กิจกรรมชุมนุมรักษ์หนังสือ


รูปภาพของ sss27149

 

   

กิจกรรมชุมนุมรักษ์หนังสือ

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

 

เตรียมหนังสือใหม่ ออกให้บริการ

 

 

 

 

 

หนังสือสวยด้วยมือเรา