วันภาษาไทย


รูปภาพของ sss27149

 

 

โครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างเพื่อการเรียนรู้ (วันภาษาไทยแห่งชาติ : ชวนอ่าน...สร้างสนุก)

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

30 กันยายน 2551