ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2534


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2534
โดยนางสาวเกษมรัตน์ จิตกุศล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2534/english/index.html

71. In theory, ....... .
       1. governments should control central banks
       2. central banks are free from government control 
       3. whether governments control central banks or not should not matter
       4. central banks should control government economic policy

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร