ประเพณีไทย


รูปภาพของ poonsak
ประเพณีไทย
โดย นางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no27/gotoweb....

จ้ำจี้
จำนวนผู้เล่น ประมาณ 2-3 คน
วิธีเล่น
ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน คว่ำมือทั้งสองลงบนพื้น คนหนึ่งเป็นคนจี้ โดยใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่นิ้วของผู้เล่นไล่ไปทีละนิ้วให้รอบวง พร้อมทั้งร้องเพลงไปด้วย เมื่อร้องจบแล้ว จิ้มอยู่ที่นิ้วใดคนนั้นต้องพับนิ้วนั้นเข้าไป ผู้จิ้มก็เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆ ใครต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกแพ้

                        บทร้องประกอบ

                  "จ้ำจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น

                  พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุ่ม

                  สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้ำท่าไหน

                  อาบน้ำท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด

                  เอากระจกที่ไหนล่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบันสร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร