ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2535


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2535
โดย นางสาวรุ่งนภา วัฒนเสถียรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2535/index.html

Situation: At a doctor’s clinic
Doctor   :Hello, how are you?
Patient   :Not very well, ____1____.
Doctor   :Well, what’s the matter?
Patient:   I don’t know. I have a headache.
Doctor   :____2____?
Patient   :For almost a week now. It’s kind of ____3____. But it’s getting worse and worse.
Doctor   :Let me see your throat. Say “Ah.”…Well, it does not look too serious.
Patient   :But I always feel so tired, doctor. And yes I can’t sleep at night. I can’t remember what I read and…
Doctor   :Er, ___5___me, are you preparing for examinations?
Patient   :Yes. And I’ve got to do will or my parents will be very upset.
Doctor   :I see, in that case,
 

1.

 1. I’d confess
 2. I’d estimate
 3. I’m afraid
 4. I’m definite

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร