ไปร่วมปลูกป่า            4. ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า

ตอบ  ข้อ 1
อธิบาย  กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความสมัครใจ ไม่มีค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ 
           ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและ
           สุขภาพจิต 
           ดั้งนั้น การไปเล่นกีฬากับเพื่อนจึงเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้าน
           ร่างกายและจิตใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และเป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีประโยชน์
           ต่อร่างกายมากที่สุด


28. กิจกรรมนันทนาการข้อใด เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
            1. ศุภชัยอาสาไปดูแลผู้ป่วยวัณโรค     2. ศุภชัยไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน
            3. ศุภชัยอาสาไปค่ายปลูกป่า            4. ศุภกิจไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน

ตอบ  ข้อ 3
อธิบาย  กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความสมัครใจ ไม่มีค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ 
           ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และไม่เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพกาย
           และสุขภาพจิต
           ดั้งนั้น การปลูกป่าเป็นกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดเป็นกิจกรรมด้านการ
           อนุรักษ์ธรรมชาติทำให้นักเรียนมีความสุข ความเพลิดเพลิน และมีความภูมิใจในการที่มี
           โอกาสร่วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทาง
           ด้านร่างกายและจิตใจไปในทางที่เหมาะสม

ธัญวรรณ  ศิรินพวงศากร   ม.6/6  เลขที่  41เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 40 - 42)

40. หวิวต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปเที่ยวทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร

1. เอาไว้โอกาสหน้า

2. ยังไม่ว่างไปไม่ได้

3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด

4. พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า

ตอบ ข้อ 1. เอาไว้โอกาสหน้า เพราะหวิวก็มีหน้าที่ของตนที่ต้องทำ เมื่อมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยว ก็ควรทำหน้าที่ของตนให้เสร็จดีก่อนแล้วจึงไปเที่ยว หรือไม่ก็รอให้ถึงวันหยุดแล้วค่อยชวนกันไปเที่ยวก็ได้

 

41. โปรตีนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่ม

1. กรดแลกติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม

2. กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม

3. เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม

4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม

ตอบ ข้อ 4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม เพราะหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนคือ "กรดอะมิโน" ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 ชนิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ และกรดอะมิโนไม่จำเป็น ซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้

 

42. อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้แก่ข้อใด

1. นมผงอัดเม็ด

2.เนื้อหมู ไก่ ไข่ ผัก

3. อาหารที่มีรสจัด

4. ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

ตอบ ข้อ 3. อาหารที่มีรสจัด เพราะในผู้สูงอายุนั้น ระบบต่างๆในร่างกายเริ่มเสื่อมลง ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลงตามไป ถ้ารับประทานอาหารรสจัด (เปรี้ยว,เค็ม,หวานจัด) มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดปรกติต่อร่างกายได้ เช่น ถ้าทานอาหารรสหวานจัด เช่น พวกขนมหวานต่างๆมากเกินไป ก็จะทำให้น้ำตาลที่ได้รับกลายเป็นพลังงานส่วนเกินแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ถ้าทานอาหารเค็มจัด ซึ่งจะมีแร่ธาตุโซเดียมอยู่มาก ถ้ากินเป็นประจำทำให้เกดภาวะความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆตามมา ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงรสใดๆก่อนการชิมอาหาร หรือทานอาหารที่มีรสชาติพอดี

 

โดย*   นางสาวรัศติญา มุ่งเอื้อมกลาง ม. 6/6 เลขที่ 14


 ข้อสอบ O-net 2549 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด
1) ขนาดของรอบเอว
2) ความหนาของผิวหนัง
3) ความกระฉับกระเฉง
4) ปริมานความหนาของไขมัน
ตอบ  4) การวัดความหนาของไขมัน เป็นเครื่องมือในการชี้วัดที่ดี เพราะสามารถรู้ค่าที่แท้จริงของไขมันในร่างกาย


2. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
1) พันธุกรรม
2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
3) ความผิดปกติของไฮโปทาลามัส
4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย
ตอบ  4) การที่เรารับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการ ทำให้ร่างกายขาดพลังงานที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำให้ร่างกายผอม  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ไม่ใช่ทำให้ร่างกายผอม อีกทั้ง พันธุกรรม และ ความผิดปกติของไฮโปทาลามัส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ร่างกายผอม


3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
1) พันธุกรรม
2) รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
3) รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
4) รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย
ตอบ  3) การรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย  ทำให้ร่างกายเก็บสะสมอาหารไว้ในรูปของไขมัน และเป็นผลให้เกิดภาวะอ้วน เมื่อเกิดภาวะอ้วน เราควรออกกำลังกาย เพราะไขมันจะถูกดึงไปใช้ และสลายไป แต่ยิ่งรับประทานอะหารมาก และไม่ออกกำลังกายเลย ไขมันที่มีมากก็ไม่สลายไป นี่จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของความอ้วน

