กิจกรรมวันสุนทรภู่


รูปภาพของ sss27149

 

 

  

โครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างเพื่อการเรียนรู้ (วันสุนทรภู่)

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 26 มิถุนายน 2551

 

 

นักเรียนเล่นเกมผะหมี

 

 

 

 

 

 

นักเรียนที่ชนะการแข่งขันรับรางวัล