ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2542 มีนาคม


รูปภาพของ poonsak
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2542 มีนาคม
โดย นางสาวจีรวัฒน์ พรายทองแย้ม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2542/march/index.html

1. Your friend's mother is seriously ill. to make your friend feel better, you say : "........"
a. Better luck next time.
b. It's no use crying over split milk.
c. Don't worry. It's not important.
d. Is there anything I can do ?

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร