เรารักรถไฟ


รูปภาพของ poonsak

เรารักรถไฟ
img6.gif

โดย นางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2545 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no38/gotoweb.html


    การรถไฟที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต  อาจเสื่อมลงบ้างในบางเวลา  แต่ในปัจจุบันที่แนวคิดในการขนส่งมวลชนกำลังเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัญหาเชื้อเพลิงและมลภาววะ  การรถไฟจึงมีภาระอันยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้า ความสำเร็จในการบูรณะฟื้นฟูการรถไฟขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถสร้างความรู้สึกเป็นจิตใต้สำนึกของคนรถไฟได้เพียงใดว่า " จากอดีตที่ยิ่งใหญ่  สู่ยุครถไฟพัฒนา  พาสู่อนาคตรุ่งโรจน์ "

img4.gif

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร