เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/4


รูปภาพของ kalayarat
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss27444

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2550 ข้อ 15-18
15. วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ                                   2. การสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3. การเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                    4. ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์
ตอบ 3
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมาก
16. ข้อใดเป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์
1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ                               2. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร        4. ไม่สำส่อนทางเพศ
ตอบ 2
เพราะ ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ที่สามารถติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์
17. การออกกำลังกายวิธีใด ทำให้หัวใจแข้งแรงที่สุด
1. วิ่ง 100 เมตร                                                      2. ยกน้ำหนัก
3. เดินเร็ว                                                               4. กระโดดสูง
ตอบ 3
เพราะ ประโยชน์ของการเดินเร็วคือ ช่วยทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
18. เมื่อมนุษย์ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะๆ ทุกๆวัน วันละ 30 นาที ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1. สีขาว                                                              2. สีแดง
3. สีชมพู                                                             4. สีดำ
ตอบ 2
การวิ่งเหยาะๆทุกวัน วันละ 30 นาที ร่างการจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดง เกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่หดตัวช้า จะทำให้มีฮีโมโกลบินดีขึ้นอย่างหนาแน่นมากขึ้นต่อหน่วยพื้นที่ แล้วแต่เราจะกำหนด


รูปภาพของ sss38362

เฉลยข้อสอบ O-net '51 วิชา สุขศึกษาและพละศึกษา  (ข้อ 17-20)


17. นักเรียนฝึกออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
              1. กล้ามเนื้อต้นขา                         2. กล้ามเนื้อหลัง
              3. กล้ามเนื้อหน้าท้อง                     4. กล้ามเนื้อแขน

ตอบ ข้อ 4 กล้ามเนื้อแขน
อธิบาย   การวิดพื้น เมื่อพับแขนกล้ามเนื้อที่เรียกว่า กล้ามเนื้อหน้าแขนจะพองขึ้น และขนาดของกล้ามเนื้อจะสั้นลง ดังนั้นกล้ามเนื้อจะดึงกระดูกของแขนท่อนปลายขึ้นมา เรียกว่า กล้ามเนื้อแขนหดตัว
เมื่อยืดแขนกล้ามเนื้อหน้าแขน จะคลายตัวลง ส่วนกล้ามเนื้อที่อยู่อีกด้านหนึ่ง หรือกล้ามเนื้อหลังแขนจะหดตัว

18. นักวิ่งระยะสั้นซ้อมการวิ่ง 100 เมตร ติดต่อกัน 10 เที่ยว ทำให้ล้า เนื่องจากเกิดของเสียใดในร่างกาย
              1. กรดแลคติก                               2. กรดยูริก
              3. กรดเกลือ                                  4. กรดอะมิโน
 

ตอบ ข้อ 1 กรดแลคติก
อธิบาย   กรดแลคติก(Lactic Acid System)หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แอนาโรบิก ไกลโคลิซิส" เป็นระบบการสลายกลูโคสโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นการเผาผลาญกลูโคสที่ไม่สมบูรณ์ในระบบไม่ใช้ออกซิเจนนี้ ATP จะถูกสังเคราะห์ขึ้นกับเซลล์กล้ามเนื้อ รวมถึงการแตกตัวที่ไม่สมบูรณ์ของอาหารที่บริโภคเข้าไป ประเภทหนึ่งนั้นคือคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) ไปเป็นกรดแลคติก ดังนั้นในระบบนี้จึงได้ชื่อว่า ระบบ กรดแลคติก

19. การอบอุ่นร่างกายในข้อใด เหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอล
1. หมุนคอ วิ่งรอบสนาม สะพานโค้ง วิดพื้น
2. วิ่งรอบสนาม หมุนคอ ลุก - นั่ง สะพานโค้ง
3. วิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้า เหยียดขา
4. ลุก - นั่ง วิดพื้น หมุนคอ เหยียดขา
 

ตอบ ข้อ 3 วิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้า เหยียดขา
อธิบาย  
การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายให้พร้อมที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อในการเคลื่อนไหว
การอบอุ่นร่างกายควรเป็นไปตามระบบ คือ จากศีรษะลงปลายเท้า หรือ ปลายเท้าขึ้นหาศีรษะ

20. อัตราการเต้นของหัวใจในคนปกติ คือข้อใด
1. 50 - 60 ครั้งต่อนาที
2. 60 - 70 ครั้งต่อนาที
3. 70 - 80 ครั้งต่อนาที
4. 80 - 90 ครั้งต่อนาที


ตอบ ข้อ 3  70 - 80 ครั้งต่อนาที
อธิบาย
   ในสภาวะปกติใน 1 รอบ จะกินเวลา 0.8 วินาที (ขณะพัก) โดยหัวใจห้องบนหดตัวกินเวลา0.1วินาทีและคลายตัวกินเวลา 0.7 วินาที ส่วนหัวใจห้องล่างจะหดตัวกินเวลา 0.3วินาทีและคลายตัวกินเวลา 0.5 วินาที (อัตราการเต้นของหัวใจ เท่ากับ72 ครั้งต่อนาที)
ในระหว่างการออกกำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้การทำงานของหัวใจ สั้นลง ปริมาณเลือดในแต่ละรอบก็ลดลงไปด้วย

 จัดทำโดย น.ส.จันทร์จิรา ทองโฉม ม.6/4 เลขที่ 31

 

*-* ชีวิตมันต้องเดินต่อไป ท้อได้แต่อย่าถอย ถ้าเหนื่อยก้อพัก แล้วค่อยลุกขึ้นสู้เดินต่อไป *-*


รูปภาพของ sss27484

เฉลยแนวข้อสอบ O-net ปี 2550 ข้อ 39-42

39.ข้อใดเป็นอาหารที่เกิดจากความเครียด

1) รับประทานอาหารมากกว่าปกติ

2)ท้องเสีย

3)นอนไม่หลับ

4)ถูกทุกข้อ

ตอบ ตอบข้อ4) เพราะทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาคืออาการที่เกิดจากความเครียดทั้งสิ้น

40.บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย

1)นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่

2)เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน

3)นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ

4)นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

ตอบ ตอบข้อ2) เพราะได้รับเป็นประจำทั้งการสูดดมและอาจจะสัมผัสกับสารพิษโดยตรง

41.นางดวงพรมีน้ำหนักตัว58.5กิโลกรัม สูง150เซนติเมตร อยากทราบว่านางดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไหร่

1) 22.0

2) 24.0

3) 26.0

4) 28.0

ตอบ ตอบข้อ3) จากสูตรดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก/ส่วนสูง(ม.) จะได้ 58.5/1.52 = 26.0

42.ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด

1)กำจัดไข่และตัวเหา

2)ลดอาการไอ

3)รักษาอาการท้องเสีย

4)ใช้ขับพยาธิตัวตืด

ตอบ ตอบข้อ1) เพราะใบน้อยหน่ามีคุณสมบัติในการรักษาเหา     นส.ฐิติกานต์ อณารัตน์  ม.6/4   เลขที่24


รูปภาพของ sss29201

เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2551 ( ข้อ 38-40 )

38. ถ้าเพื่อนของนักเรียนมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน นักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะดีที่สุด
1.) รีบเข้าไปขวางแล้วบอกให้ทั้ง 2 ฝ่ายใจเย็น ๆ
2.) บอกให้เพื่อนทั้งคู่ใจเย็นและบอกให้เพื่อนไปตามครู
3.) รีบดึงเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกไปให้ไกล ๆ
4.) รีบเดินหนีไปให้เร็วที่สุดและไปแจ้งครู

ตอบ 2.) บอกให้เพื่อนทั้งคู่ใจเย็นและบอกให้เพื่อนไปตามครู


39. เมื่อนักเรียนพบคนจมน้ำหยุดหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการผายปอดควรต้องทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก
1.) ควรเอาน้ำออกจากปอด
2.) เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย
3.) จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนให้สบายที่สุด
4.) การปลดสิ่งที่รัดตรึงร่างกาย เช่น เข็มขัด
ตอบ 2.) เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย
 ถ้ามีผู้ปฐมพยาบาลคนเดียวให้ผายปอดโดยวิธีเป่าปาก 1 ครั้ง กระตุ้นหัวใจ 5 ครั้ง แล้วกลับมาผายปอด 1 ครั้ง
 ถ้ามีผู้ปฐมพยาบาล 2 คน ให้ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 1 ผายปอดโดยวิธีเป่าปาก สำหรับผู้ใหญ่เป่าปาก 12 ครั้ง ส่วนเด็กให้เป่าปาก 20 ครั้ง ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 2 นวดหัวใจให้ผู้ป่วย สำหรับผู้ใหญ่ให้นวดหัวใจประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาที ส่วนเด็กนวดหัวใจประมาณ 80-100 ครั้งต่อนาที


40. ถ้านักเรียนพบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน และต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1.) ตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจ
2.) จับชีพจรและสำรวจสภาพร่างกาย
3.) วัดอุณหภูมิของร่างกาย สังเกตการณ์หายใจ
4.) สังเกตม่านตา การหายใจ ลักษณะของสี
ตอบ 1.) ตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจ
 มนุษย์สามารถทนต่อการขาดออกซิเจนประมาณ 4-5 นาที มิฉะนั้นสมองจะตายและเสียชีวิตได้

ทำโดย นางสาว สุจิตรา เดวี่ ม.6/4 เลขที่ 37


รูปภาพของ sss29201

เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2551 ( ข้อ 35-37 )
35. การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด
   1.) การขับรถด้วยความเร็ว 100 กม.ต่อชั่วโมง
   2.) การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ
   3.) การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า
   4.) สูบบุหรี่ขณะขับรถ
ตอบ 2.) การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ
  การขับขี่ขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่ก่ออุบัติเหตุให้แก่ผู้ขับขี่ เพราะว่าเวลาขับขี่ ถ้าคุยโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้สมรรถภาพในการขับขี่ลดลง ขาดสมาธิในการขับขี่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

36. กิจกรรมใดที่จัดเป็นการใช้กระบวนการทางประชาสังคม เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข้มแข็ง
1.) การแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาทางครอบครัว
2.) การจัดหน่วยแพทย์อาสาไปตามชนบท
3.) การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
4.) การจัดทำประชาพิจารณ์
ตอบ 3.) การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
 การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน เป็นการสร้างความปลอดภัยหลักในการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการนำบุคลากรในชุมชนมาฝึกและปฏิบัติวิธีการดูแลความปลอดภัยในชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ได้

37. กลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถทำได้โดยวิธีใด
1.) ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้โดยสม่ำเสมอ
2.) ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน”
3.) หาความรู้ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย
4.) ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ตอบ  2.) ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน”
 ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน” เป็นทักษะพื้นฐานของการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเอง ทรัพย์สินและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา โดยการไม่ประมาท มีสติยั้งคิด คิดก่อนทำ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียให้กับชีวิตของตน


                            นางสาว นันทิชา เรืองวินิตวงศ์    ม.6/4   เลขที่ 36เฉลยเเนวข้อสอบ O-NET ปี 2549 ข้อ 17 - 20

17. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัว
      1. จุดหลอมเหลวสูง เเข็งตัวง่าย
      2. จุดหลอมเหลวต่ำ เเข็งตัวง่าย
      3. จุดหลอมเหลวสูง เเข็งตัวยาก
      4. จุดหลอมเหลวต่ำ เเข้งตัวยาก

ตอบ
4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก   เพราะเป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่ในสาย 1 หรือมากกว่า ได้แก่กรดไขมันที่ได้จากพืช ซึ่งจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ
18. ข้อใดคือคุณสมบัติไขมันอิ่มตัว
      1. จุดหลอมเหลวสูง เเข็งตัวง่าย
      2. จุดหลอมเหลวต่ำ เเข้งตัวง่าย
      3. จุดหลอมเหลวสุง เเข็งตัวบาก
      4. จุดหลอมเหลวต่ำ เเข็งตัวยาก

ตอบ
1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย  เพราะ เป็นกรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่อยู่เลยในสาย ได้แก่กรดไขมันที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ
19. สารอาหารใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
     1. ไขมัน
     2. โปรตีน
     3. วิตามิน
     4. คาร์โบไฮเดรต
ตอบ 1. ไขมัน  เพราะ ไขมัน ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังจะช่วยป้องกันมิให้ความร้อนออกจากร่าง กายและช่วยบรรเทาความหนาวเย็นจากภายนอก
20. สารอาหารใดที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
     1. ไขมัน
     2. โปรตีน
     3. วิตามิน
     4. คาร์โบไฮเดรต
 
ตอบ 2. โปรตีน  เพราะ ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ควบคุมสรีระ เป็นโครงสร้างเซลล์

      นางสาว วนิดา เผดิมศักดิ์พิทยา เลขที่ 5 ม. 6 / 4


 เฉลยเเนวข้อสอบ O-NET ปี 2550 ข้อ 35 - 38

35. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันสูงหรือไม่ นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
      1. ให้ไปพบเเพทย์เพื่อวัดความดัน
      2. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีหน้ามืด เป็นลมบ่อยหรือไม่
      3. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อยๆหรือไม่
      4. ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่
ตอบ 1. เพราะ อาการหน้ามืดอาจจะเป้นเพราะว่าไม่ได้กินข้าวก็ได้เเละเลือดกำเดาไหลอาจจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ได้เเละปวดศีรษะอาจจะเป็นโรคไมเกรนก็ได้ ดังนั้นไม่มีข้อไหนที่ชัดเจนเเละบอกได้เเม่นยำถึงอัตราความดันเท่ากับข้อ 1
36. เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์ นักเรียนควรปฎิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภค
      1. เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมาก ไม่เลือกตามโฆษณา
      2. ตรวจสอบสินค้าให้ถ้วนถี่ เก็บใบรับประกันสินค้า
      3. จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าเเละชื่อผู้ขาย
      4. จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าที่คุ้นเคย
ตอบ 2. เพราะการเก็บใบรับประกันสินค้าเป็นการรักษาสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคตัวเครื่องภายในเวลาที่บริษัทโทรทัศน์รับประกันรับผิดชอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากโทรทัศน์เสียหาย
37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถเเพร่เร็วในสภาพอากาศใด
      1. มีความชื้นสูงเเละอุณหภูมต่ำ
      2. มีความชื้นต่ำเเละอุณหภูมิสูง
      3. มีความชื้นต่ำเเละอุณหภูมิต่ำ
      4. มีความชื้นสูงเเละอุณหภูมิสูง
ตอบ 1. เพราะ ไข้หวัดนก มักเกิดขึ้นในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งในช่วงฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิจะมีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำ
 38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
      1. การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
      2. การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
      3. การประกวดเต้นรำ
      4. การชนไก่
ตอบ 3. เพราะ การประกวดต้องใช้สมองเเละสมาธิในการควบคุมเเละสั่งร่ายกายให้ขยับตามจังหวะอย่างถูกต้อง ส่วนการเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนหรือการซ้อมฟุตบอลหลังเลิกเรียนเป็นการคลายเครียดเเละฝึกกล้ามเนื้อส่วนการชนไก่เป็นงานอดิเรกที่มีในภาคต่างๆ

  นางสาว ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร เลขที่ 23 ม. 6 / 4กาญจนา ม.6/4 เลขที่1

เฉลยข้อสอบ  O-net  ปี49 (ข้อ 1-4)  

1. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้น้อยที่สุด
      1.ขนาดของรอบเอว      
      2.ความหนาของผิวหนัง
      3.ความกระฉับกระเฉง
      4.ปริมาณความหนาของไขมัน
ตอบ ข้อ 4 อธิบาย คนอ้วนย่อมมีไขมันมากกว่าคนผอม

2.ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
      1.พันธุกรรม
      2.ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
      3.ความผิดปกติของต่อมไฮโทาลามัส
      4.รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย
ตอบ ข้อ 4 อธิบาย รับประทานอาหารไม่พอทำให้สารอาหารไม่สามารถเลี้ยงร่างกายได้เต็มที่

3.ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
      1.พันธุกรรม
      2.รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
      3.รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
      4.รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย
ตอบ  ข้อ 3 อธิบาย ถ้าไม่ออกกำลังกาย ร่างกายก้อจะไม่เผาผลาญไขมันทำให้สะสมอยู่ในร่างกายและทำให้อ้วน

4.ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด
       1.ใช้ยาลดความอ้วน
       2.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด
       3.ออกกำลังกายสมํ่าเสมอ
       4.รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง
 ตอบ ข้อ 4 อธิบาย ถ้ารับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง จะทำให้พลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายได้นำมาใช้มากขึ้นเฉลยแนวข้อสอบo-netปีการศึกษา2550 ข้อ 31-34
31.เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
1.ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง  2.ปี่ชวา กลองแขก ระนาด  3.ฉิ่ง  ปี่ชวา ระนาด  4.กลองแขก ระนาด  ฉิ่ง

ตอบข้อ 1
การเล่นกระบี่กระบองที่ครบกระบวนการ จะต้องมีวงปี่ชวาและกลองแขก เสียงปี่เสียงกลองทำให้เกิดความคึกคักขึ้นทั้งผู้แสดงและผู้ดู ในวงปี่ชวา ๑ เลา กลองแขก๒ ลูก ฉิ่ง ๑ คู่
 
32.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1.ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น  2.ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น
3.ช่วยส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4.ช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

ตอบข้อ 2
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมเพื่อคลายความเครียดและเพื่อเป็นการสร้างสมรรถกายให้ดีขึ้นอีกด้วย ช่วยให้เกิดความรักใคร่ปรองดองในครอบครัวและในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น กิจกรรมยังสอนให้รู้จักการ
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

