กิจกรรมวันแม่


รูปภาพของ sss27149

 

 

โครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างเพื่อการเรียนรู้ (วันแม่แห่งชาติ )

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

6-11 สิงหาคม 2551 , 18-20 สิงหาคม

              

 

นักเรียนร่วมกิจกรรม อิ่มอุ่น...อิ่มอ่าน

 

 

 

นักเรียนฟังบรรยาย เรื่อง “กรรมที่ทำกับแม่”

  โดยนักเขียน จากสำนักพิมพ์ เรน เรน