ภาษาฝรั่งเศส


รูปภาพของ webmaster

            เว็บไซต์วิชาภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจัดสร้างขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนผลงานและเกียรติประวัตินักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส และในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรม

            โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเสริมความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและผู้สนใจ ทั่วไป เนื้อหาที่นำเสนอ มีทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน

            ผู้จัดทำคิดว่าเว็บไซต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจภาษาฝรั่งเศส นักเรียนตลอดจนครู- อาจารย์ไม่มากก็น้อย

ครูรัชนี บุตรรัตน์

อ่านเนื้อหาทั้งหมดที่ http://www.suriyothai.ac.th/library/teachershow/bangkok/rachanee_b/index.html

สร้างโดย: 
ครูรัชนี บุตรรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


อยากให้นักเรียนสนใจในวิชาภาษาฝรั่งเศสมากกว่านี้ค่ะ

LaughingInnocentSmile