33.นักกีฬาที่ดี จะต้องปฎิบัติตนอย่างไร
1.เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย
2.แต่งกายในชุดวอร์ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น
4.ออกกำลังกายจากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก
ตอบข้อ1
เพราะการรีบอาบน้ำหรือล้างหน้าหลังจากออกกำลัง หรือเล่นกีฬาเสร็จใหม่ๆนั้น นอกจากอาจจะทำให้ป่วยได้แล้ว ยังอาจทำให้ผิวหน้าและผิวกายของเราอุดตันไป เนื่องจากเหงื่อที่ระบายออกมารวมตัวกับละอองฝุ่นต่างๆ หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเสร็จ ควรพักสักนิดให้เหงื่อตามร่างกายระเหยออกไปก่อนและความร้อนในร่างกายปรับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ


34.การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมคู่ควรปฎิบัติอย่างไร
1.พูดกับตัวเอง หรือเพื่อนร่วมทีม  2.พูดตำหนิเพื่อนร่วมีทม
3.เฉยๆต่างคนต่างเล่น  4.พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม

ตอบข้อ 4
คนเราอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ทำผิดพลาดไม่มีใครดีเสมอไปซะทุกคน เพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดให้กำลังใจเพื่อน และให้อภัยในการผิดพลาดครั้งนี้

 


                                                                 ณัฐชยา 6/4 เลขที่ 22
 เฉลยข้อสอบ  O-net  ปี51 (ข้อ 21-24)

21. กีฬาชนิดใดที่มีการตัดสินลูกออกแตกต่างจากกีฬาอื่น

1) บาสเกตบอล

2) วอลเลย์บอล

3) ตะกร้อ

4) ฟุตบอล

ตอบข้อ 4 อธิบาย กีฬาฟุตบอลมีการตัดสินลูกออกไม่เหมือนกับกีฬาประเภทอื่น กล่าวคือ กีฬาฟุตบอลการตัดสิน ลูกออกนั้น ลูกบอลจะต้องผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปนอกสนามทั้งลูก ไม่ว่าจะกลิ้งไป บนพื้นสนามหรือลอยไปในอากาศ ส่วนกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ การตัดสิน ลูกออก ลูกบอลจะต้องผ่านเส้นสนามด้านข้างหรือด้านหลังออกไปนอกสนามหมดทั้งลูก หากลูกยังไม่ตกพื้นยังไม่ตัดสินว่าเป็นลูกออกต้องให้ลูกตกพื้นก่อนจึงตัดสินว่าเป็นลูกออกได้

22. การแข่งขันฟุตบอล มีเวลาแข่งขันและเวลาพักในข้อใดถูกต้อง
     1) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
     2) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
     3) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
     4) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที

ตอบ  ข้อ  2 อธิบาย  กติการะยะเวลาในการเล่นฟุตบอล  ระยะเวลาการเล่นแบ่งเป็น 2 ตอน
              ตอนละ  45 นาทีและหยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที (ยกเว้นตกลงเป็นอย่างอื่น)

 

23. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
     1) 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
     2) 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 20 : 25 , 12 : 15
     3) 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 20 : 25 , 25 : 23
     4) 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26


ตอบ  ข้อ 2 อธิบาย ส่วนการนับคะแนนนั้น การแข่งขัน วอลเลย์บอล จะมีการได้คะแนนทุกครั้งที่มีการเล่นลูกถ้าฝ่ายรับลูกเสิร์ฟ ชนะการเล่นลูกนั้นก็จะได้สิทธิทำการเสิร์ฟ และผู้เล่นทั้งหมดต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา 1 ตำแหน่ง  การนับคะแนน แรลลี่พอยต์ หรือนับทุกลูกที่ลูกตาย จากเซ็ตที่ 1 ถึง เซ็ตที่ 4 กรณีที่เล่น 3 ใน 5 ฝ่ายเสิร์ฟ เล่นลูกจะนับทีละ 1 คะแนน แต่ถ้าฝ่ายเสิร์ฟทำเสียหรือฟาวล์ จะเสียคะแนนและจะต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเล่น โดยนับคะแนนลักษณะเดียวกัน จนกว่ามีทีมใดได้ครบ 25 คะแนนก่อน เป็นทีมชนะในเซ็ตนั้น หลังจากนั้นเริ่มต้นเล่นกันใหม่ จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะซึ่งโดยปกติจะแข่งกันหาผู้ชนะ 3 ใน 5 เซต การแข่งขันในเซตตัดสิน (เซตที่ 3 หากแข่งขันระบบ 2 ใน 3 หรือ เซตที่ 5 ในระบบ 3 ใน 5 จะแข่งขันแบบแรลลี่พอยต์ หรือนับแต้มทุกแต้มที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำลูกเสีย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหรือไม่ก็ตาม ฝ่ายใดทำลูกเสียหรือผิดกติกา จะเสียแต้มและเสียสิทธิเสิร์ฟด้วย เซตนี้จะเกมที่ 15 แต้ม ไว้แต่มีกรณีดิวส์ จะต้องมีแต้มห่างกัน 2 แต้ม

 

24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้
     1) ฮอกกี้
     2) รักบี้
     3) แฮนด์บอล
     4) บาสเกตบอล

ตอบ  ข้อ 4 อธิบาย ข้อบังคับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล คือถ้าทีมพาลูกไปยังแดนของฝ่ายตรงข้ามของสนาม (frontcourt) แล้ว ห้ามนำลูกกลับเข้าแดนตนเอง (backcourt) อีก ห้ามเตะหรือชกลูก ถ้าทำผิดกฎข้อห้ามเหล่านี้จะเสียการครองบอล อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายได้ลูกไปเล่น แต่ถ้าฝ่ายรับทำผิดกฎฝ่ายที่ครองบอลจะได้เริ่มช็อตคล็อกใหม่

ชื่อ อรุณี   เริงธรรม    ม.6/4  เลขที่ 32 


รูปภาพของ sss28360

เฉลยแนวข้อสอบ onet ปี 2551 ข้อ 9-12

9.โรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์

1.ตาบอดสี

2.โรคหัวใจ

3.ทาลาสซีเมีย

4.เฮโมฟิเลีย

ตอบ 2. โรคหัวใจ เนื่องจาโรคอื่นๆติดต่อได้ทางพันธุ์กรรม

1. โรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของสารสีแดงในเม็ดเลือด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการโลหิตจางเรื้อรัง

2. โรคฮีโมฟีเลีย มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบ X-linked
(มีความผิดปกติที่โครโมโซม X) เช่นเดียวกับภาวะพร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี ดังนั้นจึงพบว่า
มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นโรคนี้ ผู้หญิงจะมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งไม่แสดงออกแต่สามารถ
ถ่ายทอดไปให้ลูกหลาน ผู้หญิงส่วนน้อยมากที่อาจมีอาการของโรคนี้ แต่ จะต้องมีทั้งพ่อและแม่
ที่มีกรรมพันธุ์ของโรคนี้ทั้งคู่

3.ตาบอดสีเป็นอาการที่ตาของผู้ป่วย
แปรผลแปรภาพสีผิดไปจากผู้อื่นที่เป็นตาปกติ
อาการเหล่านี้มีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเด็กผู้ชาย
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดาเป็นส่วนใหญ่

10.การกระทำในข้อใดไม่ใช่การแสดงความเอื้ออาทร

1.พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน

2.พาเพื่อนไปห้องพยาบาล

3.ให้เพื่อนยืมของ

4.จดการบ้านให้เพื่อน

ตอบ 1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน เพราะ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ชักชวนเพื่อนไปในทางที่ไม่ดี

11.ข้อความใดไม่ถูกต้อง

1.หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชาย

2.การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ

3.การใส่สายเดี่ยวกระโปรงสั้น อาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้

4.ชายสามารถมีลูกได้จนอายุ 60 ปี

ตอบ 2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ  เพราะ การสำเร็จความใคร่ช่วยลดความซึมเศร้าและผ่อนคลายได้และยังช่วยสร้างความพึง
พอใจในตนเอง (Hurlbert & Whittaker, 1991)
การสำเร็จความใคร่ยังมีส่วนในการรักษาสัมพันธภาพ กล่าวคือ
ถ้าความต้องการทางเพศของสองฝ่ายไม่เท่าเทียมกัน
การสำเร็จความใคร่จึงเป็นทางออกเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสอง

12.เมื่ออยู่ในวัยเรียน หากนักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ วิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำคือข้อใด

1.ปรึกษาผู้ใหญ่หรือครู อาจารย์

2.หาทางแก้ปัญหากับคู่รัก

3.ลาออกจากโรงเรียน 

4.ทำแท้ง

ตอบ 1.ปรึกษาผู้ใหญ่หรือครู อาจารย์ เพราะเป็นทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเนื่องจาก การปรึกษาผู้ใหญ่จะได้การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือวิธีแนะนำที่ควรปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

 

 

 

นิโลบล พิชัยพันธุ์ เลขที่ 29 ม.6/4แนวข้อสอบ ONET  ปี 2551  ข้อ
32-34

 

32. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

1. รับประทานยาคุมกำเนิด

2. รับประทานหรือฉีดฮอร์โมน

3. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

4. ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร

ตอบ 3.
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เหตุผล ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยจะทำให้มีน้ำหนักเิกิน
เนื่องจากร่างกายเผาผลาญอาหารน้อยลง ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนได้

 

33. จงเรียงลำดับอาการ 3
ระยะของไข้มาเลเรียให้ถูกต้อง

1. ร้อน-เหงื่อออก-หนาวสั่น

2. เหงื่อออก-ร้อน-หนาวสั่น

3. หนาวสั่น-เหงื่อออก-ร้อน

4. หนาวสั่น-ร้อน-เหงื่อออก

ตอบ 4.หนาวสั่น-ร้อน-เหงื่อออก เหตุผลไข้มาลาเรียหรือไข้จับสั่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปรสิต

 มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
อาการ
   - ระยะหนาวสั่น เป็นเวลา
15-60 นาที ผู้ป่วยจะรู้สึกหนาวมาก มีอาการสั่นเกร็ง อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น
ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเลือดเพิ่มขึ้น อาจมีอาการคลื่น
ไส้ อาเจียน
    - ระยะร้อน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการร้อน
อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นประมาณ 39-40 องศาเซลเซียส ชีพจรเต้นแรง ปวดกระบอกตา หน้าแดง
ผิวหนังแดงและแห้ง กระหายน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่ายและเพ้อ
บางคนไม่รู้สติ
    - ระยะเหงื่อออก ระยะนี้เป็นเวลาราว 1 ชั่วโมง
ผู้ป่วยเริ่ม
มีเหงื่อออกตามหน้า บริเวณขมับ ผิวหนังและลำตัว
ต่อจากนั้นอุณหภูมิร่างกายจะลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจะรุ้สึกอ่อนเพลีีีีย
หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะพัก คือ ระยะที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ   จับไข้ รู้สึกสบายดี
เป็นเวลาประมาณ 1-2วัน แล้วแต่ชนิดของเชื้อโรค แล้วจึงจะจับไข้อีก

 

34.
คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว

2. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยช้า

3. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า

4. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า

ตอบ 1.
ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว เหตุผล
 ผู้ที่มีสมรรถภาพดีจะเป็นผู้ที่มีค่าความจุปอดสูง
อัตราหายใจคงที่ รับเอาแก็สออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้มากกว่าคนปกติ  ทำให้มีความ 
อดทนของหัวใจและปอดสูง
ในการออกกำลังกายผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็วกว่าคนปกติ

น.ส. อมรรัตน์   บุนนาค  ม.6/4  เลขที่ 35เเนวข้อสอบ ONET ปี 2551 (ข้อ25-28)

25.การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดื่ยว คะแนนในข้อใดถึงว่ามีผลแพ้ชนะที่ถูกต้อง

1.11:8,11:7                                       2.15:13,15:12

3.21:19,21:18                                    4.25:22,25:23

ตอบ3

เพราะแบดมินตันคะแนนเต็ม21ข้ออื่นไม่ใช่คะแนนแบดมินตัน

26.  การป้องกันตัวในข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
1.  ลงมือก่อน                                       2.  หลีกเลี่ยง
3.  ใช้เครื่องทุ่นแรง                                4.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว
ตอบ 2 
เพราะ การหลีกเลี่ยงเป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงและไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย

27.  กิจกรรมนันทนาการในข้อใดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด
1.  ไปเล่นกีฬากับเพื่อน                           2.  ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
3.  ไปร่วมปลูกป่า                                 4.  ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า
ตอบ 1
เพราะ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายและเป็นการใช้และเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุด

28.  กิจกรรมนันทนาการในข้อใดเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
1.  ศุภชัยอาสาไปดูแลผู้ป่วยวัณโรค         2.  ศุภชัยไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน
3.  ศุภชัยอาสาไปค่ายปลูกป่า                4.  ศุภกิจไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน
ตอบ 3
เพราะ การไปค่ายปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ชื่อ วิภาดา  จตุพรมงคลชัย  ม6/4  เลขที่33แนวข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2550 ข้อ 11-14

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน

2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

3. ยกตนข่มท่าน

4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ ข้อ 2 เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เพราะ เป็นการให้เรารู้จักเห็นใจผู้อื่น

 

12. วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

1. ออกกำลังกาย

2. อ่านหนังสือ

3. ฟังเพลง

4. ดูภาพยนตร์

ตอบ ข้อ 1 ออกกำลังกาย

เพราะ ทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจแจ่มใสและไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น

 

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย

2. การมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง

3. มีความคล่องแคล่ว ว่องไวมากขึ้น

4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ ข้อ 3 มีความคล่องแคล่ว ว่องไวมากขึ้น

เพราะ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จะเห้นได้ชัดเจนของการแสดงออกทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น

        รูปร่าง เสียง หรือลักษณะท่าทาง

 

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา

2. การได้เห็นภาพและสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ ข้อ 1 เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา

เพราะ ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นสถานการณ์เสี่ยงหมดแต่เทียวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา

        เป็นสถานการณ์เสี่ยงมากที่สุดเพราะการชวนกันไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันและดื่มสุราจะทำให้

        มึนเมาและขาดสติ

นพวรรณ คงคาหลวง เลขที่ 17 ม.6/4

       ข้อสอบo-net ปี 2549 ข้อที่ 9-12

 

9.ลานนามีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลกรัม ลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด

1.อ้วน

2.ผอม

3.ได้สัดส่วน

4.ควรเพิ่มน้ำหนัก

เฉลย ตอบข้อ3 ได้สัดส่วน โดยการหาค่าคือ น้ำหนัก/ส่วนสูงยกกําลัง 2

ตัวเลือกที่ 3 หาค่าเเล้วได้ประมาณ 24.77 ซึ่งไม่เกิน 25 จึงถือว่าได้สัดส่วน

10.ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนเเปลงความอ้วน-ความผอม

1.อาหาร

2.พันธุกรรม

3.ฮอร์โมน

4.การออกกําลังกาย

เฉลย ตอบตัวเลือกที่ 4 เพราะ การออกกําลังกายสามารถเอาชนะความอ้วนได้มากกว่าข้ออื่น

11.คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกายจะถูกสะสมไว้ในรูปของสารใด

1.เเป้ง

2.ไขมัน

3.ไกลโคเจน

4.กลูโคส

เฉลย ตอบตัวเลือกที่4 เพราะคาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้จะเปลี่ยนจากเเป้งเป็นน้ำตาลนั่นก็คือ กลูโคส

12.สารอาหารคือข้อใด

1.การโภชนาการ

2.การบริโภค

3.กรดไขมันอิ่มตัว

4.สิ่งที่มีประโชน์ต่อร่างกาย

เฉลย ตอบตัวเลือกที่ 4 เพราะสารอาหารก็คือสิ่งทีีรับประทานเข้าไปเเล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

 

                                         น.ส.ณัฐกานด์ พูนเพิ่มทรัพย์ ม.6/4 เลขที่ 3เเนวข้อสอบ ONET ปี 2551 ข้อ 29-31

29.ในการเเข่งขันกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสินผิดพลาด นักกีฬาควรเเสดงพฤติกรรมอย่างไร

1.) ประท้วง

2.) แสดงกิริยาไม่พอใจ

3.) ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำตัดสิน

4.) ยอมรับการตัดสิน

ตอบ 4.) ยอมรับคำตัดสิน

เหตุผล เพราะเราไม่สามารถเถียงกรรมการได้ ต้องยอมรับคำตัดสิน

 

30. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือไม่

1.) ให้ไปพบเเพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด

2.) ให้สังเกตน้ำหนักตัวเองว่าเพิ่มขึ้นเร็วหรือไม่

3.) ให้สังเกตอาการตนเองว่าอากการเหนื่อยหอบ หายใจไม่ออกหรือไม่

4.) ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศรีษะบ่อยๆอ่อนเพลียเป็นประจำหรือไม่

ตอบ 1.) ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด

เหตุผล เพราะข้อ 2 - 4 เปนการตรวจสอบว่าตนเองเปนหรือไม่ ถ้าเปนคนอื่นที่ไม่ใช่เราจึงต้องพาไปพบแพทย์

31. เมื่อนักเรียนไปใช้บริการสิวในร้านเสริมสวยในฐานะที่เป็นผู้บริโภค นักเรียนมีวิธีปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไร

1.) เลือกร้านที่มีสำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้การรับรอง

2.) เลือกร้านที่มีชื่อเสียงเเละมีสาขาเปิดให้บริการมาก

3.) เลือกร้านที่มีเเพทย์เเละพยาบาลที่มีใบอนุญาตทำการ

4.) เลือกร้านที่มีเเพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีใบอนุญาตทำการ

ตอบ 4.) เลือกร้านที่มีเเพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีใบอนุญาตทำการ

เหตุผล  เพราะว่าต้องมีใบประกอบโรคและใบอนุญาตทำการจึงจะมั่นใจว่าเราปลอดภัย

 

น.ส. โอปอล  อิสระธานันท์  ม.6/4  เลขที่  34

 เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2549 ข้อ  33-36

33.ในช่วงฤดูหนาวร่างกายต้องการความอบอุ่น ควรรับประทานอาหารในข้อใด

1.ส้มตำ
2.ข้าวมันไก่
3.กุ้งอบวุ้นเส้น
4.น้ำพริก ผักสด
ตอบ  2 เพราะข้าวมันไก่มีไขมันและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

34.อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด

1.ฟักทอง
2.ข้าวโพด
3.ผักคะน้า
4.เผือกมัน
ตอบ  3 เพราะ ผักคะน้าให้วิตามินและเกลือแร่

35.คอเลสเตอรอลพบมากในข้อใด

1.ไข่แดง
2.ตับไก่
3.เนื้อปลา
4.ผักใบเขียว
ตอบ   1 เพราะ  ไข่แดงมีปริมาณคอเลสเตอรอล 2,000 มิลลิกรัม

36.ข้อใดไม่ใช่ธาตุหลักของโปรตีน

1.คาร์บอน
2.ไขมัน
3.ไนโตรเจน
4.ไฮโดรเจน

ตอบ  2 เพราะ ธาตุหลักของโปรตีน มี คาร์บอน,ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน ,ออกซิเจน

ณัฐวดี  ม.6/4  เลขที่  9


รูปภาพของ sss27461

เฉลยข้อสอบ  ONETสุขศึกษา ปี 2550  ข้อ 23-26

23. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจ เท่าใด
1. 156 ครั้งต่อนาที
2. 160 ครั้งต่อนาที
3. 166 ครั้งต่อนาที
4. 172 ครั้งต่อนาที
ตอบข้อ 2. 160 ครั้งต่อนาที เพราะ การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดทำได้โดยนำ 220-อายุ เมื่อคนอายุ 20 ปี ดังนั้นจังนำ 220-20 = 200 แล้วก้ไปหา 80% ของ 200 จะได้เท่ากับ 160

24. ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญที่สุด ในการสร้างสมรรถภาพทางกาย
1. อาหาร
2. อาหารเสริม
3. ยาบำรุง
4. การออกกำลังกาย
ตอบข้อ 4. การออกกำลังกาย เพราะ การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายคือ การฝึกหรือการออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเน้นองค์ประกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางกายให้เกิดการพัฒนาขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

25. ในการเล่นกีฬา เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฏิบัติอย่างไร
1. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
2. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึ้นสูง
3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้นสูง
4. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
ตอบข้อ 3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้นสูง เพราะ ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง เกิดจากการเคลื่อนไหวผิดท่า  ทำให้เกิดการหมุน พลิก บิด ของข้อเท้า  มักมีอาการปวด บวม เจ็บ เคลื่อนไหวไม่ถนัด
การปฐมพยาบาล

๑. ให้ข้อเท้าที่ได้รับบาดเจ็บพักนิ่งๆ  ห้าม! เดิน
๒. ยกเท้าให้สูงเล็กน้อยเพื่อห้ามเลือดและลดบวม
๓. ประคบด้วยความเย็นทันทีนานอย่างน้อย  ๒๐ นาที
๔. ยึดข้อเท้าให้นิ่งด้วยผ้ายืด ถ้าสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่ผูกด้วยเชือก ให้คลายเชือกผูกรองเท้า แต่ไม่ต้องถอดรองเท้า
ห้าม !  ประคบด้วยความร้อนใน ๒๔ ชั่วโมง

26. การแข่งขันเซปักตะกร้อ ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะ ที่ถูกต้อง
1. 11 : 9 , 11 : 8
2. 15 : 13 , 15 : 12
3. 21 : 19 , 21 : 18
4. 25 : 23 , 25 : 21
ตอบข้อ 3. 21 : 19 , 21 : 18 เพราะ  ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซต จะต้องทำคะแนนได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 20-20 ผู้ชนะ จะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน เมื่อคะแนน 20 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่ไม่เกิน 25 แต้ม”

เลิศสกุล พูนสิริไพบูลย์ ม.6/4 เลขที่ 20เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2549 ข้อ 41-44

41. โปรตีนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม

1.) กรดแลคติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม 

2.) กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม

3.) เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม

4.) กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม

ตอบข้อ 4 เพราะ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่ากรดอะมิโน คือ กรดอะมิโนจำเป็น และกรดอะมิโนไม่จำเป็น (ร่างกายสามารถดูดซึมเองได้)

42. อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้แก่ข้อใด

1.) นมผงอัดเม็ด

2.) เนื้อหมู ไก่ ไข่ ผัก

3.) อาหารที่มีรสจัด

4.) ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

ตอบข้อ 1 เพราะ นมผงอัดเม็ดเป็นส่วนเกิน ไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

43. ความเชื่อด้านสุขภาพอะไรมีผลที่สำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยน และความคงอยู่ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล

1.) ความรู้ การกระตุ้น กดดัน

2.) ความเป็นอยู่ การเกิดโรค การรักษา

3.) ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน 

4.) ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ

ตอบข้อ 4 เพราะ ความรู้ คือสอนให้เรามีความรู้ เจตคติเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยน ส่วนการปฏิบัติเป็นเรื่องของพฤติกรรม

44. ข้อใดไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังที่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกัน ที่มีส่วนร่วมต่อแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ

1.) การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค

2.) การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

3.) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

4.) ศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น

ตอบข้อ 2 เพราะ การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังแต่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรับ ฉะนั้นข้อ 1,3,4 จึงเป็นระบบเฝ้าระวังที่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรุก

นางสาวจริยา  หุ่นดี  ม.6/4  เลขที่ 11เฉลยแนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ONET ปี 2549 ข้อ 49-50//ONET ปี 2550 ข้อ 1-2

49) เมื่อนักเรียนโดนแมลงพิษต่อย นักเรียนจะเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด

      1. ฝรั่ง                          2. พญายอ                        3. ตำลึง                         4. ฟ้าทะลายโจร

ตอบ   2. ใบพญายอ

          ส่วนที่ใช้เป็นยา คือ ใบ

                    พญายอ (พญาปล้องทอง หรือเสลดพังพอนตัวเมีย) ใช้ใบสดประมาณ 5-10 ใบ (มากน้อยตาม

                    บริเวณที่เป็น) ล้างให้สะอาด ตำให้แหลกพอประมาณ หลังจากนั้นบีบน้ำมะนาวใส่เล็กน้อยขยี้ให้เข้ากัน

                    และพอกที่แผล วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ใบพญายอจะช่วยรักษาอาการอักเสบและผื่นคันจากแมลงมีพิษ

                    กัดต่อย

อ้างอิงจาก : http://new.goosiam.com/news2/html/0013753.html

50) สิ่งเสพติดหมายถึงอะไร

      1. สิ่งที่เสพแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้น                              2. สิ่งที่เสพแล้วอยากเสพอีกเรื่อยๆ

      3. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำลายสุขภาพร่างกาย                4. สิ่งที่เสพแล้วไม่สามารถเลิกเสพได้

ตอบ   2. สิ่งที่เสพแล้วอยากเสพอีกเรื่อยๆ

                    "สิ่งเสพติด" หมายถึง สิ่งที่รับเข้าสู่ร่างกาย จะโดยการเสพเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีใดก็ตาม แล้วทำ

          ให้ผู้เสพมีความต้องการยานี้มากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อหยุดใช้

          ยาก็จะทำให้เกิดอาการของการขาดยา และก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้เสพด้วย

อ้างอิงจาก : http://203.172.184.9/wbi1/v1.html

1) ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

      1. ตับอ่อน ม้าม                                                      2. ต่อมใต้สมอง รังไข่

      3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน                                          4. ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์

ตอบ   3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน

          Essential endocrine gland เป็นต่อมไร้ท่อที่จำเป็นมาก ถ้าขาดแล้วทำให้ตาบได้ ได้แก่ต่อมดังต่อไปนี้

          1) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid)

          มีอยู่ 4 ต่อมเล็กๆ  สองข้างของต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการทางเคมีของแคลซียมและ

          ฟอสฟอรัส ที่จะนำมาใช้ในร่างกายและการเจริญเติบโตของกระดูก

          ถ้าคาดจะทำให้แคลเซียมในเลือดลดลง แต่ฟอสฟอรัสมากขึ้น ทำให้เกิดตะคิว ชักกระตุก กล้ามเนื้อแข็งตัว

          2) หมวกไตชั้นนอก (Adrenal Cortex)

          ต่อมหมวกไต มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมครอบอยู่ตรงส่วนบนของไตทั้ง 2 ข้าง ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้น

          ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ควบคุมแรงดันของเลือด การหดตัวของเส้นเลือด

          ถ้าขาดจะทำให้ร่างกายซูบผอม ลำไส้ทำงานผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ น้ำตาลในเลือดน้อย

          3) ต่อมไอส์เลตของตับอ่อน (Islets of Langerhans)

          ตับอ่อน เป็นต่อมที่มีท่อและไร้ท่อ ส่งนที่เป็นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ผลิดฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลใน

          เส้นเลือด

          Non - Essential endocrine gland  เป็นต่อมที่ไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยมากต่อร่างกาย ได้แก่ต่อม

          ดังต่อไปนี้

          1) ต่อมใต้สมอง (Pituitary)

          2) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid)

          3) ต่อมหมวกไตชั้นใน (Adrenal Medulla)

          4) ต่อมไพเนียล (Pineal)

          5) ต่อมไทมัส (Thymus)

          6) ต่อมเพศ (Gonads)

อ้างอิงจาก : http://www.lks.ac.th/bioweb/about/unit9b1.html

                http://www.thaigoodview.com/node/11943

                http://school.obec.go.th/kbpittayakom/study/gland/index.htm

2) อาการเยื้อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส ยกเว้นข้อใด

      1. โรคคางทูม                                                        2. โรคปอดบวม

      3. โรคอีสุกอีใส                                                      4. โรคหัดเยอรมัน

ตอบ   2. โรคปอดบวม

          เยื้อหุ้มสมองอักเสบ

          สาเหตุ : เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น เชื้อเริม (Herpes Simplex), เชื้อพิษสุนัขบ้า

          (Rabies), เชื้อโปลิโอ เป็นต้น ในบ้านเรามีเชื้อไวรัสชื่อ เจแพนนิสบี (Japanese B Virus) ซึ่งปกติอาศัย

          อยู่ในสัตว์ เช่น หมู หมา แพะ หนู นก ติดต่อถึงคนโดยมียุงประเภทคิวเล็กซ์ (Culex) และเอดีส (Aedes)

          บางชนิดซึ่งเป็นยุงรำคาญที่อยู่ตามบ้านเป็นพาหนะนำโรค ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบ ซึ่งบางครั้งอาจพบ

          ระบาดในช่วงฤดูฝน ในแถบทุกภาคของประเทศไทย แต่พบระบาดบ่อยทางภาคเหนือ มักพบในเด็กอายุต่ำ

          กว่า 15 ปี และในคนแก่ ระยะฟักตัวของโรคนี้ 5-14 วัน

          นอกจากนี้ยังอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังโรคหัด, หัดเยอรมัน, อีสุกอีใส, คางทูม

อ้างอิงจาก : http://www.i-medipro.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=310866&Ntype=3

นางสาวฑณิฎา  วามะศิริ  เลขที่ 13  เฉลยข้อสอบ ONET ปี 2550    ข้อ 47-50


47.
    การใช้ทักษะก่รพูดปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักปฏิบัติอย่างไร
    1) ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนด้วยน้ำเสียงแสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร
    2) ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนี
    3) ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี
    4) ปฏิเสธโดยขอเลื่อนการทดลองสูบบุหรี่ไปก่อน
ตอบข้อ  1.  เพราะ  การปฏิเสธที่ดีต้องรักษาซึ่งน้ำใจของผู้อื่นและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง
 
48.    การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัยหา  สามารถทำได้อย่างไร
    1) พ่อและแม่ต้องพูดสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาด้วยการมีสติ
    2) พ่อแม่และลูกจะต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน
    3) ครอบครัวต้องไม่ใช้คำรุนแรงหรือกำลังในการแก้ปัญหา
    4) พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ
ตอบข้อ  3.  เพราะ  ครอบครัวเป็นสังคมแรกของเด็กๆ  ซึ่งหากเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กดูได้ เด็กก็จะกลายเป็นคนดีของสังคม

49. ถ้านักเรียนจะช่วยผู้ได้รับอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุ้นหัวใจไปพร้อมกับเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ  นักเรียนมีหลักการปฏิบัติอย่างไร
    1) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 2:15 ครั้ง
    2) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 5:12 ครั้ง
    3) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 6:15 ครั้ง
    4) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 8:14 ครั้ง
ตอบข้อ    1.  เพราะ  การปฏิบัติการกู้ชีพให้ทำต่อเนื่องตามรอบต่อไปนี้เรื่อยๆ จนกว่ารถพยาบาลและหน่วยกู้ภัยจะมาถึง ดังนี้
              ให้กดเป็นจังหวะตามระดับการเต้นของหัวใจที่ 80 -100 ครั้ง / นาที ใช้การนับเพื่อช่วยในการจับจังหวะพร้อมกันไปด้วยเช่น หนึ่งและ- สองและ- สามและ-สี่และ ....... หลังการกดนวดกระตุ้นหัวใจไปประมาณ 15 ครั้ง ให้ทำการผายปอดไปด้วย 2 ครั้ง  ( ถือเป็น 1 รอบ) ให้ทำเช่นนี้ไปติดต่อกัน 4 รอบ ให้ตรวจวัดสัญญาณชีพจรดู

50. ถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยูบนถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไร
    1) เรียกเบาๆ จับชีพจร สังเกตการณ์หายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
    2) สังเกตการณ์หายใจ  รอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
    3) เอามือแตะตัวผู้ป่วยเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และสังเกตการหายใจ
    4) จับตัวเขย่าๆ สังเกตม่านตา  การหายใจ  และลักษณะของสีผิว
ตอบข้อ  1.  เพราะ  คุณต้องตรวจลมหายใจ เขาหายใจอยู่หรือไม่ หายใจสะดวกหรือติดขัด ประการใด จากนั้นก็จัดทางหายใจให้โล่ง (Airway management) หรือ A ช่วยทำให้หายใจ (Breathing) หรือ B ช่วยทำให้เลือดหยุดไหล (Circulation) หรือ C นั่นคือ เป็นแนวทางพื้นฐานในการช่วยชีวิตหรือการ ช่วยพื้นคืนชีพ (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ตามกฏ A - B - C ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์   ข้อสำคัญคืออย่าเคลื่อนย้ายคนเจ็บโดยไม่จำเป็น เมื่อผู้บาดเจ็บหมดสติและไม่หายใจ คุณมีเวลา ๔ นาที ที่จะให้ “ฟื้นคืนชีพ” เพื่อทำการรักษาพยาบาลจากแพทย์ต่อไป 

 

นางสาว  ณีรชา  ปนัดดาภรณ์     ม. 6 / 4      เลขที่    26เฉลยข้อสอบ  ONET ปี  2549     ข้อ  29-32
29. 
 นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
    1) ด้านจิตใจ
    2) ด้านสังคม
    3) ด้านร่างกาย
    4) ด้านครอบครัว
ตอบข้อ  1.  เพราะ  นันทนาการ คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ  แต่ที่ตอบว่าจิตใจเพราะว่า  นันทนาการเป็นสิ่งที่ทำอย่างเต็มใจโดยที่เมื่อทำแล้วก็ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีและอารมณ์ในทางบวก

30.   กิจกรรมนันทนาการกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
    1) กล้ามเนื้อ
    2) กระดูกได้เคลื่อนไหว
    3) สมองคลายความตึงเครียด
    4) ทุกส่วนของร่างกาย
ตอบข้อ  4.  เพราะ   กีฬาว่ายน้ำจะส่งผลต่อด้านสรีรศาสตร์(Physiological ) ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ปอด หัวใจ และระบบต่าง ๆ  ได้บริหาร เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ รักษาความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น 

31.   นันทนาการหมายถึงข้อใด
    1) การพักผ่อน
    2) การนอนหลับ
    3) การออกกำลังกาย
    4) การทำกิจกรรมยามว่าง
ตอบข้อ  4.  เพราะ   นันทนาการ คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ

32.    การจัดนิทรรศการ จัดเป็นนันทนาการประเภทใด
    1) กิจกรรมศิลปะ
    2) กิจกรรมอนุรักษ์
    3) กิจกรรมงานสังคม
    4) กิจกรรมอาสาสมัคร
ตอบข้อ  1.  เพราะ  นันทนาการเป็นกิจกรรม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ คือ   ไม่เป็นงานอาชีพ   ไม่เป็นอบายมุข      ไม่มีผลตอบแทน    ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม   มักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด เช่น ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง  ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มักจะอยู่ในกลุ่มของพวกศิลปะ

 

นางสาว     พรพรรณ  เดชอธิการ    ม.  6 / 4      เลขที่   8
 


รูปภาพของ sss27431

เฉลยแนวข้อสอบ ONET ปี 2550   ข้อ 3-6

3. หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้ออะไร

1.) เชื้อรา

2.) เชื้อพยาธิ

3.) ติดเชื้อไวรัส

4.) เชื้อแบคทีเรีย

ตอบ  4.) เชื้อแบคทีเรีย

เหตุผล  หูน้ำหนวก เกิดจากการอักเสบของหูชั้นกลาง และมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ร่วมด้วย ทำให้มีหนองในหูชั้นกลาง เยื่อแก้วหูแตกเป็นรูทะลุ ถ้าอาการเกิดขึ้น โดยเฉียบพลัน จะมีอาการปวดหูมาก มีไข้ ปวดศีรษะ ถ้าเป็นชนิดเรื้อรัง จะไม่ปวด แต่มีหนองไหลออกมาก มีกลิ่นเหม็น หูตึงเล็กน้อยหรือไม่ได้ยินเลย

ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=luckystar&month=04-2009&date=30...

4. เมื่อใกล้วันสอบ นักเรียนมีความหงุดหงิด วิตกกังวล เนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง 

1.) ซีรีโทนิน  เอ็นดอร์ฟิน

2.) ซีรีโทนิน อินซูลิน

3.) เอ็นดอร์ฟิน  กลูคากอน

4.) เมลาโทนิน  โตปานิน

ตอบ 1. ซีรีโทนิน  เอ็นดอร์ฟิน

เหตุผล    ซีรีโทนิน  คือ  สื่อกระแสประสาท  เอ็นดอร์ฟิน  คือ  สารหลั่งความสุข
หากเรามีความหงุดหงิด  วิตกกังวล  ร่างกายเราจะหลั่งสาร ซีรีโทนิน  และ  เอ็นดอร์ฟินน้อยลง

5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง

1.) การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน

2.) การเผชิญกับปัญหาได้

3.) การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง

4.) การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

ตอบ 4.) การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

เหตุผล  ข้อ 1.) การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน  ค่านิยม  คือ  ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ  ซึ่งก็คือการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง

2.) การเผชิญกับปัญหาได้  คือ  การยอมรับตนเอง

3.) การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง  คือ  การรู้จักตนเอง

4.) การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  ไม่ใช่การรู้จักตนเอง  และ  การยอมรับตนเอง 

6. คำกล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวา และ ขาซ้าย" นักเรียนสามารถเปรียบเทียบใกล้เคียงกับข้อความใด

1.) ออกกำลังกายด้วยการเดิน

2.) ออกกำลังกายป้องกันโรคได้

3.) การดูเเลตนเองก่อนเสมอ

4.) การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

ตอบ 4.) การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

เหตุผล  มนุษย์ทุกคนมีขาขวา และ ขาซ้าย  ที่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ ก็เหมือนมีหมออยู่ในตัว และ การออกกำลังกายก็สามารถป้องกันโรคต่างๆได้

 

น.ส. กาญจน์มณี   จรุงพรสวัสดิ์   ม.6/4  เลขที่  14เฉลยแนวข้อสอบ ปี 2551  ข้อ 1-4

1.     ต่อมไร้ท่อใด หากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว อาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น
1.) ตับอ่อน
2.) ต่อมหมวกไตส่วนใน
3.) ต่อมไทรอยด์
4.) ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ตอบ  4.) ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
เหตุผล   ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆมากมาย ได้แก่ ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย ฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนที่กระตุ้นหมวกไตส่วนนอก ฮอร์โมนเพศ และฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมและต่อมน้ำนม

2.     ต่อมใต้สมองเป็นต่อมหลักสำคัญที่ควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆ ยกเว้นข้อใด
1.) ต่อมไทรอยด์
2.) ต่อมพาราไทรอยด์
3.) ต่อมหมวกไต
4.) ต่อมเพศ
ตอบ    2.) ต่อมพาราไทรอยด์
เหตุผล   ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนควบคุมชื่อโกนาโดโทรฟิน ควบคุมอวัยวะสืบพันธุ์ (ต่อมเพศ) สร้างไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนไปควบคุมต่อมไทรอยด์ สร้างอะดรีโนคอร์ติโคโทรฟินไปควบคุมต่อมหมวกไต แต่ไม่มีฮอร์โมนใดไปควบคุมต่อมพาราไทรอยด์

3.     ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว
1.) ลำต้น : ขั้วปอด
2.) ลำต้น : หลอดลม
3.) กิ่งก้าน : ท่อลมเล็กๆ
4.) แขนงกิ่ง : ถุงลม 
ตอบ   2.) ลำต้น : หลอดลม
เหตุผล    ลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ำและอาหารจากรากสู่ส่วนต่างๆของพืช เป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้ส่วนประกอบอื่นๆ สามารถอยู่รวมกันได้ ลำต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านออกไปเพื่อรับแสงแดดในกระบวนการสังเคราะห์แสง

4. ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
1.) คบเพื่อนวัยเดียวกัน
2.) คบเพื่อนต่างวัย
3.) คบเพื่อนเพศเดียวกัน
4.) คบเพื่อนต่างเพศ
ตอบ  4.) คบเพื่อนต่างเพศ
เหตุผล  เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ในวัยรุ่นมีความเตรียมพร้อมเพื่อการสืบพันธุ์ จึงทำให้วัยรุ่นมีพัฒนาการการคบเพื่อต่างเพศมากขึ้น


รูปภาพของ sss27375

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2549


5. ในการลดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
   1 ปริมาณและคุณค่าอาหาร           
2. ปริมาณอาหารและแคลอรี่
    3. ความพยายามและกำลังใจ        4. จำนวนมื้ออาหารและชนิดของอาหาร
ตอบ ข้อ 2. ปริมาณอาหารและแคลอรี่  เพราะจะต้องคำนึงถึงการทานที่ไม่ควรจะทานเกินกำหนด

                                                                                                                       
6. โดยทั่วไปคนอ้วนมักตายด้วยโรคใดมากที่สุด
 1. โรคหัวใจ 2. โรคเบาหวาน 3. โรคมะเร็ง 4. โรคไขข้ออักเสบ

ตอบ  ข้อ 1 โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้งประเทศไทยด้วย เนื่องจากไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นกับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจก็ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด และหัวใจวาย

                                                                                                                      
7. บุคคลทั่วไปมีน้ำหนักมาตรฐานขึ้นอยู่กับข้อใด
    1. อายุ ส่วนสูง โครงสร้างของร่างกาย  2. เพศ ส่วนสูง โครงสร้างของร่างกาย
    3. อายุ อาหาร และการออกำลังกาย    4. พันธุกรรม อาหาร การออกกำลังกาย
ตอบ 3) อายุ อาหารและการออกกำลังกาย เพราะ อายุมีผลต่อน้ำหนักมาตราฐาน อาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งควรรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ และควรมีการออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ 

                                                                                                                       
 8.รัฐภูมิมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร หนัก 68 กิโลกรัม  รัฐภูมิมีรูปร่างอยู่ที่เกณฑ์ใด
         1. อ้วน     2. ผอม       3. ได้สัดส่วน         4. ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบข้อที่3 Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง ชายผู้นี้ มีค่า BMI คือ 22.2 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน
                                                                                                                     

นางสาวสุวิมล ภัคโชค ม.6/4 เลขที่ 2


รูปภาพของ sss27395

۩ ►♫ PRISONER OF LOVE “♥” ♪◄ ۩

ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

หนูรู้แล้ว หนูลืมอะไร ??

หนูลืมใส่ชื่อ เลขที่ 55

หนูมาขอใส่ชื่อหน่อยนะค่ะ

น.ส.สาธิยา กองกูล ม.6/4 เลขที่ 4 ^^


รูปภาพของ sss27395

۩ ►♫ PRISONER OF LOVE “♥” ♪◄ ۩

 

 

สวัสดีค่ะ ^^

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2549

13. กลูโคสที่เหลือใช้ภายในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อใด
     1) ไขมัน
     2) โปรตีน
     3) วิตามิน
     4) คาร์โบไฮเดรต

ตอบ ข้อที่ 1 ไขมัน เพราะเมื่อน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์/ระดับปกติ (ระดับที่มากกว่า 80-100 มิลลิแกรมต่อเดซิลิตร)จะเกิดสภาวะไม่สมดุลย์ ฮอร์โมนอินซูลินจะหลั่งออกมาจากตับอ่อน ช่วยให้น้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์มากขึ้นแต่ถ้าร่างกายไม่ต้องการพลังงานมากนักหรือเมื่อในเลือดมีน้ำตาลกลูโคสมากเกินไป อินซูลินที่หลั่งออกมามากจะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสส่วนที่เหลือใช้ให้เป็นไกลโคเจน แล้วนำไปเก็บระยะสั้นไว้ที่ตับและตามกล้ามเนื้อในรูปละลายในน้ำ และเมื่อล้นจากส่วนนี้
จะนำเก็บในรูปไขมัน

ที่มา : http://www.sc.mahidol.ac.th/scpn/QL_SCKM/nananaroo/nananaroo1.html

 

14. ปัจจัยใดทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์มากที่สุด
     1) การมีสุขภาพจิตดี
     2) การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
     3) การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
     4) การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ตอบ ข้อที่  4 เพราะ การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า ทำให้ไม่มีอะไรไปบำรุงและพัฒนาร่างกายต่อไป

 

15. ข้อใดควรปฏิบัติมิให้ร่างกายขาดวิตามินเอ
     1) รับประทานน้ำมันตับปลา
     2) ออกกำลังกายกลางแจ้ง
     3) รับประทานอาหารเสริมที่มีวิตามินเอ
     4) รับประทานผักใบสีเขียว และผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ

ตอบ ข้อที่ 1และ ข้อที่ 4 เพราะ 2อย่างนี้เป็นแหล่งรวมวิตามินAจึงต้องทานให้มากๆจะได้ไม่ขาดวิตามินA ไม่ทำให้เราเป็นตาฟาง และทำให้ผิวพรรณดีด้วย ^^

16. ข้อใดคืออาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด
     1) ข้าวเหนียว ส้มตำ
     2) ข้าวเหนียว หมูย่าง
     3) ข้าวเหนียว สังขยา
     4) ข้าวเหนียว หน้ากุ้ง

ตอบ ข้อที่  2 เพราะ ในข้าวเหนียวมีสารอาหารของคาร์โบไฮเดรต ส่วนในหมูย่างนั่นมันก็จะมีสารอาหารของไขมันจึงทำให้ทั้ง 2 อย่างนี้มีประโยชน์พร้อมกันเลยจึงคิดว่าน่าจะสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายได้และอร่อยด้วย ^^

 

ขอบคุณมากค่ะ ^__________^

 

 


รูปภาพของ sss27447

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2550

19. อาการเหนื่อยล้าที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักทำให้เกิดของเสียใดในร่างกาย

1. กรดแลกติก                      2.กรดกำมะถัน                   3. กรดเกลือ                    4. กรดอะมิโน

 

ตอบ 1. กรดแลกติก

อธิบาย : การออกกำลังกายอย่างหนักจะทำให้เกิดกรดแลกติกที่สลายตัวไม่ทันเกิดการสะสมในกล้ามเนื้อ เมื่อมีปริมาณมากทำให้กล้ามเนื้อขาดอาหารและขาดออกซิเจนและยังไม่สามารถส่งของเสียออกจากกล้ามเนื้อได้ ทำให้กล้ามเนื้อขาดพลังงานเกิดอาการเมื่อยล้าตามมา

 

20. การฝึกออกกำลังกายวิ่งไป-กลับระยะทาง 5 เมตรเป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด

1. ความแข็งแรง                 

2.ความทนทาน               

3. ความคล่องแคล่วว่องไว              

4.ความอ่อนตัว

ตอบ 3.ความคล่องแคล่ว ว่องไ

อธิบาย : การวิ่งกลับตัว เป็นการทดสอบทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวคือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้

ตัวอย่างการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ: การยืนกระโดดไกล

ตัวอย่างการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการทนทานของกล้ามเนื้อ: การลุกนั่ง การงอแขนห้อยตัว เป็นต้น

ตัวอย่างการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัว: การงอตัวไปข้างหน้า

 

21. การออกกำลังกายแบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

1. การเต้นแอโรบิก             2.การฝึกยิมนาสติก            3.การวิ่งอยู่กับที่         4.การฝึกวิดพื้น

ตอบ 4. การวิดพื้น

อธิบาย : การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ปฎิบัติโดยไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย เช่น การก้มหน้าการบิดตัว การยกเข่าไปด้านหลัง การวิดพื้นเป็นต้น การวิดพื้นนี้ทำเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 

22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

1. กล้ามเนื้อคอ                                                     2. กล้ามเนื้อหลัง            

3. กล้ามเนื้อต้นขา                                               4. กล้ามเนื้อหน้าท้อง

ตอบ 3. กล้ามเนื้อต้นขา

อธิบาย :  กล้ามเนื้อต้นขาเป็นหล้ามเนื้อที่หนากว้าง ใหญ่ และหนัก จึงเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุด

 


รูปภาพของ sss27411

เฉลยข้อสอบปี 2549
25. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
     1) คาร์บอน
     2) ออกซิเจน
     3) ไฮโดรเจน
     4) ไนโตรเจน
ตอบ ข้อ 3.ไฮโดรเจน เพราะไขมันที่เป็นไขมันเต็มตัว คือ ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนจับกันเป็นลูกโซ่โดย สมบูรณ์ และไม่มีช่องว่างเหลือที่จะทำปฏิกิริยากับสารใด ๆ ในร่างกาย
26. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด
     1) อาหารที่มีฝุ่นละออง
     2) อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
     3) อาหารที่มีสีและรสจัด
     4) อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง

ตอบ ข้อ 2.อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก  เพราะการเสื่อมคุณภาพและการเน่าเสียของอาหารเร็วหรือช้าเป็นผลมาจากจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับอาหารตามธรรมชาติ พันธุ์พืชหรือสัตว์
       จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ รา ยีสต์ และแบคทีเรียหลายชนิดทำให้อาหารเสื่อมเสียหรือทำให้อาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์เหล่านี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำ หรืออากาศ สามารถเจริญและเพิ่มจำนวนได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
27. ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว
     1) น้ำมันหมู
     2) น้ำมัยรำข้าว
     3) น้ำมันถั่วลิสง
     4) น้ำมันข้าวโพด
ตอบ ข้อ 1.น้ำมันหมู  เพราะไขมันอิ่มตัวจะมีมากในน้ำมันสัตว์และน้ำมันมะพร้าว
28. ข้อใดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
     1) การนอนหลับ
     2) การไปทัศนศึกษา
     3) การไปดูภาพยนต์
     4) ฟังเพลง และลีลาศ
ตอบ ข้อ 1.การนอนหลับ เพราะการนอนนับเป็นสภาวะหนึ่งของร่างกายที่การเคลื่อนไหวต่างๆ ในร่างกายลดลง การรับรู้ต่อโลกภายนอก และสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง เพื่อพักผ่อนทั้งกายและใจ การพักผ่อนใดๆ ของมนุษย์นั้นไม่มีการพักผ่อนใดที่จะเทียบเท่ากับการนอน

น.ส.สิรีธร   มิตรมงคลยศ  ม.6/4   เลขที่ 7


รูปภาพของ sss27462

เฉลยแนวข้อสอบ ปี 2550  ข้อ 27-30

27.การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวิธีการเล่นแตกต่างจากกีฬาอื่น
1.) เทนนิส
2.) แบดมินตัน
3.) เทเบิลเทนนิส
4.) วอลเลย์บอลชายหาด
ตอบ  3.)เทเบิลเทนนิส
เหตุผล   การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่มีวิธีการส่ง(เสิร์ฟ) ผลัดกันเสิร์ฟจนครบ 5 ครั้ง จึงจะเปลี่ยนเสิร์ฟจนจบเกมหรือทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้20 คะแนนเท่ากัน หรือเมื่อนำระบบเร่งเวลามาใช้ก็ผลัดกันเสิร์ฟฝ่ายละครั้ง

 28. การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเมื่อคู่แข่งตีลูกทอปสปิน เราควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูกกระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่แข่งขัน
1.) ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย
2.) ตีกลับไปโดยการหงายไม้เล็กน้อย 
3.) ตีกลับไปโดยการตั้งหน้าไม้ตั้งฉากกับโต๊ะ
4.) ตีกลับไปโดยเอียงหน้าไม้เล็กน้อย
ตอบ  1.) ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย
เหตุผล  การตีลูกทอปสปิน คือ การตีที่แรงและลูกหมุนการรับเพียงแต่ตั้งหน้าไม้ให้ตรงและคว่ำหน้าไม้เล็กน้อยลูกก็จะย้อนกลับไปในทิศทางเดิม

29. ข้อความใดถูกต้องในการแข่งขันวิ่งผลัด4x100 เมตร
1.) การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ-ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร
2.) นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และไม้ 3
3.) นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90เมตร
4.) ข้อ2 และ ข้อ3 ถูก 
ตอบ   4.) ข้อ2 และ ข้อ3 ถูก 
เหตุผล  ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรนักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1 และไม้ 3ลักษณะของการวิ่งทางโค้ง คือ การซับแขนแขนขวาจะต้องซับแขนสูงกว่าแขนซ้ายเพื่อให้่สมดุลย์กับทางโค้งกับร่างกายการก้าวเท้าเหมือนกับเข่าซ้ายจะยกต่ำกว่าเข่าขวาเพื่อทำมุมกับพื้นที่ทางโค้งเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่งและนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร

30. รายการแข่งขันใดไม่มีในการแข่งขันทศกรีฑา
1.) วิ่ง 400 เมตร
2.) วิ่ง 200 เมตร
3.) วิ่งกระโดดไกล
4.) พุ่งแหลน
ตอบ  2.)วิ่ง 200 เมตร
เหตุผล  ในการแข่งขันทศกรีฑามีการแข่งขัน 10 ชนิดคือ
1. วิ่ง 100 เมตร           6. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
2. กระโดดไกล             7.ขว้างจักร
3. ทุ่มน้ำหนัก               8.กระโดดค้ำ
4. กระโดดสูง               9.พุ่งแหลน
5. วิ่ง 400 เมตร           10. วิ่ง 1500 เมตร

 ผู้จัดทำ   นางสาวณภัทร แก้วเกศชลกุล ชั้น ม.6/4  เลขที่ 21