กิจกรรม


รูปภาพของ webmaster

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | กิจกรรม | ศูนย์จัดกิจกรรม | ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

        

 

กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมในค่ายการพัฒนาหุ่นยนต์แบบเสมือนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุก ตื่นเต้น ท้าทาย โดยจะรับสมัครผู้เข้าร่วมจากนักเรียน/ครู/อาจารย์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ใกล้เคียงแต่ละพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นที่กลุ่มโรงเรียนทั้งในกรุงเทพ และในจังหวัดภูมิภาค โดยทีมงานจากคิวบิกจะสัญจร (Cubic Robocode on tour #2)ไปจัดยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายผลเข้าสู่เด็กและเยาวชนให้มากที่สุด เป็นผลทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์จาวาแบบเปิดในวงกว้าง และส่งผลระยะยาว อีกทั้งเป็นการลดช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองและในต่างจังหวัด อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความรักในการเขียนโปรแกรมที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาเข้าสู่การแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกในระดับประเทศของ สสวท. ต่อไป โดยมีศูนย์โรงเรียนเป็นแกนนำในการร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

  • โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, 9-10 ม.ค 2553
  • โรงเรียนลำปางกัลยาณี, 16-17 ม.ค 2553
  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย , 23-24 ม.ค 2553
  • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, 30-31 ม.ค 2553
  • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, 6-7 ก.พ 2553
  • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา, 13-14 ก.พ 2553
  • โรงเรียนระยองวิทยาคม, 13-14 มี.ค 2553