น.ส. สุชาดา ยังทรัพย์อนันต์  ม.6/6  เลขที่ 1เฉลยข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ปี 50 ข้อ 7-9

7. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุนชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธิพลจากข้อใด
     1) ยีน
     2) สมอง
     3) สิ่งแวดล้อม
     4) ต่อมไร้ท่อ
ตอบ ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ทั้งฮอร์โมนการเติบโต (growth hormone) และฮอร์โมนจาก ต่อมธัยรอยด์มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งฮอร์โมนทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ วัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 1 ปี ก่อนที่ จะมีประจำเดือน โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเต้านม ซึ่งเริ่มมีการขยายในขนาดเมื่ออายุประมาณ 8-13ปี และจะใช้เวลา 2-2 ปีครึ่ง จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ในช่วงอายุ 11-13 ปี สำหรับวัยรุ่นชาย ซึ่งจะเริ่มมีการเจริญเติบโตของลูกอัณฑะ เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 10-13 ปี ครึ่ง และจะใช้เวลานาน 2 - 4 ปี กว่าที่จะเติบโตและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่รูปร่างภายนอกจะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงช้ากว่าวัยรุ่นหญิง ประมาณ 2 ปี คือ ประมาณอายุ 12-14 ปี

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/node/5756

8. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่และออกกำลังกายด้วยการเดินจะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด
     1) กระดูกยาวขึ้น
     2) มวลกระดูกมากขึ้น
     3) กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
     4) เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น

ตอบ ข้อ 3 เพราะ ข้อองการออกกำลังกาย ได้แก่

 1.เป็นประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจ
 
 2.กล้ามเนื้อเจริญใหญ่และแข็งแรงขึ้น
 
 3.แก้โรคท้องผูก
 
 4.ลดความเครียดของระบบประสาท
 
 5.ลดการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด การเป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น
 
 6.ช่วยให้ความดันเป็นปกติ
 
 7.ช่วยให้เลือดมีความสามารถรับออกซิเจนเข้ามา
 
 8.การออกกำลังช่วยให้ชีพจรเต้นช้าลง
 
 9.ทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิต
 
 10.ชะลอความชรา
 
 11.ทำให้ต่อมไร้ท่อต่างๆทำงานอย่างสมดุล
 
 12.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
 
ที่มา : http://rnpong.tripod.com/goodex.htm

9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม
     1) การอบรมเลี้ยงดู
     2) สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
     3) ระดับการศึกษาของครอบครัว
     4) ความเชื่อในคำพยากรณ์ชีวิต

ตอบ ข้อ 4 เพราะ การเชื่อคำพยากรณ์ชีวิตนั้นบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่หากเราไปยึดติดมากเกินไปอาจจะทำให้เราต้องทำตามสิ่งที่เค้าทำนายไว้ซึ่งอาจเป็นทางที่ผิด

นางสางโสรยา  ชัยดุษฎีกุล  ม.6/6  เลขที่  19เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 28-30)

28. ข้อใดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
1) การนอนหลับ                    2) การไปทัศนศึกษา
3) การไปดูภาพยนตร์              4) ฟังเพลง และลีลาศ

ตอบ ข้อ 1) การนอนหลับ
- เพราะขณะหลับร่างกายจะหยุดพักผ่อนตามไปด้วย และเป็นการลดภาระให้สมองทำงานเบาลง
ที่มา : http://variety.teenee.com/science/7171.html


 

29. นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
1) ด้านจิตใจ                        2) ด้านสังคม
3) ด้านร่างกาย                     4) ด้านครอบครัว

ตอบ ข้อ 1) ด้านจิตใจ
- เพราะ การทำกิจกรรมนันทนาการ
ทำให้เราได้พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล
ทำให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือประกอบการงานต่างๆ
ได้ดีขึ้น

ที่มา : http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42012/42012-05.htm


 

30. กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
1) กล้ามเนื้อ                        2) กระดูกได้เคลื่อนไหว
3) สมองคลายความตึงเครียด     4) ทุกส่วนของร่างกาย

ตอบ ข้อ 4) ทุกส่วนของร่างกาย
- เพราะการว่ายน้ำจะเป็นการออกกำลังทุกส่วน มีการใช้พลังงานตลอด และไม่ส่งผลกระทบต่อข้อต่อ
ที่มา : http://gotoknow.org/blog/25102510/325261


สุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์ ม.6/6 เลขที่ 10