วัดไทย


รูปภาพของ poonsak

วัดไทย

โดย น.ส.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และน.ส.ชนกพร สถาพรเจริญชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no06-15/wat/gotoweb.html

มาทำความรู้จักกับwebของเรา กันดีกว่า!!!
        website ของเรามีทั้งเนื้อหาและรูปภาพของวัด ซึ่งวัดเหล่านี้เป็นวัดในกรุงเทพมหานครที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ หลายคนอาจรู้จัก หรือเคยไปชมสถานที่จริงกันมาบ้างแล้วนะคะ แต่อาจจะไม่ทราบรายละเอียดต่างๆของสถานที่เหล่านั้น 

        แม้ว่าเรา  จะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของวัดทุกวัด มาให้ทุกท่านได้ศึกษากันได้นะคะ  แต่เราก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของวัด ซึ่งอาจจะมีบางแง่มุมที่ท่านยังไม่ทราบ  พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง  ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัดมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม  วัดทุกวัดล้วนมีความสำคัญและคุณค่าเท่าเทียมกันค่ะ


" วัดไทยศิลปกรรมล้ำคุณค่า

มรดกสืบมาถึงลูกหลาน

สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยยุคโบราณ

เป็นแหล่งรวมศีลทานความดงาม

อุโบสถ พระวิหาร แสนวิจิตร

ล้วนประดิษฐ์ โดยฝีมือชาวสยาม

เคียงคู่กับ พระรัตนตรัยเลื่องลือนาม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

                       ...วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า "วัดพระแก้ว" เป็นอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรด เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับ...

img2.gif

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

...สรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ในวัดโพธิ์พระอารามหลวง ซึ่งบุรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรด     เกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์รวมกาลสมัยของ ๒ พระองค์ นานถึง ๒๕ ปี ดังนั้น...

img4.gif

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 ...ชื่อ "วัดแจ้ง" นี้ มีเรื่องสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทูลสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ไว้ว่า  "หม่อมฉันเคยเห็นแผนที่เมืองธนบุรีที่ฝรั่งเศสทำเมื่อรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ในแผนที่นั้นมีแต่...

img4.gif

วัดสุทัศน์เทพวราราม

             ...รัชกาลที่ ๑ มีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์     ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงสร้างวัดกลางพระนคร   ใกล้เสาชิงช้า ใน พ.ศ. ๒๓๕๐ สำหรับประดิษฐาน...

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

                  ...เดิมเป็นวัดเก่าเล็กๆของราษฎรวัดหนึ่ง    ชื่อว่า " วัดแหลม "           เพราะอยู่ปลายแหลมที่สวนต่อกับทุ่งนา   และชื่อว่า  " วัดไกรทอง "  เพราะเห็นจะมีต้นไทรปรากฏอยู่ในวัด...

วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรมหาวิหาร

        ...นามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   มีความหมายเป็นสองนัย  คำว่า                     " ราชบพิธ "  หมายความถึง  วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง        " สถิตมหาสีมาราม " คือวัดที่มีมหาสีมา หรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่   จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า...

img7.gif

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

                 ...ภายในพระวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พระราชพิธี          สิบสองเดือนและพระราชพิธีต่างๆ ทั้งโล้ชิงช้า สงกรานต์ วิสาขบูชา และภาพที่รัชกาลที่ ๔ ทรงส่องกล้องเพื่อศึกษาวิชาดาราศาสตร์...

img8.gif

วัดบวรนิเวศวิหาร

  ...รัชกาลที่ ๓    ทรงอาราธนารัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ     เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏสมมติเทวาวงศ์  ซึ่งกำลังทรงผนวชและประทับอยู่ ณ วัดราชาธิวาส  ให้เสด็จมาครองวัดนี้...

img6.gif

วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

         โลหะปราสาท...โบราณสถานล้ำค่าของชาติไทย  ได้รับการยกย่องว่า            เป็นโลหะปราสาทแห่งที่ ๓  ของโลก   ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว...

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน


 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร