พัทยาเมืองแห่งราตรี


รูปภาพของ poonsak

พัทยาเมืองแห่งราตรี


โดยเด็กหญิงสุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์ เด็กหญิง สิรินาถ แก้วบวร
เด็กหญิงระพีพร เรืองสุรเชษฐ นางสาวมณีรัตน์ ผองแก้ว
และนางสาวศิรินทร์ทิพย์ งามธโนปจัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-1/no18-19-21-22-31/index.html

         ยินดีต้อนรับทุกท่าน พวกเราขอเชิญท่านรู้จักกับเมืองพัทยาอีกมุมมองหนึ่ง หลายท่านที่เข้ามาชม เห็นชื่อแล้วนึกว่าเราจะพาไปท่องเที่ยวยามราตรีแน่ ก็ถูกเพียงนิดเดียว เพราะเราจะพาท่านไปรู้จักกับสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ได้ชื่อว่า พัทยาเมืองแห่งราตรี ว่า มิใช่ไปพัทยาเพราะจะไปเที่ยวกันในยามค่ำคืน แต่พัทยามีอะไรดีในยามกลางวันไม่ได้น้อยกว่าในยามกลางคืนเลย อีกทั้งยังได้นำเสนอข้อมูลในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมให้อีกด้วย ลองเขา้ไปศึกษาดูนะคะศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร