ประเทศนิวซีแลนด์


รูปภาพของ poonsak
ประเทศนิวซีแลนด์
โดย นางสาวอมรรัตน์ สิงห์สุทธิโสทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no40/new_zeala...

สวัสดีค่ะ ยินดีตอนรับสู่ประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศที่มีความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติี มีความปลอดภัยสูง  นอกจากนั้นคนนิวซีแลนด์ยังเป็นคนที่มีอัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแม้ยามการทำธุรกิจก็ตาม  เว็บนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประเพณี  วัฒนธรรม  การศึกษา  การปกครองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากและยังใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
" นิวซีแลนด์....ดินแดนแห่งทิวหมอกขาว"  The Land of The Long White Cloud  ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้  ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลักคือ เกาะเหนือ ( North Island ) และเกาะใต้ ( South Island ) ซึางมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย  และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้มีชื่อว่าเกาะสจ๊วต (Stewart  Island)                                                

ประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร  โดยมีช่องแคบคุกเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์  ราวกับว่าประเทศเล็กๆ นี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า  1,700 กิโลเมตร  รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน  ภูเขาไฟ  บ่อโคลนเดือด  ฟยอร์  และซาวนด์อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ทุกเว็บ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อข้อมูลมากมายให้แก่ข้าพเจ้านำมาใช้ในการรวบรวมทำเว็บครั้งนี้

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร