ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

การเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์

การขยายแถวรูปเกือกม้า

ข้อกำหนด
1. ทุกครั้งที่ก้าวเดิน จะต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอ
2. ทุกครั้งที่เรียกแถว ให้ผู้เรียกยืนห่างจากผู้เรียก 3 ก้าวเสมอ
3. เมื่อสมาชิกมาถึงแถวต้องอยู่ใน “ท่าตรง” และตามด้วยท่า “ตามระเบียบพัก” เสมอ

ท่าตามระเบียบพัก คือ การแยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้างห่างจากเท้าขวาประมาณ 1 ฟุต ยืนตัวตรง แขนทั้งสองไขว้หลังให้เสมอระดับเอว มือขวาจับข้อมือซ้าย ให้น้ำหนักตัวอยู่ตรงกลาง ตามองตรงไปข้างหน้า

 ท่าตามระเบียบพัก

ท่าตรง ถ้าอยู่ในท่า “ตามระเบียบพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เท้าซ้ายชิดเท้าขวา ปล่อยมือ ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว

ท่าตรง

การเข้าแถวรูปเกือกม้า มีดังนี้

1. หัวหน้าหมวดสั่ง “หัวหน้าหมู่เข้าแถว ทำ” (อาจจะใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณนกหวีดแทนได้) ให้หัวหน้าหมู่วิ่งมาเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งหน้าผู้เรียก ให้หมู่ที่ 1 ห่างจากผู้เรียก 3 ก้าว ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก” (ระยะห่าง เมื่ออยู่ในท่า"ตามระเบียบ พัก" ศอกต้องชิดกัน)

2. หัวหน้าหมวดสั่ง “ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังหัวหน้าหมู่ ทำ”(อาจจะใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณนกหวีดแทนได้) ลูกหมู่วิ่งมาเข้าแถวตอนลึกต่อหลังหัวหน้าหมู่ของตน ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก” (ระยะห่างจากคนหน้า 1 ช่วงแขน หมู่ 2,3,4 ต้องชำเลืองขวาดูระยะห่างและต้องตรงคอคนหน้าด้วย)

3. หัวหน้าหมวดสั่ง “ทั้งหมด ตรง” ทุกคนยืนตรง
4. หัวหน้าหมวดสั่ง “ขยายแถวรูปเกือกม้า ทำ” ทุกคนย่ำเท้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 เดินเลี้ยวออกไปสวนกันขึ้นมาตั้งแถวใหม่ หมู่ที่ 2 ตามหลัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ตามหลังหมู่ที่ 4 ให้ทุกคนย่ำเท้าจนกว่าหัวหน้าหมวดจะสั่ง “จัดระยะ ทำ” ทุกคนหันหน้าเข้าวงทันทีแต่ยังคงย่ำเท้าและจัดระยะให้เป็นรูปเกือกม้า

5.หัวหน้าหมวดสั่ง “แถว-หยุด” ทุกคนย่ำเท้าต่ออีก 2 จังหวะและหยุดพร้อมกัน

วิธีเลิกแถวรูปเกือกม้า

หัวหน้าหมวดสั่ง “เลิกแถว ทำ” ให้ทุกคนก้าวเท้าซ้ายไป 1 ก้าว ชิดเท้าขวาตาม ทำความเคารพ แล้วถอยหลัง 2 ก้าว โดยเริ่มออกเท้าซ้าย เท้าขวา และเท้าซ้ายชิด

การเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมจะเริ่มจาก การให้สมาชิกเข้าแถวรูปเกือกม้า ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดและคนอื่นเข้าแถวหน้ากระดานหลังเสาธงชาติ  การออกมาเชิญธงชาติมี 2 วิธีดังนี้
วิธีที่1  การออกมาเชิญธง  โดยออกจากข้างหลังแถวรูปเกือกม้า
1. เมื่อหัวหน้าหมวด  สั่งขยายแถวรูปเกือกม้าเสร็จแล้ว    ให้หัวหน้าหมวดยืนเยื้องไปทางขวาของเกือกม้า เมื่อหัวหน้าหมวดสั่ง “หมู่เชิญธง เตรียมเชิญธงชาติ ทำ” ให้หมู่เชิญธง ตรง  ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว  ถอยหลัง 1 ก้าว  ซ้ายหัน หรือขวาหัน  ออกมา  ( แล้วแต่จะยืนข้างไหนของเกือกม้า  เดินออกมา ยืนห่างจากเสาธง 2 ก้าว  พร้อมที่จะเชิญธง )
2. หัวหน้าหมวดสั่ง “ เคารพธงชาติ ทั้งหมด แถว ตรง ” มีผู้นำร้องเพลงชาติ  สมาชิกทุกคนร้องเพลงชาติพร้อมกับแสดงความเคารพ  เมื่อเพลงจบให้หมู่เชิญธงผูกธง  แล้วก้าวถอยหลัง 1 ก้าว   ทำความเคารพพร้อมกัน  ทุกคนในแถวลดมือลงพร้อมผู้เชิญธง  ผู้เชิญธง  ซ้ายหัน หรือขวาหัน กลับเข้าที่เช่นเดียวกับเมื่อออกมา
3. หัวหน้าหมวดสั่ง “เตรียม สวดมนต์” ผู้บำเพ็ญประโยชน์นำสวดมนต์ ( ทุกคนถอดหมวกด้วยมือขวา  พนมมือ  โดยใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายอยู่ในหมวก หน้าหมวกอยู่ด้านบน )
4. หัวหน้าหมวดสั่ง “สงบนิ่ง ระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์”    ทุกคนยังจับหมวกด้วยมือซ้ายตรงหน้าหมวก  ให้มือขวาทับมือซ้าย
5. หัวหน้าหมวดสั่ง “ตามระเบียบ พัก” แล้วเดินไปยืนตรงกลางหน้าเสาธง หัวหน้าหมวดสั่ง “คติพจน์ประจำวัน” ผู้ได้รับมอบหมายก้าวออกมา 1 ก้าว กล่าวคติพจน์แล้วถอยหลังกลับที่เดิม 

ถ้าหัวหน้าหมวดมีเรื่องแจ้งหรือแนะนำก็กล่าวในตอนนี้ จากนั้นสั่ง “เลิกแถว ทำ” ทุกคนเลิกแถวรูปเกือกม้าโดยก้าวซ้ายไปข้างหลัง 1 ก้าว ชิดเท้าขวาตาม ทำความเคารพ หัวหน้าหมวดรับความเคารพ แล้วถอยหลัง 2 ก้าว โดยเริ่มจากเท้าซ้าย เท้าขวา และเท้าซ้ายชิด
แยกแถวออกไป 

(หมายเหตุ)  ในกรณีมีกองเกียรติยศ  ผู้เป็นกองเกียรติยศยืนตรงในขณะที่เชิญธงชาติ

ที่มา : สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์